#33 Hemel en Dodenrijk

Als je meedoet aan een sportwedstrijd dan is het van belang dat je weet van het hoe en waarom. Over de club waarvoor je speelt, wat de club met je wil en wat het betekent als je goed of slecht hebt gespeeld.

Als het bij zoiets eenvoudigs als een sportwedstrijd het al belangrijk is om het hoe en wat te weten, waarom wil je dat dan niet met het leven, waar je ieder moment deel van uitmaakt? Waar komen we vandaan, wie zijn de eigenaren en de supporter en wat het betekent als we het goed of slecht doen?

Je kunt natuurlijk allerlei bronnen raadplegen om op deze vragen antwoord te krijgen. Ikzelf heb alleen ervaring met de Bijbel. En die komt met een plausibel verhaal.

Bij dit onderwerp gaat het er om hoe de hemel en de duistere plekken invloed hebben op jouw leven en ook mocht je komen te overlijden.

De Bijbel vertelt namelijk dat er naast wat we zien ook nog een wereld is, die we niet zien. Een geestelijke wereld. In vertalingen van de Bijbel worden diverse geestelijke plekken genoemd zoals de hemel, het dodenrijk of de hel.

Die geestelijke plekken zijn een wereld op zich. Er zijn diverse lagen in de hemel en ook in het dodenrijk of de hel. In de hemel is dat hoe hoger, des te dichter bij God. En in de hel hoe dieper, deste verder van God af en deste naargeestiger en vervelender het er is. Tussen plekken in het dodenrijk of de hel bevindt zich een afgrond. Op de allerdiepste plekken zijn de meest vervelende demomen.

Ook wordt verteld dat zowel de hemel als het dodenrijk, de hel invloed hebben op deze wereld. En dat is in de praktijk ook te merken.

Er zijn plekken waar het hemels is. Het rijk van de hemel is dan zichtbaar. In de hoogste hemel is God en zijn er nog een massa allerlei soorten hemelingen.

Er zijn ook plekken op de wereld, die vreselijk zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Auschwitz, dat was een duidelijke plek die leek op de meest diepe hel.

De Bijbel vertelt verder dat een deel van een mens ook geestelijk is en het is dat geestelijke deel dat niet kan sterven. Dat deel leeft verder. Het lijkt mij die plek te zijn, die het meest bij de overleden mens aansluit.

Waren voor hem of haar de dingen van God belangrijk, dat zal het zo blijven. De Bijbel spreekt er over dat in het huis van de Vader vele woningen zijn. Daar kun je komen. Een ander woord dat wordt gebruikt is het paradijs.

Maar waren voor hem of haar de dingen van de hel belangrijk, dan past hij of zij daar ook het beste.

Sommige mensen denken dat je een sterretje in de hemel wordt. Hoe kwamen ze tot die gedachte? Mij niet bekend. Je kunt wel iets bedenken, maar ook handig als het waar is.

In onze maatschappij is veel ongeloof ontstaan over een wereld, die niet direct zichtbaar is. Men merkt er ogenschijnlijk weinig van denkt men. Maar dat kan veranderen als je er wel oog voor probeert te krijgen. En in de geestelijke dimensie ook dingen gaat doen.

Tsja als je altijd je ogen afwend van geestelijke dingen, dan lijkt het niet te bestaan. Maar, toe, let er eens wel op.

Misschien overtuigt je het feit dat in onze maatschappij steeds wordt gezegd dat we dingen niet begrijpen, maar dat er zeker een antwoord gaat komen. Dat laatste zegt men al tientallen jaren.

Iemand, die of heel hemels is, die begrijpen we niet. We vinden hem al gauw een zonderling.

Iemand, die de duisternis in zich heeft begrijpen we ook niet. Wat we kunnen doen is hem of haar een psychiatrie label geven. Maar daarmee is de persoon in kwestie niet geholpen.

Verdiep u eens in dit onderwerp, is mijn pleodooi. Lees de les en eventueel ook de studie uit de Bijbel waar de tekst op deze bladzijde en ook de les is gebaseerd.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.