#63 Doop in Water

Je hebt vast wel eens over de doop gehoord die al eeuwenlang in katholieke en protestantse kerken plaatsvindt. Misschien heb je ook over de doop door onderdompeling gehoord van andere christelijke kerken.

De doop is dikwijls een mooie plechtigheid. Een feestje in veel kerken. Mensen met kleding, die je ook wel bij een bruiloft gebruikt. En door de doop hoort het kind nu ook tot de gemeenschap. Bijzonder!

Maar het is meer dan een mooie plechtigheid of een mooi ritueel het heeft ook een een geestelijke waarde.

De doop is een beeld van reiniging, van schoon worden van gedachten en daden die niet schoon waren. Dat is ook het beeld als baby’s worden gedooopt. Dat het kind zo schoon mogelijk mag blijven in zijn of haar leven. En bij de doop drukt het ook ouders op het hart om zelf op die weg van reinheid te leven om zo het kind in reinheid op te voeden.

Als je als mens zelf bewust kiest voor de doop komt er ook het persoonlijke element bij. Voor hen is het een bewust daad om af te leggen wat niet goed was in je leven en om bewust voor de weg van God en de relatie met God te kiezen.

Het beeld is het mooist bij een onderdompeling in het water. Dat geeft het woord dopen ook al aan. Je gaat als het ware met Jezus onder in het water. Als je daar zou blijven, dan verdrink je, dan ga je dood. Maar door weer boven te komen sta je op met Jezus in het nieuwe leven.

Jezus heeft opdracht gegeven om de doop te doen. En door gehoorzaam te zijn zorgt hij ook voor een beloning. Dat is voor zover ik het heb meegemaakt een geestelijke beloning. De één ervaart vrede en rust, de andere vrijheid, blijdschap of zoiets als kunnen spreken in andere talen.

Talloze mensen hebben door de doop vrede ervaren of vrijheid of genezing ervaren en het gevoel gekregen te horen bij die wereldwijde gemeenschap van Jezus Christus waartoe meer dan een miljard mensen horen.

Denk ook eens over deze doop na.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.