#33 Hemel en Dodenrijk

Een mens bestaat uit een sterfelijk en een onsterfelijk deel. Wat kan sterven dat is het lichaam. Het andere deel kun je ‘de ziel’ noemen.

Als je een dood lichaam ziet, dan zie je het ook: “De ziel is er uit”. Het schijnt dat als het lichaam dood gaat, dat dan ook het gewicht van de mens iets afneemt. Zou de ziel ook een gewicht hebben?

Waar blijft het onsterfelijke deel, de ziel, van de mens? Daar gaat het bij dit onderwerp over. Word je ziel een sterretje in de hemel? In kerken zegt men dat je naar de hemel of naar de hel gaat.

De Bijbel is in het Hebreeuws en in het Grieks geschreven en hanteert allerlei woorden voor waar de ziel blijft. De Bijbel hanteert diverse woorden zoals sjeool (Hebreeuws) en hades (Grieks). Dat zijn aanduidingen voor de plaats waar eigenlijk iedereen heen gaat. Nieuwere vertalingen hanteren het woord dodenrijk als naam voor die plaatsen.

Voor mensen, die geloven in Jezus, wordt ook over van die geestelijke ruimte gesproken waar zij dan zullen zijn. Er wordt over het paradijs gesproken en over het huis van de Vader.

Als je in de Bijbel leest heeft de hemel nu al een plaats in ons leven. Het is de plaats waar de hemelse wezens wonen, waar God en zijn engelen zijn en die ons in dit leven willen helpen. Het koninkrijk van de hemel kan nu zich al manifesteren op de aarde.

Het Nieuwe Testament spreekt ook over, in het Grieks, de Gehenna, een woord dat in vertalingen meestal met hel wordt vertaald. Maar sommige mensen hebben in dit leven al te maken met deze Gehenna. Met een hel op aarde zoals we wel zeggen.

Als het koninkrijk van de hemel plaats krijgt op aarde kan het voor jou zomaar de hemel op aarde worden. Het is dichtbij.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.