Context Zaken

Onder deze kop ‘Context Zaken’ treft u allerlei informatie over de context waar deze site over gaat en het zal u helpen om de inhoud van de site te begrijpen en beter toe te passen.

Het gaat hier over een achttal onderwerpen.

Israël in de tijd van Jezus. De neiging in kerken is nogal eens om te veronderstellen dat er maar weinig joden in Israël waren in die tijd en ook onderschat men in het algemeen het geestelijk niveau in die dagen. Het gevolg is dat men woorden van joden in die tijd niet zo serieus nemen en dat men denkt dat de terugkeer van de joden naar Israël nog moet plaatsvinden. <<deze pagina is nog niet beschikbaar>>

De vroege kerk. De vroege kerk was bruisend en ging de wereld veroveren. Hoe ging die ‘verovering’ in zijn werk in het Romeinse rijk en ook in Nederland. En wat zijn de geheimen van deze vroege kerk? Weten van de verovering werkt bemoedigend. Weten van de geheimen van de vroege kerk geeft handvaten voor jezelf. <<deze pagina is nog incompleet, moet grotendeels nog beschikbaar komen>>

De vorming van de Bijbel. Voor sommigen is de tekst in de Bijbel onbetrouwbaar, voor anderen staat er geen enkele fout in. Als je het antwoord niet weet, dan is het lastig om met teksten uit de Bijbel om te gaan. Dus wat is de waarheid?

De invloed van de cultuur op de kerk. De Griekse, Romeinse, Germaanse en westerse cultuur heeft grote invloed gehad op de kerk. Dat heeft de kerk geen goed gedaan. Als je weet wat de invloed is, kun je er ook anders tegenaan gaan kijken. <<deze pagina is nog niet beschikbaar>>.

De huidige staat Israël. Hoe staat ze ervoor, wat zijn de al oeroude problemen waar men nog steeds mee te maken heeft. Hoe is het met de tien stammen. Zullen die andere stammen, anders dan die van Juda, de joden, nog een rol gaan spelen? <<deze pagina is nog incompleet, moet grotendeels nog beschikbaar komen>>

Medische wetenschap. Hoe kun je het best met de hedendaagse medische wetenschap inclusief de psychiatrie en de psychotherapie omgaan? Goed om te weten wat aan goede dingen je van de medische wetenschap kunt verwachten en wat de beperkingen zijn van de medische wetenschap. Bij kopje Zorg Speciaal gaat onderwerpen over lichamelijke en mentale genezing dikwijls ook over de samenwerking met de medische wetenschap.

Hoe kun je communiceren met mensen, die een andere godsdienst aanhangen zoals hindoes of moslims of in het geheel geen godsdienst. <<deze pagina is nog niet beschikbaar>>.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.