#96 Psychische Problemen

Wij mensen kunnen te kampen met velerlei psychische problemen. Hieronder staat er nu één probleem, maar deze lijst zal steeds verder worden aangevuld.

De grens tussen een psychisch probleem of een psychiastrisch probleem is nogal vaag. Het maakt ook niet veel uit of het probleen in dit hoofdstuk staat of onder het hoofdstuk psychiatrie als het maar wordt opgelost.

Lusteloosheid

Ik heb het maar lusteloosheid genoemd. Voor die mensen, die niet anders lijken te kunnen dan niet actief zijn. Sommigen liggen een groot deel van de dag op bed. Komen nergens toe. Werken niet. Gaan niet naar school. Ontvangen geen bezoek en gaan ook niet op bezoek bij andere mensen.

Lusteloosheid is een mooi Nederlands woord. Je kunt het ook ‘lethargie’ noemen. In vaktaal wordt dit ‘psychologische inertie’ genoemd. Mensen bij wie dit aan de orde is, worden ook wel gediagnosticeerd met de aandoening ADD.

Dikwijls gaat lusteloosheid ook gepaard met sombere en depressieve gevoelens. Men kan apathisch zijn en onverschillig. Het leven is zinloos.

Er kunnen diverse oorzaken zijn. Je hebt veel problemen in je leven meegemaakt. Je bent opgegroeid in een gezin waar geen aandacht was voor wie je bent. Daardoor lukte het niet jezelf te worden.

Er zijn ook mensen, die lusteloos worden geboren. Sommige baby’s worden met zoveel lusteloosheid geboren, een baby moet wel willen drinken, dat ze het niet overleven.

Wat is er met zo iemand aan de hand? Het raak twee onderdelen van ons. Er is iets met de ziel, de psychè, aan de hand. Maar het is ook geestelijk niet goed met zo iemand. Iemand noemde het een liefdeloze geest. Die is in iemand komen wonen doordat die persoon geen liefde heeft ontvangen. Het is duidelijk. Hij of zij heeft genezing en bevrijding nodig.

Als helper heb je verschillende mogelijkheden.

Je kunt de waarheid vanuit het Woord van God over de mens uitspreken. Een mens heeft een opdracht, waar we voor zijn gemaakt.
Genesis 1:28. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! [HSV]

Het Woord van God laat ook zien, wat God deed in de geschiedenis toen men lusteloos was. Hier zijn de leerlingen van Jezus door enorme tegenslag lusteloos.
Johannes 20:19-24. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.

Wat deed Jezus? Hij zocht ze op. Hij spreekt woorden van leven uit. Shalom! Hij bemoedigd ze. Hij zendt ze. Hij vervult ze met de Heilige Geest. Hij geeft ze mandaat.

Wat Jezus hier deed kunnen wij ook doen. Het persoonlijke script waar mensen naar leven, veranderen. Met elkaar een nieuw script vormgeven.

Het is ook goed om de weg te kiezen, die begint met de vraag: “Mogen we dieper in je leven kijken?”

Het is goed als de hulpvrager in gebed aan God vraagt: “Vader God hoe ziet u mij”. “Wat vraagt u van mij”. “Hoe kunt u mij helpen”. “Zijn er leugens in mijn leven”. “Wat is de waarheid”. Om maar een paar vragen te noemen.

Wat in ieder geval ook mogelijk is, is de geest van liefdeloosheid identificeren. En als de hulpvrager liefde heeft gekregen en ontvangen, ook die geest wegsturen. We breken met jou. Je hebt geen toegang meer tot deze geliefde broeder of zuster.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.