#88 Ik en mijn Karakter

Je kunt als mens door je denken en je doen voor je omgeving lastig zijn. Trouwens als dit zo is, dan is het dikwijls ook lastig met jezelf te leven. Alleen dat ben je gewend.

Is daar nu helemaal niets aan te doen. Het is nu eenmaal je karakter? Gelukkig niet.

Hieronder twee wegen om met jezelf en met hulp van anderen aan de slag te gaan met die onhandige en lastige dingen van je.

Je kunt de weg kiezen van de psychologie. Bijvoorbeeld de aanpak van Michelle van Dusseldorp. Zij heeft om mensen te helpen de organisatie Groundwork opgezet, die cursussen en trainingen geeft en daarbij het boek “Ik kan veranderen” hanteert. De aanpak leggen we hieronder uit.

Er is ook een meer spirituele benadering. Zij noemen het dat je een bepaalde geest hebt. Een geest in de zin van een sfeer. De Bijbel spreekt ook op die manier over een ‘geest’. Een ‘geest’ kan namelijk een heel persoonlijke entiteit zijn. Het kan echter ook over een onpersoonlijk lijkende sfeer gaan. Men noemt dit soort geesten in de Engelse literatuur ‘familiar spirits’. In het Nederlands zou je kunnen zeggen: ‘geesten die je vertrouwt zijn’. Deze aanpak bekijken we als eerste.

Een heel punt is de erkenning, dat je zou kunnen veranderen. ‘Ik ben nu eenmaal zo’ kun je denken en zeggen. ‘Ik ben goed zoals ik ben’ zou je assertief op kunnen merken.

Je bent inderdaad goed zoals je geschapen bent, maar dat is niet de hele waarheid. Bij de meesten van ons mensen ontwikkelen zich naar aanleiding van moeilijke en traumatische gebeurtenissen, om te overleven, gedachtepatronen en gewoonten, die voor jezelf en anderen slecht of zelfs wel dramatisch kunnen zijn.

Ons gedrag kan daardoor moeilijk voor anderen zijn en daardoor een bron voor conflicten met mensen. Ruzies binnen gezinnen, families en buren. Een oorzaak van veel echtscheidingen. Dus toch een onderwerp om mee bezig te zijn.

Aanpak bij ‘familiar spirits’.

De manier van denken en handelen is je heel vertrouwd. Wat je denk lijken je eigen gedachten te zijn. Je doet dingen vanzelfsprekend en automatisch manier.

Het ontdekken bij jezelf van ‘familiar spirits’ is daarom best lastig.

Hoe kun je de ‘familiar spirits’ bij jezelf ontdekken?
1. Door je af te vragen of er dingen in de Bijbel staan die je moeilijk kunt aanvaarden of geloven. Dat kan een aanwijzing zijn voor zo’n geest.

2. Door er op te letten hoe anderen op een andere manier reageren op een bepaalde situatie.

3. Luister naar wat de Heilige Geest je vertelt over je situatie. Ga dan niet met de Heilige Geest in discussie en neem autoriteit over wat hij over jou en tegen jou zegt.

Acceptatie, aanvaarding en de wil om ervan af te komen
Het is één ding om bewust te worden van de sferen van denken die je kenmerken. Het is een ander ding om dat te accepteren. En vervolgens ook nog te bedenken dat het goed is om ervan af te komen.

Weet wel. Als je afkomt van nare gedachten, die aan je kleven, dan wordt je leven een stuk beter. En er zijn mensen, die je bij dit proces willen helpen. Er zijn mensen, die gratis en voor niets jou willen helpen.

Deze geestelijke aanpak werkt het best in een geestelijke omgeving, waar mensen zijn, die dichtbij God leven. Het is ook goed om dit werk pas te doen als de aanwezigheid van God merkbaar is.

Dat geldt voor de ontdekking. Zeker ook voor de actie hieronder. Die van de verwerping.

