#24 Rijkdom geven en Ontvangen

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.