#96 Psychische Problemen

Wij mensen kunnen kampen met een veelheid aan psychische problemen. Iedereen heeft wel eens last van een schuldgevoel, voelt zich afgewezen of denk dat hij of zij een sukkel is. Om er maar drie te noemen van een hele lijst.

Als je meer dan zo nu en dan last hebt van een psychisch probleem is het goed om hulp te zoeken. En die hulp is er in Nederland in ruime mate voor allerlei soorten psychische problemen.

Veel hulp wordt aangeboden door mensen, die er hun inkomen uit moeten halen. Zij moeten of door de mensen zelf of door de verzekering worden betaald. Er zijn ook vrijwilligers in dit veld actief. En natuurlijk kan een goede vriendin of vriend ook veel hulp bieden. Veel mensen weten wat op een goede manier luisteren en meeleven is. En er is een ruim aanbod aan media die ons over hulp voor psychische problemen informeren.

Deze pagina op deze site wil vrijwilligers en vrienden, die willen helpen hulp bieden. En natuurlijk is er ook nog zoiets als zelfhulp.

Hieronder staat nu informatie over één psychisch probleem, maar deze lijst zal steeds verder worden aangevuld.

De grens tussen een psychisch probleem of een psychiatrisch probleem is nogal vaag. Het kan zijn dit hieronder een onderwerp komt te staan waar ook een vorm van kan zijn, die onder het hoofdstuk psychiatrie zal worden genoemd.

Lusteloosheid

Ik heb het maar lusteloosheid genoemd. Voor die mensen, die niet anders lijken te kunnen dan niet actief zijn. Sommigen liggen een groot deel van de dag op bed. Komen nergens toe. Werken niet. Gaan niet naar school. Ontvangen geen bezoek en gaan ook niet op bezoek bij andere mensen.

Lusteloosheid is een mooi Nederlands woord. Je kunt het ook ‘lethargie’ noemen. In vaktaal wordt dit ‘psychologische inertie’ genoemd. Mensen bij wie dit aan de orde is, worden ook wel gediagnosticeerd met de aandoening ADD.

Dikwijls gaat lusteloosheid ook gepaard met sombere en depressieve gevoelens. Men kan apathisch zijn en onverschillig. Het leven is zinloos.

Er kunnen diverse oorzaken zijn. Je hebt veel problemen in je leven meegemaakt. Je bent opgegroeid in een gezin waar geen aandacht was voor wie je bent. Daardoor lukte het niet jezelf te worden.

Er zijn ook mensen, die lusteloos worden geboren. Sommige baby’s worden met zoveel lusteloosheid geboren, een baby moet wel willen drinken, dat ze het niet overleven.

Wat is er met zo iemand aan de hand? Het raak twee onderdelen van ons. Er is iets met de ziel, de psychè, aan de hand. Maar het is ook geestelijk niet goed met zo iemand. Iemand noemde het een liefdeloze geest. Die is in iemand komen wonen doordat die persoon geen liefde heeft ontvangen. Het is duidelijk. Hij of zij heeft genezing en bevrijding nodig.

Als helper heb je verschillende mogelijkheden.

Je kunt de waarheid vanuit het Woord van God over de mens uitspreken. Een mens heeft een opdracht, waar we voor zijn gemaakt.
Genesis 1:28. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! [HSV]

Het Woord van God laat ook zien, wat God deed in de geschiedenis toen men lusteloos was. Hier zijn de leerlingen van Jezus door enorme tegenslag lusteloos.
Johannes 20:19-24. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.

Wat deed Jezus? Hij zocht ze op. Hij spreekt woorden van leven uit. Shalom! Hij bemoedigd ze. Hij zendt ze. Hij vervult ze met de Heilige Geest. Hij geeft ze mandaat.

Wat Jezus hier deed kunnen wij ook doen. Het persoonlijke script waar mensen naar leven, veranderen. Met elkaar een nieuw script vormgeven.

Het is ook goed om de weg te kiezen, die begint met de vraag: “Mogen we dieper in je leven kijken?”

