#38 Seksualiteit

Een van de moeilijkste opdrachten in ons leven is goed omgaan met seksualiteit. Voor de één zal het gemakkelijker zijn, dan voor een ander.

Het lijkt qua behoefte vind ik nog het meest op honger, trek in eten. Ook dat is een opdracht. Ga gezond met voeding om. Ook dat is voor de één gemakkelijker dan voor een ander.

Wat ze beide ook zijn is dat het vooral lichamelijke dingen zijn met een geestelijk aspect.

Zoals bij niet goed omgaan met voeding dat problemen oplevert. Ongezondheid, zwaarlijvigheid of juist heel mager zijn. Ook met alle psychische gevolgen van dien. Die op zich weer tot allerlei andere psychische schade kan leiden.

Zo is dat ook met verkeerd omgaan met seksualiteit. Het kan zich uiten in dwangmatig gedrag, verlies van identiteit, schuld- en schaamtegevoelens. Die op zich ook weer tot allerlei andere psychische schade kan leiden.

Het is dus goed om met beide goed om te gaan. Ermee om te gaan zoals het bedoeld is.

Hoe kunnen we goed om seksualiteit omgaan? Daar gaat het in de eerste plaats over. En daarna ook wat allemaal onverstandig is om te doen op seksueel gebied.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.