#53 Besprenkelen

Misschien kennen we het beeld van een Katholieke priester, die met zijn wijwater kwast de omgeving besprenkeld.

In de Bijbel komen we bresprenkelen met water, maar ook met olie en met bloed als handeling tegen.

Als je dat op een bepaalde manier in een bepaalde situatie en voor een bepaald doel doet dan heeft dat betekenis en kracht.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.