Voorgeschiedenis

Iets over de voorgeschiedenis van de informatie op deze site. Voor wie daar nieuwsgierig naar zijn.

In 2009 kon ik stoppen met werken. Ik had het verlangen om aan de studie te gaan. Over genezing en bevrijding. Ik was toen al tien jaar in mijn vrije tijd bezig om mensen met genezing en bevrijding te helpen.

Ik ontdekte al snel dat boeken over dit onderwerp, hoe interessant en nuttig ook, tekort kwamen. Op allerlei vragen gaven ze geen antwoord. Soms spraken ze elkaar tegen. Bij veel boeken kreeg ik de indruk: “Je hebt een mening en dan zoek je er wat teksten uit de Bijbel bij”.

Met de Bijbels, die ik raadpleegde, beter gezegd de vertalingen van de Bijbel, liep het ook niet lekker. Zo komt een bepaald Nederlands woord in de ene vertaling dertig keer voor, in een andere twintig, en in weer een andere vertaling tien keer of helemaal niet. Om maar een voorbeeld te noemen.

Als ik echt wilde weten wat in de basistaal van de Bijbel staat moest ik naar de Hebreeuwse en Griekse teksten gaan kijken. Daar ben ik toen maar aan begonnen. Mijn ambitie bij ieder onderwerp is om alle teksten waar de woorden, die bij dat onderwerp voorkomen, te raadplegen.

Bij sommige onderwerpen zoals God de Vader en Jezus de Zoon was dat niet te doen, maar bij de meeste onderwerpen is dat gelukt of zal dat nog gaan lukken.

Sinds 2006 leid ik, samen met mijn vrouw, de Healing Rooms in Gouda. Iedere week kwam er wel weer een ander probleem naar voren waar onderwijs voor nodig was. De ene hulpvrager had een gebrek aan geloof. Maar ja, wat is geloof eigenlijk. De andere had een probleem met zijn relatie met God de Vader. Maar ja, hoe is de Vader eigenlijk.

En wijzelf moesten natuurlijk de gaven van de Geest gebruiken, anders stelde onze hulp weinig voor. Maar ja, hoe werkt dat met die verschillende gaven eigenlijk? Na een jaar of vijf had ik al 88 onderwerpen behandeld.

Daarna krijg je dan een proces van samenvoegen, indikken en uitbreiden. Totaal is het nu meer dan 100 onderwerpen.

Ze zijn vrijwel allemaal vanuit de praktijk geboren en ook aan de praktijk getoetst. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze ideaal zijn. Zeker niet. Ik zie uit naar verbeteringen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.