Over de Opsteller

Vanaf voorjaar 2005 gingen mijn vrouw en ik mensen helpen die last hadden van duistere dingen. Daarna kwamen mensen met allerlei andere problematieken op ons pad.

Ik ben in 2009 gestopt met werken. Ik werkte 33 1/2 jaar bij KPN. Ik heb gewerkt als projectmanager, als afdelingsmanager en als informatie en kwaliteitsmanager. Dikwijls was ik betrokken bij nieuwe ontwikkelingen of ingewikkelde klussen. Vooral bij informatie management moest je abstraherend, scherp en onderscheidend kunnen denken. Dat vooral heeft me geholpen bij deze studie.

Mijn vrouw en ik zijn opgegroeid en gevormd in de reformatorische traditie. Nadat we tot geloof kwamen werden we actief in een evangelische koffiebar. De gebedsbeweging heeft mij vele jaren vervolgens gevormd. Toen we in aanraking kwamen met Healing Rooms heeft ook de charismatische beweging ons gevormd. Tenslotte heb ik ook de kennis en wijsheid van de messiaanse beweging leren kennen en heb ik prachtige schatten ontdekt in de Rooms Katholieke kerk. Al die stromingen ben ik dankbaar voor wat ik en wij bij hen mochten leren.

Natuurlijk ben ik ook gaan zien dat er in iedere stroming ook ongezonde dingen zijn en ook een gebrek aan kennis. Soms is die kennis er wel in de ene stroming en dan weer niet in de andere stromingen. Ik hoop en bid dat we van elkaar gaan leren, zowel in kennis als ervaring. Ik hoop dat het licht vermenigvuldigt en de duisternis verdwijnt.

Mijn vrouw en ik horen bij de geloofsgemeenschap van de Sint Janskerk in Gouda. Voor hen die daarin in geïnteresseerd zijn, het is een PKN kerk met Geformeerde Bond signatuur. Verder horen we bij de Healing Rooms familie. En samen met anderen proberen we meer verbinding in de buurt te brengen waar we wonen. Dat is contact met mensen van allerlei levensovertuigingen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.