De SOZO School

De Sozo school is in het hele pallet van scholen een bijzondere school. Er is enige uitleg over de te gebruiken hulpmiddelen en methoden, maar het is vooral een training om mensen te coachen in de relatie met God.

De naam ‘SOZO’ komt van het Griekse woord ‘sozo’ dat ‘redden’ of ‘genezen’ betekent en in die zin ook in de Bijbel wordt gebruikt.

De meest eenvoudige opleiding richt zich op drie onderdelen: de relatie met God (de vaderladder), het dichtdoen van openingen vanuit de duisternis in je leven (de deuren), helpen zonder nodeloze beschermingsmechanismen te leven (de muur) en leven met Jezus (Jezus presenteren).

Het ontstaan van de school

De Sozo school is ontstaan toen twee dames de leiding kregen van het pastorale werk in de Bethel gemeente in Redding, Californië in de USA. Het is de gemeente waar ook de Bethel muziek vandaan komt, waar ook een wereldbekend gebedscentrum is en waar boeken en sprekers vandaan komen.

De leiders zijn Dawna DeSilva en Teresa Liebscher. Het zijn twee slimme, gepassioneerde, gelovige, spontane en transparante dames, die een bijzondere zalving hebben.

Door de tijd heen gingen ze op zoek naar wat er allemaal al was aan methoden en hulpmiddelen en ze hebben daar een selectie van gemaakt om die te gebruiken voor de eigen gemeente. Ze hebben daar zelf, naar wat ik verwacht, hun manier van coaching van de hulpvragers aan toegevoegd.

Toen bleek dat veel mensen hiermee konden worden geholpen, kwamen er voor Dawna en Teresa de vragen om hulp op andere plaatsen in de USA en daarna ook uit allerlei landen in de wereld. O.a. dus ook vanuit Nederland.

Het Sozo gesprek/gebed

Na een kort gesprek n.a.v. een paar vragen laat men de hulpvrager zelf in communicatie met God komen. Ze doen dat door de vragen aan God voor te zeggen, waarop de hulpvrager die zelf mag herhalen en zelf gaat luisteren naar wat God dan tegen hem of haar zegt.

Op dat moment kan er van alles gebeuren. Als de hulpvrager niet de indruk heeft dat hij of zij iets van God hoort, dan zal de begeleider aanvullende vragen laten stellen of de hulpvrager instrueren hoe je beter kunt ontvangen.

Als de hulpvrager wel indrukken, beelden of woorden ontvangt kan het verstandig zijn om vervolgvragen te laten stellen om zo steeds dichter te komen bij de wortel of de wortels van het probleem.

Er kan ook wel gelijk een bijzondere beweging van de Geest zijn. En dat kan in mens een bijzondere uitwerking hebben. De begeleider zal dan de hulpvrager helpen om wat er gebeurde te vertrouwen en te begrijpen, zodat het een moment van genezing kan zijn in zijn of haar leven.

Het gevolg kan zijn dat iemand zich gezien weet door God, weten wat het probleem is, tot instemming met ‘de oplossing’ en tot moed om een daad te gaan stellen. Bijvoorbeeld afstand nemen van verkeerde denkbeelden of gaan doen wat God van je vraagt.

De hulpgevers zijn bij de Sozo aanpak de begeleiders op de weg die de hulpvrager met God gaat. Voor een hulpgever is het belangrijk om op te merken wat er gebeurt en te weten wat de volgende stap kan zijn.

Het karakter van de school

De school bestaat uit onderwijs geven over de manieren van werken, maar dan ook vooral het voordoen van de manier van coaching van de hulpvragers.

Je kunt allerlei fimpjes bekijken van Dawna en Teresa op You Tube. Er zijn ook lessen op DVD te krijgen. Zeer aan te bevelen voor hulpverleners, die met deze aanpak aan de slag willen.

Naast lesmateriaal zijn er ook enkele boeken beschikbaar. Één boek is een Bijbelstudie over het woord Sozo. Een ander boek gaat over angst, de titel daarvan is”Overcoming fear”.

