De SOZO School

De Sozo school is ontstaan toen twee dames de leiding kregen van het pastorale werk in de Bethel gemeente in Amerika. Die gemeente waar ook de Bethel muziek vandaan komt.

Ze gingen op zoek naar wat er allemaal al was aan methoden en hulpmiddelen en ze hebben daar een selectie van gemaakt om die te gebruiken. En wat ik vermoed hebben ze zelf toegevoegd hun eigen manier van met de hulpvragers om te gaan.

Na een paar vragen laat men de hulpvrager zelf in communicatie met God komen. Ze doen dat door de vragen aan God voor te zeggen waarop ze die mogen herhalen en zelf luisteren naar wat God hun zegt. En vervolgens naar aanleiding van het antwoord daar met elkaar over te praten. En vervolgens een volgende vraag te stellen.

De reactie van God kan leiden tot instemming, acceptatie en soms ook een daad. Bijvoorbeeld afstand nemen van verkeerde denkbeelden of gaan doen wat God van je vraagt.

De hulpgevers zijn begeleiders bij deze weg.

De Bethel kerk is in de gemeente Redding in de staat Californië in de Verenigde Staten van Amerika. De leiders zijn Dawna DeSilva en Teresa Liebscher. Hun team is omvangrijk geworden en hun werk heeft wereldwijde impact.

Het bijzondere van de aanpak is dat het zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest niet kan worden gedaan. We hebben Hem nodig. We stappen uit in geloof. Ze gebruiken aanpakken, die in de aanwezigheid van de Geest blijken te werken.

Zo ver ik het kan zien, is het bijzondere, de kennis van wie God is en de kennis van de dingen van het leven. Hun werk werd en is speciaal gezegend.

Toen bleek dat veel mensen hiermee konden worden geholpen, kwamen er voor Dawna en Teresa de vragen om hulp op andere plaatsen in Amerika en daarna ook uit allerlei landen in de wereld. O.a. dus ook vanuit Nederland.

Je kunt allerlei fimpjes bekijken van Dawna en Teresa op You Tube. Er is ook lesmateriaal op DVD te krijgen. Zeer aan te bevelen voor hulpverleners, die met deze aanpak aan de slag willen.

Veel scholen zijn vooral verstandelijk ingericht, met analyses, stappen en structuren. Deze school sluit aan bij het Hebreeuwse denken. Het is het meest effectief als hulpverlener als je zelf ook meer een Hebreeuwse dan een Griekse denker en werker bent.

Dit zijn de vier hulpmiddelen

Voor de Sozo training zijn er vier hulpmiddelen. Een beperkte set, waarmee veel bereikt kan worden. Voor ernstige zaken zijn er nog twee aanvullende hulpmiddel. Dat noemt men de Shabar training.

Het eerste hulpmiddel heet de vaderladder. Daar gaat het om in contact komen met God.

De tweede de vier deuren. Er zijn globaal gesproken, is de bewering, dat je via vier deuren vanuit het rijk van de duisternis aangevallen kan worden.

De derde is de muur. Dat staat voor zelfverdedigingsmechanismen. Kun je al achter je muur vandaan komen?

En de vierde is Jezus presenteren. Als Hij bij je was en bent, dan raken je problemen op de achtergrond.

De vaderladder

Het is een ladder in die zin dat er drie treden in deze trap zijn. De onderste trede is God de Vader. Is je relatie met de Vader goed? De tweede trede is Jezus.. De derde trede is de Heilige Geest. Hoe is de relatie met hen is dan de vraag.

Er zijn ook nog parallele treden. Het idee is namelijk dat er een soort gelijkloop zit met het gezin waarin je bent opgegroeid.

De onderste trede gaat over hoe je relatie was met je eigen vader, dat kleurt het beeld, dat je hebt over God de Vader. Als je vader behoorlijk afwijkt van God de Vader dan is er wellicht je kijk op God de Vader en de relatie met Hem niet optimaal. Dus werk aan de winkel om die relatie te verbeteren.

De tweede trede gaat over je broers en zussen en vrienden, die dichtbij staan. Als het beeld over hen afwijkt van wie Jezus is, dan is je contact met Jezus wellicht voor verbetering vatbaar.

