Studie Waarheid en Leugen

Deze studie bevat nog alleen een onderzoekje naar teksten waarin het woord leugen voorkomt.

<<deze studie is dus nog heel incompleet>>

Leugen

Naast liegen komt ook bedriegen voor, oftewel naast leugen ook bedrog.

Een leugen is het vertellen van iets wat niet waar is. Bij bedrog gaat het om op basis van leugens of het achterhouden van informatie de ander een nadeel te bezorgen.

Iemand, die liegt heeft een belang. Dat kan zichzelf in de kijker spelen, de persoon wil goed voor de dag komen of hij of zij heeft een ander belang, maar het kan ook een gewoonte zijn geworden. Zonden werken verslavend. Dat geldt ook voor mensen, die bedriegen of frauderen. Dat geldt ook voor mensen, die rebelleren tegen die boven hen zijn gesteld. Ook zij kunnen daar enorm van genieten, vooral ook als ze daar anderen bij weten te betrekken.

Je kunt eerlijke mensen ontdekken door te bekijken: heb je ze ooit op een leugen betrapt, op een valse profetie.

Of positief. Vertelt iemand iets wat niet ten gunste is van zijn standpunt. Is iemand transparant.

Leugens in Oude tijden

In het Hebreeuws komen wel vier soorten woorden voor, die je met leugen en bedrog kunt vertalen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1אַכְזָב
‘aḵzāḇ
Bijvoeglijk naamwoordH391Leugen.
Komt 2 keer voor in 2 verzen.
KJV: liar (1x), lie (1x).
כָּזַב
kāzaḇ
WerkwoordH3576Liegen
Komt 18 keer voor in 18 verzen.
KJV:lie (11x), liar (3x), vain (1x), fail (1x).
כָּזָב
kāzāḇ
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H3577Leugen
Komt 29 keer voor in 29 verzen.
KJV: lie (23x), lying (2x), leasing (2x), deceitful (1x), false (1x), liar (1x), lies (with H1697) (1x).
2כָּחַשׁ kāḥašWerkwoordH5584Onjuistheid spreken.
Komt 22 keer voor in 22 verzen.
KJV:lie (5x), submit (3x), deny (3x), fail (3x), denied (2x), belied (1x), deceive (1x), dissembled (1x), deal falsely (1x), liars (1x), submitted (1x).
כַּחַשׁ kaḥašZelfstandig
naamwoord
mannelijk
H5585Leugen
Komt zes keer voor in zes verzen.
KJV: lies (4x), lying (1x), leanness (1x).
כֶּחָשׁ keḥāšBijvoeglijk
naamwoord
H3586Komt eenmaal voor in Jesaja 30:9.
KJV: lying (1x).
3מִרְמָה mirmâZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H4820Bedrog
Komt 39 keer in 38 verzen voor.
KJV: : deceit (20x), deceitful (8x), deceitfully (3x), false (2x), guile (2x), feigned (1x), craft (1x), subtilty (1x), treachery (1x).
רָמָה rāmâWerkwoordH4711Bedriegen
Is wortel van ad. 7
Komt 13 keer in 13 verzen voor.
KJV: deceived (4x), beguiled (2x), thrown (2x), betray (1x), bowmen (with H7198) (1x), carrying (1x), deceived so (1x).
4שֶׁקֶר šeqer Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H8267Leugen
Komt 113 keer voor in 109 verzen.
KJV: lie (28x), lying (21x), false (20x), falsehood (13x), falsely (13x), vain (5x), wrongfully (4x), deceitful (2x), deceit (1x), liar (1x), miscellaneous (5x).
שָׁקַר šāqarWerkwoordH8266Liegen
is wortel van ad. 8
Komt zes keer voor in zes verzen.
KJV: lie (3x), deal falsely (2x), fail (1x).

Dit zijn de twee teksten waarin het woord akzab in voor komt.

