#76 Gave van Kennis

Veel weten, veel kennis hebben en dan nog de juiste kennis is een gave van God. Het is zelfs een gave van de Geest dat je niet alleen veel relevante dingen weet, maar ook dat je dingen weet, die je niet zou kunnen weten.

Net zoals bij de andere genade gaven, is ook deze gaven bedoeld om een doel te dienen. Je kennis is er voor om toe te passen als jezelf of anderen dat nodig hebben.

Als je weinig kennis hebt, nogal onwetend bent, ben je kwetsbaar voor misleiding. In onze tijd gaat dat bijvoorbeeld over een overheid of een medische wereld, die de mensen kwaad zou willen aandoen. War klopt daar wel en niet van. En ander voorbeeld zijn predikers, die spreken over hel en verdoemenis of een vreselijke nabije toekomst. Wat klopt daar wel of niet van?

Goede tip, als je iets niet begrijpt, verdiep je er dan zelf in of zoek iemand op die zich in dat onderwerp wel heeft verdiept en luister dan naar de deskundige of heb er zelf geen oordeel over.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.