Wat ikzelf beter kan

Dit pakket is stap 1 als je als volgeling van Jezus wil leven:
12. Leven zonder schuldgevoelens, zonder schaamte en zonder het gevoel van afwijzing.
13. Vertrouwen op God in plaats van zorgen, angsten en stress.
14. Vergeving in plaats van boosheid, bitterheid en wrok.
15. Hoop in plaats van somberheid en depressiviteit
16. Moed in plaats van lafheid.
17. Volhouden in plaats van opgeven.

Wat zijn van dit rijtje jouw grootse leerpunten?

Onder deze pagina worden al deze onderwerpen uitgewerkt.

Zegen op je weg toegebeden!

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.