De SOZO School

Het is een bijzondere school. Er is enige uitleg over de te gebruiken hulpmiddelen en methoden, maar het is vooral een training om te coachen. Te coachen in de relatie met God.

De naam ‘sozo’ komt van het Griekse woord dat in de Bijbel wordt gebracht en dat ‘redden’ of ‘genezen’ betekent.

Het onstaan van de school

De Sozo school is ontstaan toen twee dames de leiding kregen van het pastorale werk in de Bethel gemeente in Redding, Californië in de USA. Het is de gemeente waar ook de Bethel muziek vandaan komt, waar ook een wereldbekend gebedscentrum is en waar boeken en sprekers vandaan komen.

De leiders zijn Dawna DeSilva en Teresa Liebscher. Het zijn twee slimme, gepassioneerde, gelovige, spontane en transparante dames, die een bijzondere zalving hebben.

Door de tijd heen gingen ze op zoek naar wat er allemaal al was aan methoden en hulpmiddelen en ze hebben daar een selectie van gemaakt om die te gebruiken in de eigen gemeente.

En, wat ik vermoed, daar hebben ze zelf nog hun manier van coaching van de hulpvragers aan toegevoegd.

Toen bleek dat veel mensen hiermee konden worden geholpen, kwamen er voor Dawna en Teresa de vragen om hulp op andere plaatsen in de USA en daarna ook uit allerlei landen in de wereld. O.a. dus ook vanuit Nederland.

De Sozo sessie

Na een kort gesprek n.a.v. een paar vragen laat men de hulpvrager zelf in communicatie met God komen. Ze doen dat door de vragen aan God voor te zeggen, waarop de hulpvrager die zelf mag herhalen en zelf gaat luisteren naar wat God dan tegen hem of haar zegt.

Op dat moment kan er van alles gebeuren. Als de hulpvrager weinig of niets hoort, dan zal de begeleider aanvullende vragen laten stellen of instrueren hoe je beter kan ontvangen. Dikwijls komen we door vervolgvragen steeds dichter bij het punt waar het omgaat.

Er kan ook wel een gelijk een indrukwekkende gebeurtenis zijn. De begeleider zal dan de hulpvrager helpen om het een plek te geven in zijn of haar leven.

De stem van God kan bij de hulpvragers leiden tot weten dat ze gezien zijn, tot herkenning van hun probleem, tot instemming met ‘de oplossing’, tot acceptatie van hoe het is en soms ook tot de moed om een daad te stellen. Bijvoorbeeld afstand nemen van verkeerde denkbeelden of gaan doen wat God van je vraagt.

De hulpgevers zijn bij de Sozo aanpak begeleiders bij de weg, die de hulpvrager met God gaat. Je kunt als hulpgever wel iets spiegelen maar dan wel om te komen tot een volgende vraag van de hulpvrager aan God.

Door die zalving van de Geest is hun werk omvangrijk geworden en heeft het werk wereldwijde impact gekregen.

Het bijzondere van de aanpak is dat het zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest niet kan worden gedaan. We hebben Hem nodig. We stappen uit in geloof. Ze gebruiken aanpakken, die in de aanwezigheid van de Geest blijken te werken.

Zo ver ik het kan zien, is het bijzondere, de kennis van wie God is en de kennis van de dingen van het leven. Hun werk werd en is speciaal gezegend.

Het karakter van de school

De school bestaat uit onderwijs geven over de manieren van werken, maar dan ook vooral het voordoen van de manier van coaching van de hulpvragers.

Je kunt allerlei fimpjes bekijken van Dawna en Teresa op You Tube. Er is ook lesmateriaal op DVD te krijgen. Zeer aan te bevelen voor hulpverleners, die met deze aanpak aan de slag willen.

Er zijn ook enkele boeken beschikbaar ter ondersteuning. Één boek is een bijbelstudie over het woord Sozo. Een ander boek gaat speciaal over angst, de titel daarvan is”Overcoming fear”

Veel scholen zijn vooral verstandelijk ingericht, met analyses, stappen en structuren. Deze school sluit aan bij het Hebreeuwse denken. Het is het meest effectief als hulpverlener als je zelf ook meer een Hebreeuwse dan een Griekse denker en werker bent.

Dit zijn de zeven onderdelen

Voor de Sozo training zijn er vier hulpmiddelen. Een beperkte set, waarmee veel bereikt kan worden. Voor ernstige zaken zijn er nog twee aanvullende hulpmiddelen. Dat noemt men de Shabar training.

Het eerste hulpmiddel heet de vaderladder. Daar gaat het om in contact komen met God.

De tweede de vier deuren. Er zijn globaal gesproken, is de bewering, dat je via vier deuren vanuit het rijk van de duisternis aangevallen kan worden.

De derde is de muur. Dat staat voor zelfverdedigingsmechanismen. Kun je al achter je muur vandaan komen?

En de vierde is Jezus presenteren. Als Hij bij je was en bent, dan raken je problemen op de achtergrond.

