Zorg alg.

Het is goed om voor elkaar te zorgen. Voor christenen noem je deze zorg pastorale zorg. In die uitdrukking zit het woord pastor, wat herder betekent. Zoals een herder zorgt voor zijn schapen zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.

Pastorale zorg omvat alles wat het leven van een ander kan drukken. Dat is dus heel breed. Maar ook heel specifiek. Zorg voor dat wat een ander nodig heeft.

Op deze hoofdpagina komen de algemene dingen aan de orde als het om pastorale zorg gaat. Bij de hoofdpagina rechts van deze pagina komen specifieke problemen aan de orde. Specifieke ziekten, specifieke psychische en psychiatrische klachten.

Bij deze hoofdpagina komt aan de orde hoe je pastorale zorg in het algemeen doet. En wat nadere informatie over emoties en gevoelens.

En verder gaat het over enkele vormen van pastoraat. Het ministry gebed, het bevrijdingspastoraat, het contextueel pastoraat

Er er komen een paar algemene mogelijkheden aan de orde. Zoals de ziekenzalving, de geestelijke wapenrusting, genezing van herinneringen, traumaverwerking, Gods aanwezigheid praktiseren, denken en voorstellen en het versterken van de wil

Verder gaat het over allerlei kwade invloeden in onze maatschappij en hoe je daar afstand van kunt nemen.

En tenslotte gaat het over enkele mogelijke fouten, die je in de hulpverlening kunt maken. Om die fouten te voorkomen natuurlijk.

En ook nog over opleidingen, die je kunt volgen om in de pastorale zorg bezig te zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.