Over de Opsteller

Ik werkte ruim 34 jaar bij KPN. Het grootste deel van de tijd als bedrijfskundige. Ik was dikwijls betrokken bij nieuwe ontwikkelingen zoals automatisering, IT, logistiek, informatieplanning, kwaliteitstrajecten en reorganisaties. Het werk bestond dikwijls uit oriëntatie, onderzoek, ontwerp, invoering en verbetering. Eigenlijk ben ik met hetzelfde type werk doorgegaan.

Mijn vrouw en ik zijn opgegroeid en gevormd in de reformatorische traditie. Nadat ik tot geloof kwam werd ik actief in een evangelische koffiebar. De gebedsbeweging heeft me vele jaren vervolgens gevormd. Toen we in aanraking kwamen met Healing Rooms ook de charismatische beweging. Tenslotte heb ik ook de kennis en wijsheid van de messiaanse beweging leren kennen en heb ik prachtige schatten ontdekt in de Rooms Katholieke kerk. Al die stromingen ben ik dankbaar voor wat ik bij hen mocht leren.

Natuurlijk ben ik ook gaan zien wat in die groepen mensen niet geneest of zelfs ongezond maakt. Ik hoop en bid dat we de mooie dingen van elkaar gaan overnemen. Het licht vermenigvuldigt en de duisternis verdwijnt.

Mijn vrouw en ik horen bij de geloofsgemeenschap van de Sint Janskerk in Gouda. Voor hen die daarin in geïnteresseerd zijn dat is een PKN kerk met signatuur Geformeerde Bond. Verder horen we bij de Healing Rooms familie. En ben ik samen met een paar anderen bezig met de kerk of beter het Koninkrijk van God in Gouda.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.