Les Het Huwelijk

Over het huwelijk kun je wel praten, maar je moet het vooral doen. En voor degenen, die niet getrouwd zijn, die kunnen wel meedenken en meedragen met hen, die wel getrouwd zijn.

Voor veel mensen is dit onderwerp een onderwerp waar hij of zij over strijden. Soms zijn het hele veldslagen. Daarom kan het moeilijk zijn om dit onderwerp te bespreken. Maar houdt in gedachten, dat door het karakter van het huwelijk het zo is, dat als je van je partner wint dat jijzelf verliest. Een strijd in een huwelijk kent alleen verliezers.

Het betekent ook door het karakter van het huwelijk dat als je kritiek hebt op je partner, je ook kritiek hebt op jezelf. Daarentegen als je je partner helpt te groeien, groei je ook zelf en als je je partner helpt te ontwikkelen, ontwikkel je ook jezelf.

Uit de Bijbel

In Genesis 2 en 3 gaat het al over het huwelijk, hoewel dat woord niet wordt gebruikt. Het gaat over de man, die een helper nodig heeft en dat de man zich hecht aan zijn vrouw.

De man hecht zich aan zijn vrouw, ‘ze zullen tot één vlees zullen zijn’. Het woord vlees duidt op het menselijke. Op menselijk niveau verbinden worden de man en de vrouw aan elkaar verbonden, zodat ze een eenheid zijn.

Door dat hechten en één vlees worden, Leren ze elkaar helemaal kennen, Ze worden intiem met elkaar. Niet alleen bij de dagelijkse dingen, maar ook hun verlangens en zelfs hun lusten.

Er staan in de Bijbel diverse beelden over het huwelijk waaronder deze twee ogenschijnlijk tegenstrijdige. De één is: de man is het hoofd van de vrouw. De ander: de vrouw is een hulp tegenover de man.

Uitleg: hoofd is niet dé baas, maar hoofd is waar alles samenkomt en een richting wordt gekozen. Hoofd is eindverantwoordelijke, namelijk dat het huwelijk, het gezin of de familie goed functioneren. Zowel het zichtbare als het geestelijke.

Uitleg: de vrouw is een hulp tegenover de man. Hulp kun je waarschijnlijk ook als coach vertalen. Je man coachen duidt op de belangrijke taak.

En dan is er het beeld van Christus en de gemeente als een huwelijk. Het huwelijk van mensen lijkt daar op. Zoals Christus voor de gemeente zorgt, zo zorgt de echtgenoot voor de echtgenote. En zoals de echtgenote een hulp is tegenover zo is de gemeente een hulp tegenover Jezus bij de redding van de wereld.

Tenslotte is er nog een wijs woord van Jezus over waarom het slecht kan gaan in een huwelijk.
Matteüs 19:6. Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest. [HSV]

Om een huwelijk goed te maken en te houden is een zacht hart voor elkaar nodig. En zeker niet hardleers zijn.

Liefde en trouw

Het is de vraag wat het belangrijkste is in het huwelijk, liefde of trouw. Ik ga geen poging wagen om daar een antwoord op te geven.

De relatie kan beginnen met verliefdheid en daarna kan de liefde ontstaan. Je kunt de liefde voelen, maar je voelt de liefde het best als er opeens iets is met je partner.

Niet iedereen is gegeven om een periode van verliefdheid te kennen in je leven. De liefde is gelukkig wel aan een ieder gegeven, tenzij jezelf problematisch in het leven zit.

Trouw is voor iedere relatie belangrijk en zeker voor een huwelijkse relatie.

Deze aspecten zijn te onderkennen bij trouw in een huwelijkse relatie:
– trouw in de ander als jé partner zien,
– trouw in de ander als enige heel intiem te kennen,
– trouw als de ander of jezelf een moeilijke tijd heeft,
– trouw als de ander of jezelf ziek is geworden,
– trouw in het nakomen van afspraken, die je met elkaar maakt,
– trouw door positief je partner te benaderen,
– trouw door positief over je partner te praten,
– trouw aan je schoonfamilie.

Het geheim van een goed huwelijk

Het geheim van een goed huwelijk is dat wijze lessen in acht worden genomen. Hier staan er enkele lessen.

Les 1 en les 2 sluiten aan bij de lessen als het over mensen gaat in het algemeen.

Les 1 is dat de ander beperkt is, deels beschadigd en nog in ontwikkeling en dat het goed is om dat te accepteren.

Les 2 is dat de ander voortreffelijke mogelijkheden biedt, deels al zichtbaar, deels nog niet zichtbaar en dat je daar gretig gebruik van kan maken.

Les 3 is dat je probeert de ander zoveel mogelijk te geven waar hij of zij behoefte aan heeft. Ook al weet de partner dat van zichzelf niet. Dat kan allerlei zijn: meeleven, een luisterend oor, waardering, begrip, maar ook vrijheid en ruimte op allerlei gebied en de ander toegewijd zijn.

Les 4 is dat het goed is om duidelijk aan te geven waar jezelf behoefte aan hebt.

De relatie test

Hieronder een relatietest. Vul die in en vraag het ook aan je partner. Bij ‘Doe ikzelf’ opschrijven hoe je tegen jezelf aan kijkt en bij ‘De ander’ opschrijven wat jij vindt wat de ander doet.

Het is goed om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar door te nemen wat je hebt opgeschreven.

Doe ikzelfDe ander
Zie je waar de ander goed in is?
Geniet je daar ook van?
Is er een verwijt in je hart wat de ander niet is?
Zie je waar de ander zich kan ontwikkelen?
Geef je de ander voldoende ruimte?
Ben je zacht van hart voor de ander?
Kun je alles delen met de ander? (intimiteit)
Op welke onderdelen ben je wel of niet trouw

Echtscheiding

Bij een huwelijk geeft de HEER zijn zegen en voor ons is dan de uitspraak belangrijk dat wat de HEER heeft samengevoegd en mens niet scheidt.

Een echtscheiding is niet de bedoeling, en ook dikwijls een drama, maar het is ook niet verboden. Voor de mensen van het volk Israël was er al een regeling gemaakt om de echtscheiding netjes af te handelen. Jezus refereert al aan deze regeling en hoe het komt dat er echtscheidingen zijn. ‘Vanwege de hardheid van het hart’, zegt Hij.

Hoe het verder met jou en je relatie met God gaat is sterk afhankelijk van hoe je verder met je scheiding omgaat. Een vechtscheiding waar ook de kinderen een onderdeel van zijn maakt het tien keer erger.

Na een scheiding opnieuw trouwen? Laat een pastoraal iemand je daar verder in begeleiden. Hier zijn geen standaarden voor, alleen maatwerk.

Hoe kun je mensen helpen?

Hiervoor staat allerlei tekst, die je kunt gebruiken als je jezelf of anderen wil helpen rond het onderwerp huwelijk.

Nog een paar punten ter overweging.
– In hoeverre zijn negatieve uitspraken over de partner correct.
– Welke prijs wil men betalen voor het instandhouden van het huwelijk.
– In hoeverre speelt het rijk van de duisternis een rol.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.