#76 Gave van Kennis

Er is niet alleen een gave van de Geest dat je veel relevante dingen weet, maar ook dat je dingen weet, die je niet zou kunnen weten.

Ook deze gave is vooral functioneel. Je krijgt die ingevingen als ze nodig zijn voor iemand of voor jezelf.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.