Veel scholen zijn vooral verstandelijk ingericht, met analyses, stappen en structuren. Deze school sluit aan bij het Hebreeuwse denken. Het sluit het beste bij een hulpverlener aan als die zelf ook meer een Hebreeuwse dan een Griekse denker en werker is.

Dit zijn de onderdelen

Voor de basis SOZO training zijn er vier hulpmiddelen. Een beperkte set, waarmee veel bereikt kan worden bij grote groepen mensen.

Voor mensen, die mentaal gebroken zijn, zijn er aanvullende hulpmiddelen om te leren. Dat noemt men de SHABAR training. Het Hebreeuwse woord ‘shabar’ betekent gebroken. Jezus zegt dat Hij, onder anderen, voor de gebrokenen van hart is. Dit artikel geeft alleen informatie over de basis SOZO training.

Het eerste hulpmiddel heet de vaderladder. Daar gaat het om in contact komen met God. De tweede heet de vier deuren. Er zijn globaal gesproken, is de bewering, dat je via vier deuren vanuit ‘de duisternis’ aangevallen kan worden. De derde is de muur. Dat staat voor een keuze om je te verbergen wellicht om jezelf te beschermen. Het vierde hulpmiddel is Jezus presenteren. Als Jezus bij je was en en nu bij je bent, dan lossen je problemen op.

De vaderladder

Het is een ladder met drie treden. De onderste trede is God de Vader. Is je relatie met de God de Vader goed? De tweede trede is Jezus. Is je relatie met Jezus goed? De derde trede is de Heilige Geest. Is je relatie met de Heilige Geest goed?

Er zijn ook parallelle treden. Het idee is namelijk dat er een soort gelijkloop zit met de treden van het gezin waarin je bent opgegroeid.

De onderste trede gaat over hoe je relatie was met je eigen vader, dat kleurt het beeld, dat je hebt over God de Vader. Als je vader behoorlijk afwijkt van God de Vader dan is er wellicht je kijk op God de Vader en je relatie met Hem niet optimaal. Dus werk aan de winkel om die relatie te verbeteren.

De tweede trede gaat over je broers en zussen en vrienden, die dichtbij staan. Als het beeld over hen afwijkt van wie Jezus is, dan is je contact met Jezus wellicht voor verbetering vatbaar.

De derde trede legt het verband van je relatie met je eigen moeder en de Heilige Geest. Ook hier werk aan de winkel als je moeder niet de zorgzame moeder was, die ze had moeten zijn

De Sozo training geeft een paar openingsvragen, die je kunt gebruiken. En er is een inleidend gebed wat je voor kunt zeggen en wat de hulpvrager na kunt zeggen. En dan is er ook nog een set van vragen, die je kunt gebruiken. De vervolgvragen zullen in ieder gesprek anders zijn, dus die moet je als begeleider zelf bedenken. Immers de situatie van ieder mens is te specifiek voor een standaard aanpak. Nou ja zelf, onder inspiratie van de Heilige Geest natuurlijk.

Er zijn bij dit hulpmiddel nog wel enkele vragen vooraf. Het eerste is dat je samen gaat bekijken of de hulpvrager nog iemand moet vergeven. Het is namelijk zo dat haat en bitterheid over iemand de communicatie met God belemmert.

Een tweede is, door de hulpgever te beoordelen of de juiste geestelijke sfeer er is, een sfeer van geloof. Als er geen sfeer van geloof is, dan heeft dat eerst aandacht nodig. De cursus leert hoe dat te beïnvloeden.

Het derde is te bepalen of de hulpvrager door een gekleurde bril kijkt. We kijken allemaal door een bepaalde bril naar ons leven. Als we een strenge vader hadden, dan hebben wij ook de neiging om streng te zijn. Als je er bewust van bent, kun je die gekleurde bril afleggen. Het is aan de hulpgever om dat op te merken.

