Voorgeschiedenis

Hoe is de inhoud van deze site ontstaan? Dat zal ik hieronder vertellen.

Sinds 2007 leid ik, samen met mijn vrouw Marty, de Healing Rooms in Gouda. Iedere week kwam er wel weer een ander probleem naar voren waar onderwijs voor nodig was. De ene hulpvrager had een gebrek aan geloof. Maar ja, wat is geloof eigenlijk. De andere had een probleem met zijn relatie met God de Vader. Maar ja, hoe is de Vader eigenlijk.

En wijzelf moesten natuurlijk de gaven van de Geest gebruiken, anders stelde onze hulp weinig voor. Maar ja, hoe werkt dat met die verschillende gaven eigenlijk? Na een jaar of vijf had ik al 88 onderwerpen behandeld.

In 2009 kon ik stoppen met werken met het verlangen om vanuit het geloof mensen beter te kunnen helpen met genezen en bevrijden. Er moest meer zijn dan wat ik op cursussen en vanuit boeken had geleerd om daarmee mensen te helpen.

Als er bij Healing Rooms of in mijn eigen kerk een onderwerp aan de orde kwam, ging ik vooral met dat onderwerp aan de slag. Zo bouwde de stapel studies zich op en kreeg ik door de vragen en opmerkingen, die naar voren kwamen goede terugkoppeling wat mij weer verder hielp.

Ik ontdekte al snel dat boeken over dit onderwerp, hoe interessant en nuttig ook, tekort kwamen. Op allerlei vragen gaven ze geen antwoord. Soms spraken ze elkaar tegen. Ik kreeg ook nog wel eens de indruk: “Je hebt een mening en dan zoek je er wat teksten uit de Bijbel bij”.

Ik had de overtuiging dat in de Bijbel meer te vinden zou zijn wat zou kunnen helpen. Zo ging ik aan de slag. Sinds 2009 heb ik uitgebreid de Bijbel bestudeert. In de oorspronkelijke talen omdat vertalingen verwarrend werken, de één maakt er dit van en een andere vertaling weer iets anders. Ik kreeg zicht op woorden en begrippen, die in de Bijbel dikwijls voorkomen, die heb ik als belangrijke onderwerpen voor studie gezien. In totaal zijn het 110 onderwerpen geworden.

Vervolgens heb ik voor die onderwerpen zoveel mogelijk teksten uit de Bijbel verzameld. Deze teksten heb ik gesorteerd en geanalyseerd en daar lessen uitgehaald. Daarbij ook bekeken wat andere bronnen uit de Bijbel daaraan toevoegen. En tenslotte heb ik die in studies vastgelegd en op deze site gepubliceerd.

Ieder onderwerp heeft een inleidende pagina gekregen met de nummers #1 tot en met #110. Op die pagina’s zijn de meest praktische handvatten aangegeven. En onder die pagina’s de studies en eventueel nog aanvullende artikelen.

Om van de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse teksten gebruik te maken zijn tegenwoordig op internet prachtige hulpmiddelen beschikbaar: de Blue Letter Bible en de Bible hub. De Bible hub geeft een interlinear vertaling en met de Blue Letter Bible kun je o.a. nagaan op welke plaatsen in de Bijbel een bepaald Hebreeuws of Grieks woord voorkomt.

Zo ontstonden studies over een bepaald onderwerp. Terwijl we door een hulpvraag op het onderwerp gekomen waren, ontdekten we dat de Bijbel nog veel meer aangeeft om dat te gebruiken.

Al gravend in de boeken van de Bijbel ontdek je dan, als je bij een onderwerp gaat zoeken, de verschillende kanten van het onderwerp. En als je veel hebt ontdekt is er een proces van samenvoegen, indikken en uitbreiden nodig. Aan de 110 onderwerpen zijn soms enkele sub onderwerpen toegevoegd. De onderwerpen zijn geclusterd in zes rubrieken.

Vrijwel ieder onderwerp is dus vanuit de praktijk geboren en ook aan de praktijk getoetst. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze ideaal zijn. Zeker niet. Ik zie uit naar verbeteringen.

Het resultaat
We volgden diverse opleidingen. Maar omdat we het geloof hadden dat de Bijbel ons zou helpen voor een goede hulpverlening, gingen we ook in dat oude boek op zoek. En we vonden in die Bijbel allerlei schatten.

Ik ontdekte ook allerlei onderwerpen waar veel over geschreven was, maar ook onderwerpen die in de christelijke wereld onbekend zijn. Jammer genoeg. Het graafwerk bleek schatgraven te zijn.

Tot nu toe is door mij circa 5 fte (manjaartaken) aan dit werk besteed. Mijn vrouw is de meelezer en de corrector. Wat op deze site staat is zeker niet compleet en nog helemaal niet ideaal. Er is nog veel om te ontdekken, te verbeteren en aan te vullen.

Mijn dank gaat uit naar die hele rij mensen, die met hun problemen bij ons kwamen en naar al die mensen, die bij de oplossingen meedachten. Dank bovenal aan die Grote Inspirator en Bemoediger die in de hemel woont, die ons van stap tot stap heeft geholpen.

Onze hoop is dat de informatie op deze site helpt om als kerk weer net zo goed hulp te kunnen bieden zoals dat was bij de start van de kerk. Een kerk die destijds heel goed wist wat de weg was om een goed leven te leiden.

Disclaimer
Mijn ambitie bij ieder onderwerp is om alle teksten waar de woorden, die bij dat onderwerp voorkomen, te raadplegen, maar soms staat er over een onderwerp teveel in de Bijbel om dat allemaal te citeren.

Meestal heb ik bij de onderwerpen wel alle teksten uit de Torah en het Nieuwe Testament geciteerd. Ik hoop nog in de gelegenheid te komen om meer te kunnen citeren, hoewel dat wellicht de overzichtelijkheid niet ten goede komt.

De site is nog niet compleet. Een deel van de studies is nog incompleet. De set aan lessen is niet volledig. De inhoud kan beter en duidelijker. Het verder aan de site werken gaat nog steeds door. Het totaal aantal pagina’s als je het uitprint is nu 2700, maar dat gaat dus nog wel groeien.

Wil je eens langs komen bij Healing Rooms?

Informatie op deze site https://healingroomsgouda.nl

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.