Studie Lofprijzing Aanbidding

<<deze studie is nog in bewerking>>

In het Nederlands kennen we voor lofprijzing en aanbidding maar een paar woorden. Deze twee dus, ‘lofprijzing’ en ‘aanbidding’. Je zou ook kunnen zeggen ‘zingen’ of nog ‘God loven’ en ‘God prijzen’ apart.

‘Lofprijzing’ zijn twee woorden namelijk ‘loven’ en ‘prijzen’. Woorden die vrijwel hetzelfde betekenen. Het betekent dat je goed over God spreekt of zingt. Je bent dankbaar voor wat God voor je deed.

Aanbidding is uiting geven door zang of gebed van wie God voor je is. Het gaat uit van groot respect en ontzag voor God.

‘Zingen’ is een heel algemeen woord. Je kunt namelijk lofprijzing en aanbidding zingend doen, sprekend doen of nog op andere manieren doen, bewegen, dansen, juichen, jubelen en met allerlei muziekinstrumenten.

In het Hebreeuws zijn er diverse woorden, die ook weer andere inhoud hebben. Het boek van Jan Sjoerd Pasterkamp noemt 23 verschillende woorden. Wat een variatie (ook mijn dank aan Regina van der Eijk, die mij op het spoor van dit onderwerp heeft gezet).

We hebben in het Nederlands maar weinig woorden, maar je komt de gedachten wel weer tegen in de teksten van liederen. Zoals wel vaker voorkomt hebben musici en kunstenaars meer geestelijk inzicht dan theologisch geschoolden.

De Hebreeuwse woorden

In het Hebreeuwse deel van de Bijbel wordt ons van allerlei vormen van lofprijzing en aanbidding vertelt.

Hier een hele rij met onderwerpen.

Neerbuigen sjachah

Het woord sjachah geeft lofprijzing en aanbidding weer door neer te buigen. Dat kun je zwijgend of sprekend doen, zie de tekst hieronder. Je kunt het ook al zingend doen, zie hieronder.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1שָׁחָה shachahWerk
woord
H7812Neerwerpen of buigen.
Komt 147 keer voor
KJV: worship (99x), bow (31x), bow down (18x), obeisance (9x), reverence (5x), fall down (3x), themselves (2x), stoop (1x), crouch (1x), miscellaneous (3x).

Dit is de eerste tekst in de Bijbel waar het woord in voorkomt.
Genesis 18:1-5. De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’

In deze Psalm gaat het drie keer over hetzelfde, buigen, bukken en knielen.
Psalm 95:6. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft [HSV. De Hebreeuwse werkwoorden zijn sjachah en kara, H3766, dat in deze studie verder niet wordt belicht]

Er zijn ook liederen, die over dit onderwerp gaan. ‘Ik kniel neer en belijd’. ‘Bow down’. ‘Aan uw voeten Heer’.

Dankzegging Todah

In Israël zegt men als je iemand iets geeft of als je iets voor iemand doet: ‘Todah’ oftewel dank je wel. Zo kunnen wij ook ‘dank u wel’ tegen God zeggen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1תּוֹדָה
towdah
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H8426Dankzegging.
Komt 32 keer voor in 30 verzen.
KJV: thanksgiving (18x), praise (6x), thanks (3x), thank offerings (3x), confession (2x).

Het woord todah komt voor de eerste keer in Leviticus 7:12 voor en twaalf keer in de Psalmen.

In Leviticus gaat het om offers voor dankzegging.
Leviticus 7:11-12. Dit zijn de voorschriften voor het vredeoffer dat aan de HEER wordt aangeboden: Wie het offer als dankbetuiging aanbiedt, offert bij het offerdier dikke ongedesemde broden, met olijfolie bereid, dunne ongedesemde broden, met olijfolie bestreken, en dikke broden van fijne tarwebloem, doordrenkt met olijfolie

Psalm 100:4. Kom zijn poorten binnen met een loflied (todah), hef in zijn voorhoven een lofzang (tehilla) aan, breng hem hulde, prijs zijn naam.

Liederen over dankzegging. ‘Kom zijn poorten met dankzegging binnen’, Dank dank nu allen God’, ‘Dank u voor deze nieuwe morgen, dank u voor deze nieuwe dag’.

Je handen schieten omhoog Yadah

Omdat in je hart zoveel lofprijzing en dankzegging is, schieten je handen als vanzelf omhoog. Dit woord komt 114 keer voor waarvan 64 keer in de Psalmen.

In het woord yadah, zie je het woord yad of jad, dat ‘hand’ betekent. We kennen dit Jiddisch woord in het Nederlands. ‘Blijf met je jatten daar van af’.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1יָדָה yadahWerk
woord
H3034Handen in de lucht schieten
Komt 114 keer voor in 111 verzen.
KJV: praise (53x), give thanks (32x), confess (16x), thank (5x), make confession (2x), thanksgiving (2x), cast (1x), cast out (1x), shoot (1x), thankful (1x).

Dit is de eerste tekst waarbij het woord voorkomt.
Genesis 29:35. En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. ‘Nu zal ik de HEER loven!’ riep ze uit, en ze noemde hem Juda. Hierna kreeg ze geen kinderen meer.

Toelichting: dit is een verhullende vertaling, die van de HSV is niet beter. De handen van Lea schoten van vreugde omhoog. En haar zoon noemde ze naar dat moment ‘Juda’. Dan weet u als het over joden gaat, het woord jood komt van Juda, dat het naar dit moment verwijst. Van aartsmoeder Lea, die van vreugde haar handen omhoog deed.

H1984
H7321
H1288
H1289
H7623
h2167
h2168
h8426
h8416
h1431
h7442
h8643

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.