#33 Hemel en Dodenrijk

Een mens bestaat uit een sterfelijk en een onsterfelijk deel. Wat kan sterven dat is het lichaam. Als je een dood lichaam ziet, dan zie je het ook: “De ziel is er uit”.

Maar waar blijft het onsterfelijke deel van de mens. Daar gaat het bij dit onderwerp over. Gaat dat onsterfelijke deel van jezelf naar de hemel. Of zou dat ook naar een dodenrijk of een hel kunnen gaan?

Hoewel er mensen uit kerken zijn, die er uitgesproken eenvoudige overtuigingen over hebben is de Bijbel behoorlijk uitgebreid over dit onderwerp. Er zijn diverse woorden voor zowel dodenrijk en hel als voor de hemel.

Het is in ieder geval voor de Bijbel wel belangrijk voor dat latere leven wat je nu in je leven hebt gedaan en nog zal doen.

Maar wat je ook kan lezen in de Bijbel is dat het huidige leven ook al een hel kan zijn. En die Bijbel geeft ook aanwijzingen om te voorkomen dat dat zo is.

Als het koninkrijk van God vorm krijgt op aarde kan het voor jou zomaar de hemel op aarde worden.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.