De derde trede legt het verband van je relatie met je eigen moeder en de Heilige Geest. Ook hier werk aan de winkel als je moeder

De Sozo training geeft een paar openingsvrage, die je kunt gebruiken. En een inleidend gebed wat je voor kunt zeggen en de hulpvrager uit gaat spreken. En dan is er ook nog een set van vragen, die je kunt gebruiken. Vervolgvragen moet je als begeleider zelf te bedenkten onder inspiratie van de Heilige Geest. Immers de situatie van ieder mens is te specifiek voor een standaard aanpak.

Er zijn bij dit hulpmiddel nog wel enkele aanvullende hulpmiddelen.

Bekijken of de hulpvrager nog iemand moet vergeven is de eerste stap. En dat is omdat, als dit aan de orde is, het de communicatie met God belemmerd.

Een tweede stap en dan wel voor de hulpgever is om te beoordelen of er de juiste geestelijke sfeer is. Een sfeer van geloof. Zo niet dan moet er aandacht aan worden besteedt.

De derde stap is ook voor de hulpgever om dit te beoordelen. Kijkt de hulpvrager door een gekleurde bril? We kijken allemaal door een bepaalde bril naar ons leven. Als we een strenge vader hadden, dan hebben wij ook de neiging om streng te zijn. Als je er bewust van bent, kun je die gekleurde bril afleggen. Het is aan de hulpgever om dat op te merken.

Vierde stap is ook voor de hulpverlener om in te schatten wat de taal van liefde van de hulpvrager is.

De vier deuren

<tekst moet nog worden gemaakt>

De muur

<tekst moet nog worden gemaakt>

Jezus presenteren.

<tekst moet nog worden gemaakt>

Kritiek

Op iedere goede methode voor gesprek en gebed is ook wel kritiek. Deze is meestal deels terecht en deels niet terecht.

Op internet ciculeert commentaat op de SOZO training. In deze paragraaf ga ik daar op in.

De SOZO training onderwijst en leert diverse manieren van aanbod uit diverse bronnen. Op ieder onderdeel kun je wel weer ander commentaar hebben.

Het enige unieke aan de SOZO training, voor zover ik het gevogld heb, is de nadruk op het woord SOZO. Sozo is het Griekse woord voor genezen. Een woord dat op allerlei plaatsen in het Nieuwe Testament voorkomt. Ze hebben daar ooke en boek over geschreven. Een bijbelstudie. Op die bijbelstudie kun je moeilijk kritiek hebben als je tenminste de Bijbel serieus wil nemen.

De meeste kritiek is wellicht op het onderdeel dat als eerste wordt behandeld in de SOZO training en dat is de vaderladder.

Ik heb een site gevonden waar beste degelijke kritiek op staat, dat is deze site https://biblehealing.wordpress.com/what-are-the-sozo-tools-and-what-do-they-mean/

Hieronder ga ik op een aantal punten in.

  1. Als eerste wordt genoemd dat Sozo uitgaat van buiten bijbelse bronnen. Dat is maar beperkt waar zoals we hieronder zullen zien. Voor het onderdeel de muur is nog het meest wat ze noemen “buitenbijbels”.

Wat hier goed aan is, is dat het goed is om te beseffen wat in de Bijbel staat en wat niet. Als een middel, een methode of een opvatting niet in de Bijbel staat, dan moet je dat dus beoordelen. Daar hebben we de gave van onderscheid voor gekregen.

Mag je als je pijn of koorts heb paracetamog slikken? Vraag het in gebed. Wellicht is het antwoord “ja”.

Eigenlijk een vreemde opmerking want in de kerk zijn heel veel dingen buitenbijbels. Kerstfeest? De zondag? Het afschaffen van de najaarsfeesten? Dat we eerst naar de dokter gaan en dan pas gaan bidden tot God? Allemaal voorbeelden van buitenbijbels en die ook nog niet goed zijn ook naar mijn idee.

Elk woord dat een dominee of een voorganger zegt dat geen woorden uit de Bijbel zijn is ook buitenbijbels. Maar deze woorden zullen dikwijls wel in overeenstemming zijn met Gods bedoelingen.

p deze site staa
De kritiek is het meest gedegen verwoord op de

geeft diverse onderdelen van diverse bronnen. verschillende

Wil jij een Soza gebed?

In Nederland is ook een Bethel Sozo afdeling. Ze organiseren regelmatig conferenties organiseren, waarbij Dawna en Teresa aanwezig zijn.

Deze Bethel Sozo afdeling accrediteren ook mensen om een officieel Sozo gebed te kunnen doen. De Healing Rooms waar mijn vrouw en ik leiding aan geven heeft niet deze accreditatie.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.