Context Zaken

Over deze onderwerpen is informatie omdat een onjuist beeld verwarrend werkt voor de andere onderwerpen.

Israël in de tijd van Jezus. De neiging in kerken is nogal eens om te veronderstellen dat er maar weinig joden in Israël waren in die tijd en ook onderschat men in het algemeen het geestelijk niveau in die dagen.

De vroege kerk. De vroege kerk was bruisend en ging de wereld veroveren. Wat zijn de geheimen van deze vroege kerk?

De vorming van de Bijbel. Voor sommigen is de tekst in de Bijbel onbetrouwbaar, voor anderen staat er geen enkele fout in. Wat is de waarheid.

Invloed cultuur in de kerk. De Griekse, Romeinse, Germaanse en westerse cultuur heeft grote invloed gehad op de kerk. Het kunnen onderscheiden leidt tot de conclusie: wat is echt en wat niet.

De staat Israël, de tien stammen. In hoeverre is de huidige staat Israël, de vertegenwoordiging van het vroegere Israël. En zullen de andere stammen, anders dan die van Juda, de joden, nog een rol gaan spelen.

Medische wetenschap. Goed om te weten wat aan goede dingen je van de medische wetenschap kunt verwachten en wat de beperkingen zijn van de medische wetenschap.

Psychiatrie en Psychotherapie. Een overzicht en kritische kijk op de psychiatrie als wetenschap. Ook hier: wat kan men wel en wat niet.

Hoe help je mensen van een andere godsdienst zoals hindoes, moslims etc.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.