#29 Spreken en doen in de Geest

Bij dit onderwerp gaat het er om dat een mens zo met God leeft dat hij bijzondere dingen doet. Niet omdat hij of zij daarop gericht is. Het gebeurt voor die persoon als vanzelf. Hij of zij is een nieuw mens geworden. Hij of zij leeft met God.

In het verleden ging men een aantal van die mensen heiligen noemen. Ze leefden met God of nog nauwkeuriger gezegd God leefde in hen. En dat had tot gevolg dat er bijzondere dingen gebeurden. Ze kwamen te staan voor wat een ramp zou kunnen worden. Ze kwamen in contact met mensen in nood. En dan gingen ze handelend optreden met wonderen tot gevolg.

Van die mensen kun je lezen in de Bijbel: Noach, Simson, David, Daniël om er maar een paar te noemen.

Het is ook het idee van wat men in de Rooms Katholieke kerk heiligen noemt. Zo is één van de eisen dat van die persoon op zijn minst één aantoonbaar wonder heeft plaats gevonden.

Maar de basis van deze mensen is dat ze leefden met God.

Dit is ook voor u of jou mogelijk. Zeker in bescheiden mate. Want ook hier kun je net als bij het contact met God, onderwerp 25 radicaler of minder radicaal in betrokken zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.