#3 God de Vader

Geloof jij dat de zee bestaat? Denk je dat als jij zegt dat de zee niet bestaat, dat het voor de zee wat zal uitmaken? Natuurlijk niet. De zee is er gewoon, wat je ook over hem zegt.

Jouw mening heeft geen gevolgen voor de zee. Zo’n opvatting heeft alleen gevolgen voor jezelf. Geen dagje uit naar het strand. De zee bestaat immers niet, dus ook niet het strand. Je gaat ook geen overtocht met een boot over de zee maken. Want dat kan niet als de zee niet bestaat.

Zo is het ook met God. Als iemand zegt dat God niet bestaat zal dat voor het bestaan van God niet uitmaken. Hij is er gewoon. Het maakt wel voor hem of haar zelf uit. Als je zonder God wilt zijn, dan mis je iets, dan is er een leegte in je. Die is niet op de vullen. Met wat dan ook. Je bent verweesd.

En trouwens het is voor God niet fijn. Hij mist je. Hij heeft ieder mens gewild. Juist om met die mens contact te hebben. Hij is dan als een Vader die één van zijn kinderen kwijt is.

Moet ik me bij een godsdienst of kerk aansluiten?

God is algemeen bereikbaar. Zoals iedereen naar de zee kan gaan en daar gaan pootje baden. Zo kan iedereen in contact met God komen en met Hem gaan leven.

Er is geen enkele godsdienst of kerk, die patent heeft op God. Sommige godsdiensten of kerken pretenderen dat wel. Er was in het verleden een kerk waar je toegangskaarten voor de hemel kon kopen. Dat is bedrog!

God is vrij beschikbaar. Voor iedereen. Hij gaat je wel beïnvloeden als je dat wil. Maar in positieve zin. Daar over later meer.

Je kunt jezelf een label geven. Ik ben christen, ik ben moslim, ik ben jood, ik ben hindoe of wat dan ook. Jezelf een label geven betekent op zich niet veel voor je geestelijk leven. Uit eigen beweging contact opnemen met God dat heeft pas daadwerkelijk invloed. Dat verandert je geestelijk leven.

Je hebt christenen, die God kennen. En dan heb ik het over die God, die boven alles staat. Ik heb ontdekt dat je ook moslims hebt, die die God kennen. En zeker joodse mensen, die die God kennen. Enzovoorts.

Belangrijk is via welke godsdienst of kerk je het best die grote God leert kennen. Volgens mij is dat het christelijk geloof, in die variant, die veel van het joodse geloof serieus neemt.

Deze keus van mij is de teneur van de informatie op deze site.

Waar kan ik meer over God te weten komen?

Dat kan op deze site. Er zijn/komen hieronder enkele sub-pagina’s met meer informatie over God. Maar ook die andere meer dan honderd onderwerpen, die komen op deze site, zullen helpen.

Veel onderwerpen gaan over de relatie met God. Hoe we met de adviezen van God voor dit leven kunnen omgaan bijvoorbeeld. Deze hele site is er op gericht om God in relatie tot ons eigen leven te leren kennen.

Hoe kom ik in contact met God?

Nou dat is eenvoudig en ingewikkeld. Je kunt eenvoudig met God in contact komen. Zoek een stille plek. Probeer je hoofd zo leeg mogelijk te maken. En zeg dan: “God in de hemel, hoogste macht (je hebt ook allerlei andere machten), ik wil U leren kennen”.

En dan wachten op zijn reactie. Of je kunt zeggen: “God in de hemel wat raadt U me aan om te doen”. En dan weer wachten op zijn reactie.

Er zijn mensen die dit voor het eerst doen, waar een hele wereld voor open gaat. Anderen horen of merken niets. Of het is ergens tussen deze twee ervaringen in.

Als u niets hoort of merkt, geen nood, niet opgeven, maar hulp zoeken. Bij een kerk of een christelijke gemeente of een christelijke organisatie. Of kom langs bij ons, bij Healing Rooms Gouda, zie website.

Waarom kun je het ook ingewikkeld noemen? Omdat het een contact is waar veel verdieping bij mogelijk is. Omdat het onvoorspelbaar is en verrassend kan zijn.

Er zijn toch mensen, die zeggen dat God niet bestaat?

Er zijn inderdaad mensen, die zeggen dat God niet bestaat. Ze zeggen dat alles ‘vanzelf’ is ontstaan. Er is alleen maar wat je ziet. De wereld is alleen materie. Wijzelf als mensen zijn ook alleen maar materie.

Dat de hele wereld vanzelf is ontstaan. Dat vind ik een absurde opvatting. Wat voor moois in onze omgeving is nu vanzelf ontstaan? Ik kan niet iets noemen. Misschien een vlek op het tafelkleed? Oh nee ook niet. Is soms een schilderij vanzelf ontstaan? Een televisieprogramma? Het eten op tafel?

Er was een oerknal brengen sommige mensen naar voren. OK. Maar waar kwam die oerknal vandaan?

Ikzelf maak nogal wat wonderen mee. Iemand die niet gelooft in een geestelijke macht, heeft daar geen verklaring voor. Staat steeds weer met een mond vol tanden. Men zegt dan: “Dat weten we nog niet”. Maar dat ‘nog’ zal in de toekomst ook niet gaan gebeuren.

Wil je weten wat God voor iemand is, kijk dan op de onderliggende pagina’s.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.