Wat Kan aan de Orde komen?

Hieronder een overzicht van wat allemaal aan de orde kan komen.

Mogelijke problemenMogelijke oorzakenWat een pastorale helper kan doen
Lichamelijke
ziekte.  

Gestrest. Slapeloosheid, nachtmerries.

Burn out.

Gebrek aan identiteit.
Schuld en schaamte Lusteloos, hopeloos.
Boos en bitter Zorgelijk en angstig  

Ontevreden. Jaloers.
Ongedurig. Twijfelachtig. Bazig.
Eigenwijs.
Rebellie.
Een dader.

Veel pech en ongeluk.

Dwanggedachten en handelingen.  

Verslaafd  
God niet kennen. foute opvattingen.

Ongewenst, afstandelijk opgevoed
Niet gezien, niet erkend.
Mocht geen puber zijn.

Scheiding ouders Afwezige of gewelddadige vader of moeder Overlijden in omgeving.

Vader of moeder met psychische problemen.

Te druk, niet op tijd rust nemen. Niet genieten. Geen ritme’s in de tijd.

Traumatische gebeurtenis ongeluk, misbruik, geweld.

Nog niet geleerd om met je profiel om te gaan zoals hoog sensitief, dyslectisch, hoogbegaafd, autistisch, verstandelijke gehandicapt.
Er zijn.
Met de persoon optrekken. Woorden van God spreken. Liefhebben.

Bidden op afstand.
Samen naar God gaan. Samen luisteren naar Gods stem.

Onderwijs.
Helpen bekeren,
leren ontvangen.
Helpen vergeven.

Doop in water en doop in de Geest.
Maaltijd van de Heer vieren.
Zegenen.
Handen opleggen. Zalven.
Genezing uitspreken. Autoriteit nemen
voor bevrijding.
Profeteren,
Spreken in tongen leren.
Inschakelen in het werk van God Koninkrijk.

Coaching
Dissociëren. Hallucineren. Psychose. Meervoudige persoonlijkheden.

Zien, lastig gevallen worden door duistere entiteiten.
Deels niet kunnen horen of zien.

Uittredingen
Banden met de duisternis.
Verbonden met de duisternis.

Lid van een duistere sekte of groep.

Langdurige traumatische situaties.
Verbondenheid met mensen.

Trauma verwerking. Bevrijdingspastoraat  

Doop in de Geest

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.