#53 Besprenkelen

Misschien kennen we het beeld van een Katholieke priester, die met zijn wijwater kwast de omgeving besprenkelt.

In de Bijbel komen we besprenkelen met water, maar ook met olie en met bloed van dieren als handeling tegen.

Het zijn handelingen in geloof. Als je dat op een bepaalde manier, in een bepaalde situatie en voor een bepaald doel, doet, dan heeft dat betekenis en kracht.

Voor meer informatie deze studie met gegevens uit de Bijbel.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.