#50 Vloeken

Voor veel mensen in ons land bestaat er geen geestelijke wereld. Als je iets moois overkomt dan is dat ’toevallig’, dan heb je ‘geluk’. Als je iets slechts overkomt dan is dat ook ’toevallig’ en dan heb je ‘pech’.

Dat we er zo over denken is van de laatste tientallen jaren. De mensheid heeft tot voor kort wel het inzicht gehad dat geluk en pech een achtergrond hebben. Een geestelijke achtergrond.

Trouwens in bijvoorbeeld Afrika heeft men het idee dat het kwaad komt door een vloek nog zeker wel. Misschien leggen zij dan wel weer teveel een verband tussen het één en het ander.

Als je in onze tijd een titel zoekt voor een spannende film of een spannend boek, dan kun je het woord vloek gebruiken. De vloek van de Farao bijvoorbeeld. Spannend, maar we geloven er niet echt meer in.

Wat we tegenkomen bij een enkeling is het idee dat er een vloek ergens op rust of op iemand of een hele familie rust, steeds weer narigheid, pech en ongeluk hebben.

Zo komen er mensen met een hulpvraag bij ons: ‘Ligt er niet een vloek op mijn leven’? Misschien hopen dat ze dan dat we ‘nee’ zeggen, maar we zeggen dan zoiets als: ‘Dat zou best kunnen, zullen we er eens naar zoeken en als we iets vinden, zullen we het dan proberen op te lossen’?

Dan denkt men dikwijls dat het een schande is en dat er niets aan te doen is. Een schande, dat kan ik me voorstellen. De oorzaak is meestal niet verheffend. Maar wie of welke familie is zonder fouten en gebreken. Dat er niets aan te doen is, goddank, onjuist. Het verbreken of teniet doen van vloeken is onderdeel van het evangelie.

Een vloek is het resultaat van een vonnis van wat je de hemelse rechtbank zou kunnen noemen. Dat vonnis was er vanwege een aanklacht, een beschuldiging in de geestelijke wereld. Die beschuldiging was zodanig correct, dat die heeft geleid tot ruimte voor duistere types in de geestelijke wereld om mensen lastig te vallen.

Een beschuldiging kan er alleen zijn als er een maatstaf of een regel is. En die is er ook. In de meest algemene vorm luidt de regel: Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf.

Als je van alles hebt gedaan wat God verbood of je hebt je naaste het leven moeilijk maakt, dan ben je dus kwetsbaar in de geestelijke wereld. Dan kan er een vloek over je leven komen.

Hoe kun je van een vloek afkomen? Door omkeer, inkeer, herstel van wat fout is gegaan. Zoek mensen, die je kunnen begeleiden bij deze stappen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.