#24 Geven en Ontvangen

Er is een woord van Jezus dat luidt: “Het is meer gezegend te geven dan te ontvangen”. Dit woord is geciteerd in het boek Handelingen hoofdstuk 20 vers 35.

Het is geen wetmatigheid maar ik ken veel mensen, die veel gaven en ook nog meer ontvingen. Als je geeft dan gaan blijkbaar de engelen in de hemel aan de slag om je ook te zegenen.

Hoe ga je vervolgens met rijkdom om? Aan rijkdom of juist geen rijkdom en hoe wij dat als mensen beleven zitten drie kanten. Namelijk: wat is wat bij jou past (1), wat is verstandig voor jou (2) en wat als je helemaal geen keuze hebt (3).

Als je bezittingen hebt, is het goed als je er als een goed rentmeester mee omgaat. Dat betekent ook dat het goed is om er van weg te geven.

Als je niet echt bezittingen hebt. Wees blij, het scheelt veel zorgen. In Nederland is er veel zorg om te voorkomen dat je in de problemen komt. Ontvang met plezier van de overheid en van anderen en geef zelf van wat je hebt ook weg aan anderen. Ieder heeft wel iets om te geven.

Als je weinig bezit omdat je niet wil werken, denk dan nog eens goed na over je leven. In Nederland ga je niet omkomen van de honger, maar je mist veel in het leven. Zoek hulp om je weer op weg te helpen.

Als je de capaciteiten hebt en de kans hebt om meer, zelfs veel geld te gaan verdienen. Maak dan tijd en bespreek het ook met anderen wat verstandig is om te doen.

Je kunt aan de race voor meer geld gaan deelnemen. Doe je alleen voor jezelf? Dan word je er niet gelukkig van. Bedenk je dat je ook van je rijkdom gaat weggeven en er iets moois mee doen, dan kan het je wel gelukkiger maken.

Wat bij je past is een vraag over je bestemming, je identiteit als persoon. Ben je iemand voor een klooster of iemand wiens bestemming het is om in dienst van iet te zijn, dan het rijkdom geen waarde voor jou.

Ben je iemand, die uit wil delen of iets moois wil opbouwen, dan kan het je gelukkig maken.

Dan is het de vraag nog of het op dit moment verstandig is. Op dit moment in je ontwikkeling. Misschien moet je eerst nog meer studie doen. Of misschien moet je eerst nog leren dat je ook zonder geld gelukkig kan zijn.

Rijkdom, die je over de rug van anderen vergaart zal je ongelukkig maken. Maar rijkdom die je vergaart door gewoon je best te doen op je werk of met je bedrijf kan veel voldoening geven.

En wat ga je met je rijkdom doen? Vroeger schonken rijken de kerk een brandgeschilderd glas, een schilderij of een houtsnijwerk. Op die manier konden veel mensen van die rijkdom genieten.

Je kunt ook een landgoed kopen dat met strenge bewaking afgesloten is van de omgeving. Daar kunnen anderen niet van meegenieten.

Het gaat voor rijke mensen om de balans. Je mag er zelf van genieten en het is goed om anderen er ook van te laten meegenieten. Er zijn veel rijke mensen, die het goede voorbeeld geven.

Rijkdom is er in veel soorten en maten. Iemand met een netto vermogen van Euro 100.000 vind ik al een rijk mens.

Mensen, die met God leven kunnen heel verschillende keuzen maken afhankelijk wat bij ze past en wat verstandig is. Frans Horsthuis ging steeds meer weggeven totdat hij helemaal niets mee had. Zijn levensverhaal de Koninklijke weg en andere boeken zijn gratis te verkrijgen via https://dekoninklijkeweg.nl/

In de Bijbel zijn er ook gelovige mensen, die rijk zijn. Zoals Koning Salomo. Hier een dienst met een preek over de rijkdom van Salomo. Link. Vanaf minuut 32:00 is de schriftlezing en daarna de preek.

In de Bijbel gaat het ook over armoede. De studie over dat onderwerp moet nog worden gemaakt. Evenals die over rijkdom.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.