#21 Troost bij rouw en verdriet

Je kunt op verschillende manieren troost ontvangen bij rouw en verdriet. Handig om te zien dat je troost ontvangt, dat op zich al is een troost.

Je kunt troost ontvangen door het warme meeleven om je heen.

Je kunt troost ontvangen door de nabijheid van Jezus, een van zijn belangrijkste taken is troost te geven.

Je kunt troost ontvangen doordat God de Vader voor je zorgt. Hij zegt zelfs: ik wil als een moeder voor je zorgen.

En beide kunnen tot je komen door de Heilige Geest, die wordt in de Bijbel wel de Trooster genoemd.

Dikwijls ontvangen mensen ook troost doordat, door de leiding van God, je iets ontvangt wat troost geeft. Een zwangerschap, een vriend, een partner, een huis, een baan of wat dan ook. Ontvang deze dingen ook als troost. In de hemel hebben ze hun best voor je gedaan.

Wil je meer weten van wat er in de Bijbel staat, zie link.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.