Hulp van Boven

Er is allerlei hulp van boven beschikbaar, die ons kunnen helpen in ons werk. Er kunnen diverse wonderen gebeuren en ook bijzondere aanwijzingen. Je kunt in de geestelijke wereld autoriteit krijgen. En ook kracht.

En wat ook gebeurt, is dat je een speciale manier geholpen wordt, als je als mens een volgeling van Jezus wil worden. En meestal krijg je na verloop van tijd ook een speciale plek kan krijgen in de groep waar je in functioneert of in de hele maatschappij.

Dit is allemaal te leren op deze pagina’s.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.