#32 Tijden En TIJDperken

Voor ons is het allemaal vanzelfsprekend de uren, de dagen en de lengte van de dag, een week van zeven dagen, een maand, de lengte van een jaar etc.

Maar het is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Het is een gevolg van toeval, zo is het nu eenmaal ontstaan. Of het is een gevolg van een ontwerp. Van de schepper. Misschien is er nog een derde gedachte.

Deels heeft de mens de tijdindeling zelf bedacht. De uren en de weken heeft de mens zelf bedacht. Of het is hem van buitenaf aangereikt natuurlijk.

De dagen, de maanden en de jaren zijn gekoppeld aan onze planet en het zonnestelsel waarin we ons bevinden.

De uren destijds in Israël werden verdeeld over de dag dat de zon schijnt. Zo had je in de winter kortere uren dan in de zomer. De maanden waren in Israël gekoppeld aan het schijnsel van de maan. Was er weer een nieuwe maan, dan was er ook een nieuwe maand.

Twaalf maanden waren een jaar, maar omdat de maanden net wat korter waren dan onze maanden werd er regelmatig een extra maand aan de jaarkalender toegevoegd.

De schepper bepaalde dat er na zes dagen voor de mensen een rustdag was. Dat stramien is door het grootste deel van de wereld overgenomen.

En in de jaaragenda plaatste de schepper op bepaalde tijden feesten. De feesten van God voor de mens.

En over langere perioden strekken zich tijdperken uit. Eeuwen. Er staat in de Bijbel dat voor God duizend jaar als één dag is. Er waren enkele dagen tot Jezus op aarde kwam. En inmiddels zijn sinds Jezus kwam alweer twee dagen als je één dag als duizend jaar rekent, verstreken.

De dag, die nog lijkt te komen is de dag van de vrede. Een duizend jarig vrederijk. Daar kunnen we naar uitzien.

Zo is te zien waar we ergens in de geschiedenis van de mensheid zijn. Boeiend voor wie van een overall plaatje houden.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.