Goed en Fout

Er is veel goeds in de wereld, maar ook veel is fout. Het aanbod is om het goede te kiezen, het leven en niet de dood, het licht en niet de duisternis, het goede en niet het kwade.

Het is goed om te weten op welke punten je kunt struikelen en in de problemen kunt raken. Net als een bedrijf, die de mogelijke risico’s in kaart brengt.

En als er dingen fout zijn gegaan, hoe kun je dan weer op het goede spoor komen. Over al deze dingen gaat het bij de onderwerpen, die je hieronder vindt.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.