De vaderladder

Het is een ladder in die zin dat er drie treden in deze trap zijn. De onderste trede is God de Vader. Is je relatie met de Vader goed? De tweede trede is Jezus.. De derde trede is de Heilige Geest. Hoe is de relatie met hen is dan de vraag.

Er zijn ook nog parallele treden. Het idee is namelijk dat er een soort gelijkloop zit met het gezin waarin je bent opgegroeid.

De onderste trede gaat over hoe je relatie was met je eigen vader, dat kleurt het beeld, dat je hebt over God de Vader. Als je vader behoorlijk afwijkt van God de Vader dan is er wellicht je kijk op God de Vader en de relatie met Hem niet optimaal. Dus werk aan de winkel om die relatie te verbeteren.

De tweede trede gaat over je broers en zussen en vrienden, die dichtbij staan. Als het beeld over hen afwijkt van wie Jezus is, dan is je contact met Jezus wellicht voor verbetering vatbaar.

De derde trede legt het verband van je relatie met je eigen moeder en de Heilige Geest. Ook hier werk aan de winkel als je moeder

De Sozo training geeft een paar openingsvrage, die je kunt gebruiken. En een inleidend gebed wat je voor kunt zeggen en de hulpvrager uit gaat spreken. En dan is er ook nog een set van vragen, die je kunt gebruiken. Vervolgvragen moet je als begeleider zelf te bedenkten onder inspiratie van de Heilige Geest. Immers de situatie van ieder mens is te specifiek voor een standaard aanpak.

Er zijn bij dit hulpmiddel nog wel enkele aanvullende hulpmiddelen.

Bekijken of de hulpvrager nog iemand moet vergeven is de eerste stap. En dat is omdat, als dit aan de orde is, het de communicatie met God belemmerd.

Een tweede stap en dan wel voor de hulpgever is om te beoordelen of er de juiste geestelijke sfeer is. Een sfeer van geloof. Zo niet dan moet er aandacht aan worden besteedt.

De derde stap is ook voor de hulpgever om dit te beoordelen. Kijkt de hulpvrager door een gekleurde bril? We kijken allemaal door een bepaalde bril naar ons leven. Als we een strenge vader hadden, dan hebben wij ook de neiging om streng te zijn. Als je er bewust van bent, kun je die gekleurde bril afleggen. Het is aan de hulpgever om dat op te merken.

Vierde stap is ook voor de hulpverlener om in te schatten wat de taal van liefde van de hulpvrager is.

De vier deuren

<tekst moet nog worden gemaakt>

De muur

<tekst moet nog worden gemaakt>

Jezus presenteren.

<tekst moet nog worden gemaakt>

Kritiek

Er is kritiek op deze school. Een school waar geen kritiek op is, is waarschijnlijk een school, die niet belangrijk is.

Deze site geeft een overzicht van de kritiek https://biblehealing.wordpress.com/what-are-the-sozo-tools-and-what-do-they-mean/

De meeste kritiek is wellicht op het onderdeel dat als eerste wordt behandeld in de SOZO training en dat is de vaderladder. Hier wordt een relatie gelegd tussen onze relatie met de eigen vader en de hemelse Vader. Dat is aannemelijk. Maar ook die met Jezus en met broers en zussen. En die met de Geest en met de eigen moeder. Die laatste lijken niet of minder aannemelijk.

Verder is de kritiek dat Sozo uitgaat van buitenbijbelse bronnen. En inderdaad is dat deels ook zo, bijvoorbeeld het onderdeel ‘de muur’. Dat is maar beperkt waar zoals we hieronder zullen zien. Voor het onderdeel de muur is nog het meest wat ze noemen “buitenbijbels”.

Wat hier goed aan is, is dat het goed is om te beseffen wat in de Bijbel staat en wat niet. Als een middel, een methode of een opvatting niet in de Bijbel staat, dan moet je dat dus beoordelen. Daar hebben we de gave van onderscheid voor gekregen.

Mag je als je pijn of koorts heb paracetamol slikken? Vraag het in gebed. Wellicht is het antwoord “ja”.

Eigenlijk een vreemde opmerking want in de kerk zijn heel veel dingen buitenbijbels. Kerstfeest? De zondag? Het afschaffen van de najaarsfeesten? Dat we eerst naar de dokter gaan en dan pas gaan bidden tot God? Allemaal voorbeelden van buitenbijbels en die ook nog niet goed zijn naar mijn idee.

Elk woord dat een dominee of een voorganger zegt dat geen woorden uit de Bijbel zijn is ook buitenbijbels. Maar deze woorden zullen dikwijls wel in overeenstemming zijn met Gods bedoelingen.

Wil jij een Sozo gebed?

In Nederland is ook een Bethel Sozo afdeling. Ze organiseren regelmatig conferenties, waarbij Dawna en Teresa aanwezig zijn.

Deze Bethel Sozo afdeling accrediteren ook mensen om een officieel Sozo gebed te kunnen doen. De Healing Rooms waar mijn vrouw en ik leiding aan geven hebben deze accreditatie niet.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.