Zorg alg.

Het is goed om voor elkaar te zorgen. Zowel op praktisch gebied, maar ook op geestelijk en mentaal gebied. De zorg voor elkaar op geestelijk en mentaal gebied kun je pastorale zorg noemen.

In de uitdrukking pastorale zorg zit het woord pastor, dat herder betekent. Zoals een herder zorgt voor zijn schapen zo kun je voor een ander zorgen en kan een ander voor jou zorgen.

Pastorale zorg omvat alles wat het leven op geestelijk en mentaal gebied van een ander kan drukken. Dat kan van alles en nog wat zijn. Van gemakkelijk te verhelpen zaken tot ingewikkelde en complexe zaken waar een heel traject voor heling nodig is.

Onder deze hoofdpagina komt aan de orde hoe je pastorale zorg in het algemeen kan doen (80). Vervolgens twee vormen van pastoraat voor die veel kerken aanbieden, het ministry gebed (81) en de ziekenzalving (82).

Dan enkele inhoudelijke onderwerpen. Bij het pastoraat hebben we altijd te maken met geestelijke strijd, goed om daar meer van te weten (83). Wat ieder mens heeft te leren is het punt van gezond omgaan met emoties (84). En ook om bewust om te gaan met jezelf en de aanwezigheid van God in je leven (85). Er zal bij ieder wel trauma’s zijn en hoe verwerk je die (86). En het is ook altijd wel goed om iets te doen aan karaktervorming (87).

Twee gebruikelijke specifieke vormen van pastoraat die toch vrij algemeen zijn: contextueel pastoraat (88), die is nog niet op de site te vinden, en bevrijdingspastoraat (89).

Informatie over twee soorten organisaties, de pastoraalscholen (90) en de pastorale hulporganisaties (91)

Mogelijke fouten, die je in de hulpverlening kunt maken, om die fouten te voorkomen natuurlijk (92).
Kwade invloeden in onze maatschappij en hoe je daar afstand van kunt houden en nemen (93).

Bij dit onderdeel van de site staat wat algemeen te zeggen en te doen is op pastoraal gebied. Op de hoofdpagina Pastoraat Specifiek komen specifieke ziekten, specifieke psychische problemen en specifieke psychiatrische aandoeningen, psychiatrische verschijnselen en verder alles wat specifiek is aan de orde.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.