#29 Doen in de Geest

Dit is het sluitstuk van je leven met God en veel ontvangen. Je gaat als gewoon mens, doen waartoe de Geest van God je aanzet. Het is dat innnerlijke weten over en die innerlijke motivatie voor wat je moet spreken en doen.

En dat is per persoon verschillend. Dat kunnen praktische dingen zijn, die je doet. Dat kan voor iemand zijn dat je precies weet wat je moet spreken. En voor een ander weer dat je weet wat je moet zeggen en doen voor genezing en bevrijding van iemand.

Die houding van je altijd laten leiden door de Heilige Geest maakt je na meer en meer ervaring hiermee, meer en meer onafhankelijk.

Dat zal de reden zijn geweest dat men vrijmoedig sprak in tijden van vervolging. Zelfs als door die houding er moest worden geleden.

De grote aantallen mensen, die vanwege hun geloof het leven liet getuigen er van. We noemen ze de martelaren van de kerk.

Mensen die spreken en doen in de Geest waren er in het verleden, maar zijn er ook nu. Het is één van de zichtbare vruchten van het geloof.

Het aparte is dat er rond deze mensen dikwijls bijzondere dingen gebeurden en gebeuren. Soms grote wonderen. Niet omdat hij of zij daar vooral op uit zijn. Zij doen gewoon wat er gedaan moet worden, maar de hemel voegde en voegt daar het nodige aan toe. Of het komt en kwam omdat God zelf in dit soort mensen woont.

Als je over die levens leest, dan verbaas je je keer op keer. Kwamen ze te staan voor wat een ramp zou kunnen worden, dan werd het dat niet. Kwamen ze in contact met mensen in nood, dan gingen ze handelend optreden met wonderen tot gevolg. Kwamen ze in contact met kwaaddoeners dan lieten die het leven of ze gingen een andere weg.

Je kunt van die mensen ook lezen in de Bijbel. Denk aan Noach, Mozes, Jozua, Simson, David en Daniël om er maar een paar te noemen.

Je kunt van hen ook lezen van de verhalen van de levens van wat men in de Rooms Katholieke kerk heiligen noemt.

En je kunt ze ook in levende lijve tegenkomen.

Dat doen in de Geest is ook voor u of jou mogelijk. Zeker in bescheiden mate. Want ook hier kun je net als bij het contact met God, onderwerp 25 radicaler of minder radicaal in betrokken zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.