Verwerp de vertrouwde geest.
Vergeef degenen, die jouw oren heeft getraind om die stem te horen (dit kan jezelf zijn geweest)

Vraag Jezus jou te vergeven voor het feit dat je deze geest toeliet in je leven en denken.

Zeg tegen de geest: “Door het bloed van Jezus verwerp ik elke samenwerking met de geest van <en dan de naam van wat je hebt ontdekt>.

Dank U Jezus, dat U de macht van deze geest over mij hebt verbroken en ik vraag U, Heilige Geest, om deze stem niet meer toe te laten als een vertrouwde stem voor mij. Van nu af aan ben jij <en dan de naam van wat je hebt ontdekt> onbekend voor mij. Mijn oren zullen jouw stem niet langer als waarheid aannemen, en ik breek nu jouw macht [klap in je handen] in Jezus’ naam.

Jezus, wat heeft U voor mij in plaats van deze leugenachtige geest?”

Ik kan veranderen

De werkwijze van Groundwork gaat ervan uit dat je door nare of traumatische gebeurtenissen zelfdelen hebt ontwikkeld in je innerlijk. Op zich is een zelfdeel goed.

Bijvoorbeeld als je lerares op een school bent, dan hoort daar ook een bepaalde houding en gedrag bij. Die specifieke houding en gedrag zou je een zelfdeel kunnen noemen.

Het wordt pas vervelend als een zelfdeel een dominante plek in je leven krijgt. Dat je als er iets gebeurt alleen maar als de lerares kan reageren. En ook nog eens op zich heel uitgesproken wordt. Dat je in je hele leven de ultieme lerares uit gaat hangen.

Het boek “Ik kan veranderen” bladzijden 111 tot en met 113, geeft een niet uitputtende lijst van zelfdelen. De klager, de drammer, de presteerder, de perfectionist, het slachtoffer, de weter, de zorger en de criticus/rechter.

Ieder van die zelfdelen heeft een goede en nuttige kant, het wordt dus vervelend als ze overheersend worden. Wat nodig is, is zelfbeheersing.

Wat er onder het probleem ligt is een verwonding, een verwond deel. Een deel dat onvoorwaardelijke liefde, bevestiging, een complimentje, goedkeuring, acceptatie, veiligheid, erbij horen warmte, troost, begrepen worden of behoefte aan zingeving (bladzijde144).

Er zijn elf stappen naar innerlijke genezing en groei geformuleerd, bladzijden 120 tot 154 van het boek:
1. Niet kennen (vraag je omgeving naar gedragspatronen).
2. Ontkennen. 3. Verkennen. 4. Herkennen. 5. Erkennen.
6. Bekennen (anderen op de hoogte stellen).
7. Aanvaarden (je zwakke plekken onvoorwaardelijk accepteren)
8. Parkeren (dat je kunt een pijn kunt parkeren tot je tijd hebt om dat deel toe te spreken).
9. Helen (na onvoorwaardelijke acceptatie van het verwonde deel).
10. Benutten (anderen helpen).
11.Zijn (heelheid).

Overwegingen

De geestelijke aanpak werkt, als het goed gaat, verreweg het snelst en meest grondig. Maar zoals gezegd er kunnen belemmeringen zijn waardoor het niet werkt.

Dan het psychologie traject. Dat heeft zijn tijd nodig. Een aantal sessies en gesprekken. Het kan ook een prachtig resultaat opleveren. De aanpak van Michelle betrekt ook allerlei omstanders. Dat is mooi. Samen elkaar helpen.

De tweede aanpak lijkt alledaags en menselijk, maar het verbreken van dit soort geesten is iets uit het rijk van de duisternis. En daarom net als bij de eerste aanpak ben je geestelijk bezig.

In het Oude Testament wordt ook over familiaire geesten gesproken. Ze hebben een geestelijk duistere achtergrond. Zie onderwerp ‘geestelijke wezens’.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.