Het is goed als de hulpvrager in gebed aan God vraagt: “Vader God hoe ziet u mij”. “Wat vraagt u van mij”. “Hoe kunt u mij helpen”. “Zijn er leugens in mijn leven”. “Wat is de waarheid”. Om maar een paar vragen te noemen.

Wat in ieder geval ook mogelijk is, is de geest van liefdeloosheid identificeren. En als de hulpvrager liefde heeft gekregen en ontvangen, ook die geest wegsturen. We breken met jou. Je hebt geen toegang meer tot deze geliefde broeder of zuster.

Stress, overspannen, burn-out

ieder mens heeft een interne motivatie nodig nodig om actief te worden en het werk te doen. Daar kan nog druk vanuit de omgeving bijkomen. Daar kunnen ook nog onverwerkte problemen in je innerlijk bijkomen, die ook zorgen voor spanning. En dan kunnen er ook nog dingen tegenzitten en ongelukken gebeuren.

Dat kan leiden dat een mens overspannen raakt en als dat lang duurt en wellicht nog heftiger wordt, dan kan dat op zich weer leiden tot een geest, ziel en lichaam dat aan de noodrem trekt. Een burn-out. Of het kan leiden tot allerlei ander psychisch ongemak.

Wat gebeurt er door de stress met je lichaam?

Als je onder druk komt te staan en de spanning in je lijf omhoog gaat gebeurt er van alles met je zenuwstelsel en daardoor in je lichaam. Zo worden er diverse hormonen aangemaakt waaronder de bekende stress hormonen als adrenaline en cortisol.

De reactie van je lichaam zorgt ervoor dat de energie naar zaken als je brein en je spieren gaat. Je immers goed kunnen nadenken en gaan vechten of vluchten. Het gevolg is dat er minder energie naar je organen gaat.

Die situatie is voor je lichaam niet goed als die spanningssituatie lang duurt. We hebben ook tijden van rust nodig. Zo komen we dan weer in balans.

Trouwens als je alleen tijden van rust hebt, dan is het ook niet goed. Je geest, ziel en lichaam hebben ook actie nodig.

Wetenschappers hebben de werking van stress op ons lichaam in kaart gebracht. Met als belangrijk onderdeel het zenuwstelsel. Er zijn twee delen in het dit stelsel, die samen moeten zorgen voor balans tussen spanning en rust, zie het onderste deel in dit schema.

Het zenuwstelsel in beeld gebracht door https://hoedoejedat.nu/blog/versterk-je-immuunsysteem-deel-7-stress-beheersing-en-ontspanning

Als je als mens steeds op een hoge stand van activiteit staat ontregelt dat allerlei zaken in je lichaam. De werking van de organen zoals je schildklier, je hart, je darmen, je schildklier. Maar ook op je aderen.. Het is een oorzaak voor allergieën en huidaandoeningen. Een van de oorzaken is ook dat je auto-immuun systeem niet goed meer gaat werken.

Als je bij de medische wereld om hulp komt dan gaan ze van de overspanning als gegeven uit en proberen te doen aan symptoombestrijding. Ze schrijven pillen voor met stoffen, die we door de overspanning te weinig aanmaken of ze schrijven pillen voor om klachten te dempen.

Je kunt natuurlijk ook het probleem van overspanning aanpakken. Daar gaat het in het volgende hoofdstuk over.

Wat is de weg terug? Een weg voor genezing?

De weg terug is rust en vrede in je leven terugbrengen. Zie voor achtergrond uit de Bijbel, de studie “Waarden van God” en dan de onderdelen vrede en rust.

Stil zijn bij God, onderwerp … is belangrijk.

De schepping ervaren, mediteren over een tekst uit de Bijbel of over wat God je heeft laten zien.

De therapeuten van deze tijd voegen er nog aan toe: lichamelijke oefeningen en ademhaling oefeningen.

En ook nog deze, maar ik weet niet of ze goed werken, bepaalde massages. Een warm bad kan trouwens wel werken. Of een sauna.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.