Het vierde punt vooraf is om in te schatten wat de taal van liefde van de hulpvrager is. Als dat bijvoorbeeld aandacht is, dan is het extra mooi als God laat blijken dat Hij de hulpvrager ziet.

De vier deuren

De SOZO school onderkent vier groepen invalshoeken vanuit de duisternis. Ze zijn als deuren, die in je leven die open staan. Als er een deur openstaat dan kan narigheid van de duisternis binnenkomen. Hieronder enkele mogelijkheden per groep.

ANGST:
Bezorgdheid
Ongeloof
Controle dwang
Spanning/stress
Isolatie
Apathie
Alcohol/drugs
HAAT:
Bitterheid
Jaloezie
Roddelen
Laster
Boosheid
Zelfhaat (lage zelfwaarde)
SEKSUELE ZONDEN:
Overspel
Pornografie
Prostitutie
Seksverslaving
Aanranding
Verkrachting
OCCULTISME:
Astrologie
Waarzeggerij/Tarotkaarten
Seances/Ouija-bord
Manipulatie
Deelname aan occulte genootschappen
Hekserij
Vervloeking

Als een hulpvrager niet weet of onzeker is over wat zijn of haar grootste probleem is, kun je het volgende doen: Bidt me maar na. Vader God/Jezus/Heilige Geest wilt u een deur laten zien, die ik moet sluiten.

Als er geen duidelijk antwoord komt, bedenk dan een andere vraag. Soms zie je als helper al wel wat aan de orde moet komen, maar de hulpvrager weet het nog niet. Neem er de tijd voor tot je denkt: deze deur is nu aan de orde.

Als iemand dat al weet, bijvoorbeeld de deur van de angst: Bid me maar na. Vader God/Jezus/Heilige Geest staat de deur van angst nog open in mijn leven?

En bij ja: Heere Jezus, wanneer is de eerste keer de deur van angst open gegaan?

En dan vraagt de helper: Kun je terug gaan naar het moment dat het bijna gebeurde? En dan: Heere Jezus, laat me zien waar u was. En toen het gebeurde waardoor de angst binnenkwam.

Laat de Heere Jezus je nog meer zien of horen?
Kun je ook jezelf zien in die situatie toen?
Heere Jezus, kunt u me laten zien waar u was? Wat doet dat met je?
Heere Jezus, wilt u me troosten? Wat ervaar je?
Kun je naar Hem toe lopen? Dank u Jezus, dat u bij me was en dat u mijn veiligheid bent.
Wat wilt u zeggen, Jezus?

Kun je de deur van angst nu sluiten? Ja? Bid maar na: Ik besluit de deur nu te sluiten. Ik sluit de deur van angst. Ik verzegel de deur van angst met het bloed van Jezus. Ik gooi de sleutels weg.

Heere Jezus, wat geeft u me ervoor in de plaats? Dank u Here Jezus voor rust en vrede en dat u nu de angst weg neemt.

Jezus presenteren.

Het middel Jezus presenteren kan men gebruiken als er genezing nodig is van wonden en leugens, die geworteld zijn in bepaalde herinneringen. Door Jezus te presenteren in deze herinnering worden leugens vervangen door de waarheid.

We kunnen de volgende vragen door de hulpvrager laten stellen.
– Jezus, laat mij zien waar U bent in deze herinnering
– Wat is de leugen, die ik ben gaan geloven? [Herroep deze, ik geloof niet meer in …. ]
– Wat is de waarheid Jezus? [Spreek de waarheid hardop uit]

Het ervaren waar Jezus was in de gebeurtenis van de herinnering werkt genezend.

De muur

Als je jezelf of iets van jezelf onzichtbaar maakt, dan noemen we dat de muur. Je verbergt je als het ware achter een muur.

De muur kan zijn gemaakt om je te verweren om jezelf te verdedigen om in het uiterste geval om te overleven. Bijvoorbeeld, je vertelt nooit iets over jezelf, dan kun je daar ook niet op worden aangesproken. Bijvoorbeeld je ontloopt mensen, die mogelijk een vraag aan je zouden kunnen gaan stellen omdat je bang bent dat je niet het goede antwoord kan geven.

