#87 Ik en mijn Karakter

Je kunt als mens door je denken en je doen voor je omgeving lastig zijn. Trouwens als dat zo is, dan is het dikwijls ook lastig om met jezelf te leven.

Je kunt dat lastige van jezelf gewend zijn. Maar het lastige van andere mensen kan moeilijk zijn om mee te leven.

Is daar nu helemaal niets aan te doen? Het is nu eenmaal je karakter? Gelukkig niet. Er is iets aan te doen.

Ik ken zelfs twee wegen om met jezelf en met hulp van anderen aan de slag te gaan.

Je kunt de weg kiezen van de psychologie. Bijvoorbeeld de aanpak van Michelle van Dusseldorp. Zij heeft om mensen te helpen de organisatie Groundwork opgezet, die cursussen en trainingen geeft. In het boek ‘Ik kan veranderen’ legt ze de aanpak uit.

Er is ook een spirituele benadering. Zij zoeken uit welke ‘sferen’ van jou niet bij een mens horen zoals hij of zij is bedoeld. In de Engelse literatuur noemt men dat ‘familiar spirits’. In het Nederlands zou je kunnen zeggen: ‘sferen of geesten die je vertrouwt zijn’. Vertrouwd in die zin dat je het zelf niet vreemd vindt, maar die voor jou wel belemmerend werken.

Zodra het duidelijk is waar het precies om gaat, hoe je deze sfeer of geest zou kunnen noemen, kun je die sfeer of geest ook aanspreken.

Een heel punt is de erkenning, dat je zou kunnen veranderen. ‘Ik ben nu eenmaal zo’ kun je denken en zeggen. ‘Ik ben goed zoals ik ben’ zou je assertief op kunnen merken.

Je bent inderdaad goed zoals je geschapen bent, maar dat is niet de hele waarheid. Bij de meesten van ons mensen ontwikkelen zich naar aanleiding van moeilijke en traumatische gebeurtenissen, om te overleven, gedachtepatronen en gewoonten, die voor jezelf en anderen slecht of zelfs wel dramatisch kunnen zijn.

Ons gedrag kan daardoor moeilijk voor anderen zijn en daardoor een bron voor conflicten met mensen. Ruzies binnen gezinnen, families en buren. Een oorzaak van veel echtscheidingen.

Dus toch een onderwerp om mee aan de slag te gaan. Mocht het lukken, dan kun je zeggen dat je karakter is veranderd. Iets wat volgens velen in de hulpverlening niet mogelijk is..

Overwegingen

Het psychologie traject. Dat heeft zijn tijd nodig. Een aantal sessies en gesprekken. Het kan ook een prachtig resultaat opleveren. De aanpak van Michelle betrekt ook allerlei omstanders. Dat is mooi. Samen elkaar helpen.

De geestelijke aanpak heeft oudere papieren. Al In het Oude Testament wordt over familiaire geesten gesproken. Ze hebben een geestelijk duistere achtergrond. Zie onderwerp ‘geestelijke wezens’. Wegsturen en verbreken kunnen grote problemen oplossen. Maar als er pijn is of verkeerde daden waar men nog steeds achter staat, dan werkt het niet.

Voor welke methode kun je het best kiezen? De psychologische aanpak werkt langzaam maar zeker. De geestelijke aanpak kan heel snel werken of totaal niet.

In beide gevallen is het niet zo dat je in iedere woonplaats in Nederland voor deze hulp terecht kan. Dus misschien moet je maar kiezen wat beschikbaar is.

Zijn er risico’s voor je gezondheid? Als je met jezelf bezig gaat kan dat altijd verwarring oproepen natuurlijk. De geldt voor zowel psychotherapie als voor de geestelijke aanpak. Kies voor een officiële therapeut en bij geestelijke helpers voor hen, die in een netwerk van helpers opgenomen zijn.

En wat de financiën betreft. Bij de psychologische aanpak zul je de therapeut moeten betalen, mits de verzekering het niet vergoed. En er zijn ook mensen, die je gratis willen helpen. Bij die geestelijke aanpak zijn het ook meestal mensen, die je uit roeping gratis helpen.>>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.