Healing Rooms

Vanaf 2000 is er een wereldwijd netwerk ontstaan van ‘gewone’ mensen, die bidden voor genezing voor hen die bij hen op bezoek komen. Deze ‘genezingsruimte’ of ‘ruimte voor heling’ noemt men een ‘healing room’.

De inspiratie komt van het werk van John G. Lake, die een eeuw geleden een bediening van genezing had in o.a. Spokane een stad in het Noord Westen van de Verenigde Staten van Amerika. Het bijzondere van zijn werk was dat hij er op gericht was om werk van genezing van Jezus na te volgen en dat hij daarvoor ook de zegen van boven kreeg. Vele duizenden mensen werden genezen. Daar is ook een registratie van.

Ook in Nederland zijn sinds 2001 Healing Rooms ontstaan in een twintigtal plaatsen.

Wat zijn de uitgangspunten van Healing Rooms?

Allereerst dat toen Jezus zijn leerlingen de opdracht gaf om te genezen, dat Hij dat ook nu nog van zijn volgelingen verwacht. Degenen, die Zijn woorden serieus nemen geeft Hij ook kracht en macht om te genezen.

Voor Jezus waren twee dingen heel belangrijk. De woorden van God, die van oudsher waren opgeschreven en de stem van de Vader in de hemel bij situaties, die in zijn dagelijks leven naar voren kwamen.

Uit die woorden van God, die zijn opgeschreven en de dagelijkse stem van God blijkt zijn ontferming en liefde voor de mensen, in het bijzonder die mensen die in nood verkeren en nog meer, die bij Hem aankloppen voor hulp.

Dit wetende kiest men bij Healing Rooms voor de volgende aanpak.

Liefde en geloof voor de woorden van de Bijbel. Ieder woord uit de Bijbel kan een bron zijn voor herstel. Of ze nu uit de eerste vijf boeken van de Bijbel komen, een woord uit de profeten, een tekst uit de Psalmen, uit de Spreuken of een ander boek.

Liefde en geloof voor de mensen, die komen. Dat uit zich bijvoorbeeld door de hulpvraag van de bezoeker al dan niet duidelijk geformuleerd serieus te nemen. Maar ook door te bidden wat de Heer voor de bezoeker heeft. En dan zowel het één als het ander aandacht te geven. Vooral wat de Heer voor die persoon heeft, kan veel betekenen voor iemand.

Dit uit zich ook in de verdeling van aandacht voor het menselijke en het geestelijke. We beginnen meestal met het menselijke. ‘We vinden het fijn dat je komt’. ‘We keken naar je uit’. Dat soort dingen. En dan over naar het geestelijke, want dat kan veel beter helpen, dan het menselijke. Wonderen komen uit het geestelijke voort. We zijn er op gericht dat vooral het geestelijke uit de verf komt.

Een therapeut kan iemand leren te leven met depressieve gevoelens. Maar door nieuwe hoop of een bekering of versterken van de wil, allemaal geestelijke dingen, kunnen mensen van een depressie genezen.

En dan is er ook nog de afwisseling van het vraaggebed en het gezag-gebed. God dingen vragen is natuurlijk prima. ‘Heer wij vragen u dit of dat’. Of ‘Wilt u dit of dat doen’. Wel oppassen trouwens dat we God geen vragen stellen, waarvan Hij al heeft aangegeven dat Hij dat wil doen.

Maar op gegeven moment, weet je: dit is de wil van de Heer. Dan kun je dat namens Hem uitspreken. God kan er kracht aan verlenen. Hoe kun je daar verder in groeien? Daar heb ik geen pasklaar antwoord op. Het zal voor ieder weer anders zijn.

Een Healing Rooms is als een soort inloopspreekuur bij de huisarts. Er is een tijd en een plaats. Er is iemand, die je welkom heet, die de intake doet en je helpt naar een groepje, die met je gaat praten en bidden.

Op de achtergrond is er een voorbede groep, die geestelijke ondersteuning en bescherming biedt voor alle anderen, die bezig zijn.

Healing Rooms heeft een leiderschapscultuur. Een landelijke leider, een plaatselijke leider, een leidersteam, leider van de gebedsgroepjes op een avond, leider van het voorbede team en leider van de receptie. De leiders worden geacht zich te laten leiden door de Heilige Geest. De cultuur houdt ook in dat we met respect omgaan met alle leidinggevenden.

Wat hierboven staat is gemeenschappelijk voor iedere Healing Rooms. Maar iedere Healing Rooms heeft wel zijn een eigen kleur. Bij de één komen alle medewerkers uit één christelijke gemeente. Bij een ander uit diverse gemeenten. Er kunnen ook verschillen zijn in gevolgde opleidingen en opgedane ervaringen.

Wil je een Healing Rooms bezoeken?

Via Google kun je de Healing Rooms in Nederland vinden. De makers van deze site geven leiding aan Healing Rooms Gouda. Ook via Google te vinden. U bent bij iedere Healing Rooms van harte welkom.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.