#4 Jezus/Jèshoea

De man, die bij ons bekend is als Jezus, was in zijn tijd met een andere naam bekend namelijk Jèshoea.

Zijn naam betekent zoiets als God is je redding of je redding is van God. Het woord redding geeft aan dat je van de narigheid in het goede leven komt. Dat het je goed gaat. Zoals ook de naam van deze site is.

Jèshoea was de boodschapper van God, ook de zoon van God. Hij liet zien wie God is en wat God met ons voor heeft.

Wat Jèshoea praktisch voor de mensen betekende is bijvoorbeeld: goede raad voor een mooi leven. Als je ziek bent: genezing. Als je gebonden bent: vrijheid. Als je gebrek ergens aan hebt: wat je nodig hebt.

Hij, Jèshoea, noemde zichzelf de zoon van de mensen. Als vertegenwoordiger van ons heeft hij bij God gedaan gekregen, dat wat God had beloofd, dat een deel van God in ons zou kunnen wonen, dat Hij dat ook ging geven.

Het kostte Jezus zijn leven, maar vijftig dagen daarna viel ineens bij de mensen, die ernaar uitkeken, de Geest van God op de mensen.

De dood van Jezus herdenken christenen op Goede Vrijdag en het vallen van de Geest op mensen met Pinksteren. Het was trouwens heel merkwaardig dat Jezus na zijn dood nog door veel mensen is gezien. De eerste keer op Pasen. Jezus opgestaan uit de dood.

Als de Geest op mens is gekomen, dan kan hij of zij, met dat deel van God in hem of haar, in principe net als Jezus bijzondere dingen doen.

Via de Geest van God is er contact met Jezus mogelijk.

Wil jij ook in contact met Jezus komen?

Kijk dan op de onderliggende pagina´s.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.