Les over het Begin

Er is een begin geweest van de hele wereld, inclusief het hele heelal, volgens de Bijbel. Misschien dat wel wat wetenschappers de oerknal noemen.

De Bijbel geeft heel globaal aan hoe het is ontstaan. En vooral wie de veroorzaker ervan was. Dat is volgens de Bijbel het Hebreeuwse woord ‘elohim’. Dat woord is een meervoud. Dat woord komt dikwijls in de Bijbel voor en wordt met God of goden vertaald.

Hoe is het onstaan? Er worden in de Bijbel daar diverse werkwoorden voor gebruikt. Creeëren en vormen, dat zijn woorden, die gebruik je al er iets nieuws ontstaat. Maar ook de gewone woorden maken en bouwen worden gebruikt. Dat is dat je van bekende onderdelen iets maakt.

Soms staat er dat ‘elohim’ iets zegt en het komt dan ook tevoorschijn. Hoe kan dat? Met woorden iets creeëren. Een groot raadsel. We lezen dat ook in het Nieuw Testament als Jezus in Israël zieke mensen ontmoet, dan zegt Hij soms ook: ‘Loop’ tegen een verlamde of ‘Ga zien’tegen een blinde en vervolgens gaan ze ook lopen en zien.

Men zegt wel dat er een groot verschil is tussen de wetenschap en het geloof als het over de schepping gaat. Dat is zo, maar het spreekt elkaar nauwelijks tegen omdat de insteek anders is. De wetenschap maakt allerlei plaatjes van de ontwikkeling van de wereld. En de Bijbel vertelt vooral wie de veroorzaker is en waarom. Daar zegt de wetenschap dan weer niets over.

Maar de tijden kloppen toch niet? De Bijbel spreekt toch over een schepping van zeven dagen en dat past toch niet? Goed om te weten dat het Hebreeuwse woord voor dagen ook voor tijdperken wordt gebruikt. In de Bijbel staat ook dat één dag voor God is als duizend jaren. Nu was het getal duizend het grootste getal in die tijd. Je zou in hedendaagse taal ook kunnen zeggen dat voor God één dag is als een miljard jaren.

Ook goed om te weten dat er na het begin een periode geweest is van verlatenheid van de aarde. Genesis 1:2 . De aarde was nu woest en leeg. Daarna ging de schepping weer verder.

Een andere vraag, die dikwijls wordt gesteld is deze. Het is toch raar dat volgens de Bijbel eerst het licht wordt geschapen en daarna lezen we pas dat de zon wordt geschapen? Nee, dat is niet raar omdat licht staat voor geestelijk licht. God deed als het ware het licht aan in zijn werkplaats om daarna de wereld verder te maken waaronder de zon en de sterren.

Doorgaande schepping

Was het scheppen, het maken van het heelal en de aarde met alles wat daar op is al een lange periode. Dikwijls wordt in de Bijbel teruggekeken op die begin periode.

Van de werkwoorden, die worden gebruikt om het werk van God aan te duiden is er één, die uniek aan God wordt toegeschreven. Dat is het woord ‘bara’. Wij als mensen kunnen ook scheppen, maar ‘bara’ dat kan alleen God.

In het begin deed God ‘bara’, maar ik heb ook eenmaal gevonden dat God in de tijd van Mozes nog ‘bara’ deed. Wellicht zijn er meer voorbeelden in de Bijbel. En het lijkt ook in de schepping heden ten dage nog te gebeuren. Als er een nieuw dier of plant wordt gevonden, wat dat nog niet eerder gezien of is het later pas ontstaan? Ook de wetenschap wijst in die richting.

<<deze les krijgt nog een vervolg>>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.