#32 Tijden En TIJDperken

Dit is een onderwerp, dat over de grote dingen van de mensheid gaat. Hoe zou je de tijd, die achter ons ligt kunnen zien. En welke tijd hebben we nog voor ons.

De Bijbel schetst ons een soort van framework als het om de geschiedenis van de mens gaat. De Bijbel spreekt dan van dagen. De dagen zijn daarbij meer tijdperken. Er staat ook: voor God is duizend jaar als één dag.

Er waren enkele dagen tot de tijd dat Jezus kwam. En inmiddels zijn sinds Jezus kwam alweer twee dagen als je één dag als duizend jaar rekent, verstreken.

De dag, die nog lijkt te komen is de dag van de vrede. Het duizend jarig vrederijk. Daar kunnen we naar uitzien.

Bij dit onderwerp gaat het ook over hoe we aan dagen, weken, maanden en jaren zijn gekomen. En over andere tijdsbegrippen. Zoals eeuwigheid. Dat is in de Bijbel een afgebakende periode.

Dit onderwerp laat ons waar we ergens in de geschiedenis van de mensheid zijn. Boeiend voor wie van een overall plaatje houden.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.