#90 Pastoraat

Er zijn heel wat christelijke organisaties en kerken, die mensen verder helpen in hun leven. Dat kan hulp zijn om geestelijke gaven van God te ontvangen, hulp voor groei in persoonlijkheid en karakter en om nare zaken, die aan je kleven af te leggen.

Het woord ‘pastoraat’ is wel een mooie naam voor dit soort werk. Het woord ‘pastor’ is het Latijnse woord voor herder. Een herder leidt zijn schapen. Invoelend, begrijpend, beschermend en sturend.

Het lijkt misschien bevoogdend maar dat is het niet omdat ieder mens, die pastoraal werk doet, zelf ook een pastor(s) zoekt om zelf geleid te worden. Zo is ieder mens bij tijd en wijle ‘schaap’, je hebt hulp nodig, maar ook ‘herder’, je helpt een ander. Dit geldt voor iedereen!

Er zijn heel wat manieren van aanpak, ‘soorten scholen’ van pastoraat in gebruik in Nederland.

<<Onder deze pagina ga je globale informatie over de diverse werkwijzen aantreffen en waar je voor een bepaald type pastoraat terecht kan>>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.