#12 Schuld Schaamte Schande

De begrippen schuld, schaamte en schande kunnen een relatie met elkaar hebben. Als je schuldig bent aan iets, kun je je daarvoor schamen. Het kan ook schandalig zijn.

Het kan ook zijn dat je je schaamt omdat je ergens aan schuldig bent. Of dat er schande over je gekomen is omdat je ergens aan schuldig bent. Of je er nu wel of niet voor schaamt.

Je kunt je ook schamen voor iets terwijl er van schuld geen sprake is. Er zijn ook mensen, die iets schandaligs hebben gedaan terwijl ze er zich niet voor schamen.

Je staat schuldig als je de wetten van ons land hebt overtreden of als je de wetten van God hebt overtreden. Ook in het intermenselijk verkeer kun je een schuld op je laden. Als je de wetten van God hebt overtreden kun je met gevolgen te maken krijgen. Als je de wetten van ons land hebt overtreden dan kun je een boete of gevangenis straf krijgen.

Bij schuld is er een weg om uit die schuld situatie te komen. Na de straf van de Nederlandse rechter is de schuld verdwenen. Als je Gods wetten hebt overtreden kun je van de schuld afkomen door omkeer, zo mogelijk genoegdoening leveren aan de slachtoffers en het ontvangen van Gods vergeving.

Je schamen is iets persoonlijks. Het zijn vaak de herinneringen waarvoor je je schaamt, die je steeds in gedachten komen. Dat kan je neerdrukken.

Als je je schaamt kan dat ook helpen om op de goede weg in het leven te komen. ‘Dat moet ik nooit meer doen’ kun je denken.

Het is goed om te weten wie en wat een mens is in de ogen van de Schepper. Kwetsbaar en sterk. Feilbaar en briljant. Ieder is gewenst. Ieder is voldoende in Gods ogen. En dat ongeacht opleiding, baan, afkomst, hoe je er uit ziet of wat dan ook.

Het is goed om tegenover herinneringen van je falen in het verleden goede gedachten te zetten. Dat God je liefheeft ondanks je falen.

Schaamtegevoelens kunnen diep en omvangrijk zijn. Zoek hulp.

Je kunt zelf iets doen dat schandelijk is, maar ook anderen kunnen je een schande aansmeren. Smaad en laster liggen vooral bij bekende mensen op de loer. Als het je overkomt wat kun je dan doen?

Al is de schande wel of niet terecht in beide gevallen heeft de gemeente van Christus een taak. Door God wordt niemand afgeschreven. Neem contact op met iemand van een christelijke gemeente.

Aan de andere kant, het kan ook goed zijn als schande wordt gesproken over mensen, die kwaad doen. Of als schande wordt gesproken over hele volken of landen, die zich schandalig gedragen.

Onder deze pagina komen praktische lessen over hoe je met schuld, schaamte en schande om kunt gaan. De les over schuld is al gereed. Ook studies van wat er in de Bijbel staat over schuld, schaamte en schande.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.