Les Seksualiteit

<<deze les moet nog meer onderdelen krijgen>>

Deze les wil de Joodse manier van denken volgen. De christelijke wereld is voor dit onderwerp een beetje haar eigen weg gegaan. En de moderne mens op een andere manier ook.

Hoe kijkt de Bijbel tegen seks aan?

De Bijbel kijkt heel anders tegen seks aan dan de overtuigingen van velen in de kerk. En ook, weer op een andere manier, dan overtuigingen buiten de christelijke wereld.

In de Bijbel is het geen apart onderdeel van het leven. Er is in het Hebreeuws van het Oude Testament geen woord dat je met seks of seksualiteit zou kunnen vertalen. Er staan best veel in de Bijbel over seks, maar dan steeds als aspect van een ‘gewoon’ onderdeel van het leven.

Zo hoort seks hebben met elkaar in de Bijbel bij aspecten als elkaar leren kennen, bij elkaar liggen en bij elkaar slapen en bij een bed.

Natuurlijk kun je op een ongezonde manier met seks omgaan. De Bijbel meldt dan dat je daar onrein of vies van wordt. Maar je wordt ook vies of vuil en onrein door vele andere soorten daden.

Hoererij is net als bij ons seks tegen betaling. Maar de Bijbel noemt ook hoererij als mensen sek hebben met elkaar, die niet voor elkaar bedoeld zijn. En het is ook hoererij als je hebt gezegd dat je God wilde dienen en toch andere goden gaat dienen.

Van sommige vormen van seks wordt in de Bijbel genoemd dat ze een gruwel voor God zijn. Er zijn echter ook allerlei dingen bij, die een gruwel voor God zijn, die niets met seksualiteit hebben te maken.

Woorden als ontucht, zedeloosheid, die in onze taal worden gebruikt voor ongeoorloofde seks zul je in het Oude Testament niet vinden. Dat zijn woorden in het kader van wat niet hoort en wat niet mag. Daar gaat de Bijbel niet over. De Bijbel geeft je inzicht in het leven: als je deze dingen doet, het is jouw verantwoordelijkheid, maar je wordt er vuil van. Het vuile betreft je hele mens: geest, ziel en lichaam.

Ook voor misbruik en verkrachting gebruikt de Bijbel een algemeen woord namelijk wat je met doorbreken zou kunnen vertalen. Dat kan in positieve zin, zoals de kinderen van Enos begonnen Gods aangezicht te zoeken. Dat kan ook in negatieve zin zoals …. Dat kan ook betrekking hebben op seksualiteit.

Seks is normaal

In de Bijbel heb ik geen beschouwingen gevonden over seksualiteit. Of seks nu Gods bedoeling is of juist niet. Of God er tegen heug en meug in heeft voorzien omdat er nu eenmaal nageslacht moet komen. Of dat het van God een soort cadeau is voor de mensen om ervan te genieten.

Je treft trouwens helemaal geen beschouwingen over allerlei dingen in het leven. Zo heeft God het mannelijke en het vrouwelijke geschapen. Dat is het. Geen waarom het zo is. Zo heeft God voor allerlei soorten voedsel gezorgd voor mensen. Dat is het. Geen waarom het zo is.

Zo is er dus geen waarom voor seksualiteit, maar wel allerlei adviezen om er goed mee om te gaan. Zoals met wie wel en met wie niet. Net zoals er adviezen zijn voor allerlei terreinen van het leven om er goed mee om te gaan.

Seks is privé

De Bijbel heeft geen aparte woorden voor seks met iemand hebben. Dat mensen seks met elkaar hebben komt wel regelmatig voor maar het wordt dan met algemene woorden duidelijk gemaakt zoals: ze leerden elkaar kennen, ze gingen bij elkaar liggen, ze deelden het bed.

Ik heb in de Bijbel ook geen woorden kunnen vinden voor de geslachtsorganen. Borsten en tepels dan wel weer.

Ook wordt gesproken over zwanger zijn en geboren worden. Voor de menstruatie is ook een algemene aanduiding.

Er wordt ook gesproken over vloeingen, ook met een algemeen woord, zowel bij de vrouw als bij de man.

Ik heb in de Bijbel ook geen adviezen kunnen vinden hoe je seks met elkaar kan doen. Of zoiets als jezelf bevredigen. Daar zitten wel onverstandige kanten aan, maar die zijn dus niet van die grootte dat er in de Bijbel over wordt geschreven.

Overigens is er in de Bijbel wel een boek met erotische beschrijvingen. Dat boek heet in vertalingen in Nederland Hooglied. Een letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws zou kunnen zijn: hét lied van alle liederen.

Gezien dit boek en hoe de Bijbel het onderlinge contact beschrijft tussen mensen en met Hemzelf lijkt mij seks een soort van dans tussen mensen, die voor elkaar hebben gekozen en elkaar trouw blijven. Intiem en privé.

Pornografie

Hoe moeten we in het licht van het christelijk geloof tegen pornografie aankijken? Dat is wel een actueel punt in de kerk.

Het woord pornografie, maar ook het verschijnsel pornografie komt in de Bijbel niet voor. Volgens wikipedia is pornografie het weergeven of suggereren van menselijke seksuele handelingen met het doel om seksuele opwinding te creëren.

Het woord grafie duidt op schrijven. In onze tijd kan dat om allerlei vormen van communicatie gaan. Juist ook beelden. Het Griekse woord porneia kun je met ontucht vertalen. Ontucht is wat de Bijbel ongeoorloofde seksualiteit vindt.

Er staat in de Bijbel een veelheid aan beschrijvingen over ongeoorloofde seksualiteit. Veel mensen gaan op dit gebied op enigerlij wijze de fout in. Maar ik ken geen enkele beschrijving in de Bijbel over dat mensen kijken naar iemand, die seksuele handelingen verricht.

Ik ken wel één verhaal van een man, die keek naar een vrouw, die zich aan het baden was. Hij wilde dat zij zijn vrouw zou worden. Hier was aan de orde wat Jezus later zou zeggen. Wie naar en vrouw kijkt om haar te begeren pleegt overspel. Die man was koning David.

En ik ken in de Bijbel verder nog een verhaal van een vader, die bloot was en waarbij één van zijn zonen ging spotten over hem. Die vader was Noach.

Het lijkt mij dat pornografie geen overspel is zoals de Bijbel er over spreekt. Bij ongetrouwde mensen kan het zondermeer geen overspel zijn.

Het lijkt me ook geen ontucht omdat het bij ontucht gaat om ongeoorloofde seksuele handelingen uitvoeren. Wat het wel is, is onreinheid. Maar dat is helaas een onbekend begrip in de christelijke wereld.

Seks is privé en kijken naar seks van een ander lijkt me daarom onrein, niet koosjer.

Seks tussen mensen, die niet met elkaar zijn getrouwd is ontucht. En kijken naar ontucht lijkt mij ook onrein.

En dan zijn er nog seksuele handelingen, die voor God een gruwel zijn. Kijken naar zoiets lijkt me zwaar onrein.

En als je ook nog eens geld gaat uitgeven aan bedrijven, die dit tonen, dan verbindt je je aan deze onreinheid.

Het zou helpen, denk ik, als jongeren eerder een partner kiezen. En ook mensen, die al langer alleenstaand zijn een partner kiezen. Wellicht door eerst samen met een coach aan jezelf te werken.

Het is goed om je te verdiepen in rein en onrein. Zie de les, die over rein en onrein gaat. En er zijn mensen, die verslaafd zijn aan pornografie. Zie de les, die over verslavingen gaat.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.