Les over het Begin

Er is, volgens de Bijbel, een begin geweest met deze hele wereld. Misschien is het wel dat, wat de wetenschappers de oerknal noemen.

Een oerknal veronderstelt dat er iets of iemand was die liet knallen. Dat moet wel een machtige God zijn geweest.

In deze les enkele feiten uit de Bijbel over het begin, enkele inzichten over het begin en tenslotte wat iedereen aan deze kennis en inzichten voor zichzelf zou kunnen hebben voor het eigen leven.

Feitenkennis

In de Bijbel staat het scheppingsverhaal gelijk in het eerste boek van de Bijbel in het eerste hoofdstuk, Genesis 1. Genesis 2:1-3 hoort daar ook nog bij. In Genesis 2 vanaf vers 4 staat het tweede scheppingsverhaal. Het eerste verhaal is vooral logisch, het tweede verhaal is kleurrijk.

Bij de schepping heeft God geschapen. Zelfs uit het niets tot aanschijn geroepen. In het scheppingsverhaal geeft ook andere manieren van werken aan: vormen, maken en bouwen. Het is een langdurige enorme klus geweest.

Bij het eerste scheppingsverhaal is, in het Hebreeuws ‘elohim’, degene of degenen, die actief is of zijn. ‘Elohim’ is namelijk een meervoud.

Bij het tweede scheppingsverhaal is ‘Jahweh elohim’ degene of degenen die actief is of zijn. De toevoeging Jahweh geeft de directe betrokkenheid aan van Hem, die we ook God de Vader noemen.

Ook goed om te weten dat er na het begin van God schiep de hemel en de aarde er een periode geweest is van verlatenheid van de aarde. In Genesis 1:2 staat ‘De aarde was nu woest en leeg’.

God zelf vond de schepping goed, het geheel zelfs zeer goed. <<tekst toevoegen>> Geslaagd, goed gelukt. Er zijn ook heel wat schrijvers van de Bijbel, die verwonderd en onder de indruk zijn van de schoonheid van de schepping.

Het is goed om te weten dat op allerlei plaatsen verder op, de Bijbel over scheppen spreekt. Het scheppen van God gaat nog steeds door. <tekst toevoegen>>

Inzichten

Het begin van deze wereld is een complex onderwerp. Er zijn allerlei verschillen van inzicht mogelijk. Hieronder enkele onderwerpen waar de inzichten over kunnen gaan.

Spreek en het is er
Soms staat er dat ‘elohim’ iets zegt en het komt dan ook tevoorschijn. Hoe kan dat? Met woorden iets creëren. Een groot raadsel. We lezen dat ook in het Nieuw Testament als Jezus in Israël zieke mensen ontmoet, dan zegt Hij soms ook: ‘Loop’ tegen een verlamde of ‘Ga zien’ tegen een blinde en vervolgens gaan ze ook lopen en zien.

Wetenschap en Bijbel twee kanten van dezelfde munt?
Men zegt wel dat er een groot verschil is tussen de wetenschap en het geloof als het over de schepping gaat. Dat is zo, maar het spreekt elkaar nauwelijks tegen omdat de insteek anders is. De wetenschap maakt allerlei plaatjes van de ontwikkeling van de wereld. En de Bijbel vertelt vooral wie de veroorzaker is en waarom. Daar zegt de wetenschap dan weer niets over.

Dagen kunnen ook tijdperken zijn
Maar de tijden kloppen toch niet? De Bijbel spreekt toch over een schepping in zes dagen en dat lijkt toch onwaarschijnlijk. Goed om te weten dat het Hebreeuwse woord voor dagen ook voor tijdperken wordt gebruikt. In de Bijbel staat ook dat één dag voor God is als duizend jaren. Nu was het getal duizend het grootste getal in die tijd. Je zou in hedendaagse taal ook kunnen zeggen dat voor God één dag is als een miljard jaren.

Eerst geestelijk licht en toen pas het zonlicht
Een andere vraag, die dikwijls wordt gesteld is deze. Het is toch raar dat volgens de Bijbel eerst het licht wordt geschapen en daarna lezen we pas dat de zon wordt geschapen? Nee, dat is niet raar omdat licht staat voor geestelijk licht. God deed als het ware het licht aan in zijn werkplaats om daarna de wereld verder te maken waaronder de zon en de sterren.

Doorgaande schepping
De schepping blijft maar doorgaan. Soms wordt er nog een nieuw soort dier of een nieuw soort plant gevonden. Was deze gewoon nog niet gezien of is deze pas later ontstaan? Ook de wetenschap wijst in de richting van doorgaande schepping. De magnolia boom is bijvoorbeeld een heel oud ontwerp. Heel mooi trouwens. Maar orchideeën zijn relatief nieuw. Ook prachtig trouwens.

De schepping begint met veiligheid.
In het Hebreeuws begint de tekst van de Bijbel met ‘be resjiet’ in het begin. De eerste letter in het Hebreeuws is de tweede letter uit het alfabet de beth, dat schrijf je zo: בְּ. De letter in het Hebreeuws hebben een naam, deze letter, de beth betekent huis. In een huis ben je veilig. In het Hebreeuws lezen ze van rechts naar links. De Bijbel begint met een letter, die lijkt op een afdak. Daar kun je veilig onder schuilen.

Deze uitleg kan voor Nederlanders vergezocht lijken, maar dit hoort wel bij Hebreeuwse taal en schrijfstijl. Daardoor zit er meer diepte in de Hebreeuwse tekst, dan in de vertalingen van de Bijbel.

Woord voor de wereld

Als het gaat om de schepping dan kunnen we met de kennis van dit onderwerp mensen helpen, ook die nog niet in God geloven.

De belangrijkste les is dat wij mensen niet het product zijn van een toevallige samenloop van omstandigheden. We zijn bedoeld en bedacht door die ontzagwekkende macht, die het hele heelal, de hemel en de aarde omspant.

En die God heeft ons met zorg en liefde gemaakt en is nog steeds om ons heen om ons te helpen.

Het is natuurlijk prachtig dat in onze tijd er veel aandacht is voor het beheer, het onderhoud en de zorg voor de schepping en dat er ook veel bewondering is voor de schepping. Het is ook te zien aan reclame uitingen, dieren of planten zijn de ultieme voorbeelden voor ontwerpen van logo’s.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.