Jeremia 15:18. Bent U nu echt voor mij als een onbetrouwbare beek,
water dat niet betrouwbaar is? [HSV]
Opmerking: het lijkt te duiden op een beek, die droogvalt. Zo’n beek kun je je vertrouwen niet op stellen.

In Micha 1:14 lijkt het ook om een drooggevallen beek te gaan volgens de NBV21 vertaling.

Dit zijn alle teksten waarin het woord saqar in voorkomt.

Hier vraagt de koning Abimelech aan Abraham om niet meer tegen hem te liegen. Abraham had niet pertinent gelogen maar wel belangrijke feiten onthouden.
Genesis 21:22-24. Op een dag kwam Abimelech bij Abraham, samen met zijn legeraanvoerder Pichol. ‘God blijkt u terzijde te staan bij alles wat u onderneemt,’ zei hij. ‘Zweer mij daarom bij God, hier op deze plaats, dat u mij, mijn kinderen en kindskinderen nooit zult bedriegen, maar dat u mij en het land waar u als vreemdeling verblijft, evenveel loyaliteit zult tonen als u van mij hebt ondervonden.’ ‘Dat zweer ik,’ zei Abraham.

In deze tekst worden drie verschillende woorden gebruikt, die je met liegen kunt vertalen.
Leviticus 19:11-12. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER.

Hier een tekst over dat ‘God’ niet liegt.
1 Samuel 15:29. En u weet dat de Glorie van Israël nooit zijn woord breekt en nimmer op zijn besluiten terugkomt. Hij is immers geen mens, dat Hij op zijn besluiten terug zou komen.’

Opmerking: Je kunt in oplaats van de Glorie van Israël ook vertalen met de onveranderlijke van Israël, want er zit ook een tijdselement in het woord.

In dez Psalm de moeilijke dingen opgesomd, maar toch heeft het volk het verbond niet gebroken.
Psalm 44:18. Dit is ons overkomen, maar wij zijn U niet vergeten,
uw verbond verloochenden wij niet.

Dit is wat God aan David beloofd.
Psalm 89:34-36. Maar mijn liefde zal Ik hem niet afnemen,
mijn trouw aan hem niet breken.

Dit is een soort pleidooi van de profeet Jesaja.
Jesaja 63:8. Want Hij zei: Zij zijn immers Mijn volk, kinderen die niet zullen liegen! Zo werd Hij hun tot een Heiland. [HSV]

Opmerking: Het eerste en laatste stuk in deze zin zijn citaten uit Exodus 34 en Psalm 110, de tekst over niet liegen is uniek van Jesaja.

Leugens in Nieuwe Tijden.

Er zijn vele leugens. Naast deze woorden komt ook het woord voor voor valse profeten, valse Christus en vals getuigenis.

De woorden liegen, leugen en leugenaars komt dertig keer voor in het Nieuwe Testament.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1ψεύδομαι pseudomaiWerkwoordG5574Liegen.
Komt 10 keer voor in 10 verzen.
KJV: lie (11x), falsely (1x).
2ψεῦδος pseudosZelfstandig
naamwoord
onzijdig
G5579Leugen
Komt 9 keer voor in 9 verzen.
KJV: lie (7x), lying (2x).
ψεῦσμα pseusmaZelfstandig
naamwoord
onzijdig
G5582Leugen
Komt eenmaal voor.
KJV: lie (1x).
3ψεύστης pseustēsZelfstandig
naamwoord
mannelijk
G5583Leugenaar
Komt 10 keer voor in 10 verzen.
KJV:liar (10x).

Als je op de weg van de leugen gaat, dan kun je op gegeven moment de waarheid niet meer horen en zien. Dat gebeurde hier als Jezus met de Joodse leiders spreekt.
Johannes 8:43-47. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’

Hierboven staan voorbeelden over hoe we de leugens kunnen aanpakken, denkbolwerken slechten, gedachten krijgsgevangen maken van Christus.

Je kunt ervan loskomen door je denken te vernieuwen.
Romeinen 12:2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Zie verder de aparte studie over het onderwerp Gezond Denken.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.