Goed en Fout

Er is veel goeds in de wereld, maar er is ook veel fout. Het aanbod is om het goede te kiezen, het leven en om niet het kwade te kiezen, dat leidt tot de dood. Om het licht te kiezen en niet de duisternis.

Het is goed om te weten op welke punten je kunt struikelen en in de problemen kunt raken. Net als een bedrijf, die de mogelijke risico’s in kaart brengt.

En als er dingen fout zijn gegaan, hoe kun je dan weer op het goede spoor komen. Over al deze dingen gaat het bij de onderwerpen, die je hieronder vindt.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.