Maar, de muur in jouw leven voorkomt dat je geholpen kan worden. Daarom is het goed dat, als het veilig genoeg is, de muur wordt afgebroken. Daarvoor kan het nodig zijn dat je eerst weet wat God over je denkt bijvoorbeeld: “Je bent mijn geliefde zoon of dochter”. Als je dat hebt gehoord dan durf je meer aan.

Kritiek en waardering

De aanpak is nogal Hebreeuws en de leiding van de Geest is de basis. Het is dan ook logisch dat er kritiek op deze school is van mensen, die de leiding van de Geest te vaag vinden en die het allemaal met hun verstand willen begrijpen. Deze site geeft een overzicht van de kritiek https://biblehealing.wordpress.com/what-are-the-sozo-tools-and-what-do-they-mean/

Er is kritiek op het gebruik van de vaderladder. Hier wordt een relatie gelegd tussen onze relatie met de eigen vader en de hemelse Vader. Dat is aannemelijk. Vervolgens legt men ook een relatie tussen de broers en zussen van de hulpvrager met die van Jezus. En legt men een relatie met je eigen moeder met de relatie met de Heilige Geest. Die laatste twee lijken minder voor de hand te liggen.

De krediet komt, denk ik, vooral door onwetendheid. Mijn Bijbelstudie van de Heilige Geest op deze site laat de moederlijke kant van de Heilige Geest zien. En van Jezus weten we toch dat hij onze oudste broeder is en dat Hij ons vrienden noemt.

Een ander punt is SOZO uitgaat van buiten Bijbelse bronnen. Men bedoelt dat men werkwijzen gebruikt van psychologen, die zich geen christen noemen. Dat geldt vooral bij de ‘de muur’. Voor ‘de muur’ lijkt ook geen woorden in de Bijbel over te gaan.

Wat moet onze overtuiging eigenlijk zijn? Als een middel, een methode of een opvatting niet in de Bijbel staat is die dan daarom ook per definitie fout En kan iemand, die geen Christen is een belangrijke bijdrage leveren?

Naar mijn mening hebben we voor deze zaken de gave van onderscheid voor gekregen. Mag je als je pijn of koorts heb paracetamol slikken? Vraag het in gebed. Wellicht is het antwoord “ja”.

Eigenlijk een vreemd punt van kritiek want in de kerk komen we allerlei buiten Bijbelse dingen tegen. Kerstfeest? De zondag? Het afschaffen van de najaarsfeesten? Dat we eerst naar de dokter gaan en dan pas gaan bidden tot God? Allemaal voorbeelden van buiten Bijbels zaken.

Mijn beoordeling

Door de zalving van de Geest is het werk van de Sozo school omvangrijk geworden en heeft het werk een wereldwijde impact gekregen.

Het bijzondere van de aanpak is dat het zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest niet kan worden gedaan. We hebben Hem nodig. We stappen uit in geloof.

Ze gebruiken aanpakken, die in de aanwezigheid van de Geest blijken te werken.

Mijn beoordeling is dat dit de beste school is voor pastoraat. Ze begrijpen goed wie God is en wat het leven inhoudt en de school leert een dienende houding van de hulpverleners wat mij ook de beste houding voor een hulpverlener lijkt.

Een school waar geen kritiek op is, is waarschijnlijk een school, die niet belangrijk is.

Wil jij een Sozo gebed?

In Nederland is ook een Bethel Sozo afdeling. Ze organiseren regelmatig conferenties, waarbij Dawna of Teresa aanwezig zijn.

Deze Bethel Sozo afdeling accrediteren ook mensen om een officieel Sozo gebed te kunnen doen. De Healing Rooms waar mijn vrouw en ik leiding aan geven hebben deze accreditatie (nog) niet aangevraagd.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.