#29 Bezig zijn in de Geest

Dit is het sluitstuk van je leven met God en veel ontvangen. Je gaat als gewoon mens doen waartoe de Geest van God je aanzet. Het is dat innerlijke weten over en die innerlijke motivatie voor wat je moet spreken en doen.

En dat is per persoon verschillend. Dat kunnen praktische dingen zijn, die je doet. Dat kan voor iemand zijn dat je precies weet wat je moet spreken. En voor een ander zijn dat je alleen weet dat je er iets mee moet doen. Die houding van je altijd laten leiden door de Heilige Geest maakt je na meer en meer ervaring hiermee, meer en meer onafhankelijk van mensen.

Dat zal de reden zijn geweest dat men vrijmoedig sprak in tijden van vervolging. Zelfs als door die houding moest worden geleden.

De grote aantallen mensen, die vanwege hun geloof, het leven lieten zijn er getuigen van. We noemen ze ‘de martelaren van de kerk’.

Mensen die spreken en doen in de Geest waren er in het verleden, maar zijn er ook nu. Het is één van de zichtbare vruchten van het geloof.

Het aparte is dat er rond deze mensen dikwijls bijzondere dingen gebeurden en gebeuren. Soms grote wonderen. Niet omdat hij of zij daar vooral op uit zijn. Zij doen gewoon wat er gedaan moet worden, maar de hemel voegde en voegt daar het nodige aan toe. Of het gebeurde en gebeurt nog steeds min of meer ‘automatisch’ omdat God zelf in dit soort mensen woont.

Als je over deze levens leest, dan verbaas je je keer op keer. Kwamen ze te staan voor wat een ramp zou kunnen worden, dan werd het dat niet. Kwamen ze in contact met mensen in nood, dan gingen ze handelend optreden met wonderen als gevolg. Kwamen ze in contact met kwaaddoeners dan lieten die het leven of ze gingen uit de weg.

Je kunt van die mensen ook lezen in de Bijbel. Denk aan Noach, Mozes, Jozua, Simson, David en Daniël om er maar een paar te noemen.

In het persoonlijk leven van die mensen maakten ze soms bijzondere geestelijke manifestatie mee. Ze raakten in trance, ze waren dronken in de Geest, ze vielen in tegenwoordigheid van God en ze werden opgetild. En ze kregen dromen, gezichten, visioenen of openbaringen.

Je kunt van hen ook lezen van de verhalen van de levens van wat men in de Rooms Katholieke kerk ‘heiligen’ noemt.

En je kunt ze ook in levende lijve tegenkomen.

Dat bezig zijn in de Geest is ook voor u of jou mogelijk. Zeker in bescheiden mate. Want ook hier kun je net als bij het contact met God, onderwerp 25 radicaler of minder radicaal in betrokken zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.