#5 De Geest van God

De Geest van God, die ook wel de heilige Geest wordt genoemd, is er naast God de Vader en naast Jezus, de Zoon van God.

De Geest van God heeft een enorme invloed op ons leven. Hij is de bron van het leven volgens de Bijbel. Zonder de Geest van God in ons zouden we zo dood zijn als een pier. Hij is de levenskracht.

Naast de basisbron, zonder de Geest van God is er geen leven mogelijk, kan de Geest van God in jou en mij ook een grotere invloed hebben. Hij kan ons talentrijk maken. Inspireren. Hij geeft ons kennis en wijsheid. Hij kan ons dingen laten doen, die een mens, zonder die Geest niet zou kunnen doen.

Bijna tweeduizend jaar geleden was er die bijzondere Pinksterdag, die we in Nederland nog altijd vieren. Daar kwam dat extra van de Geest in overvloed beschikbaar voor de mensen.

De Geest van God werd na dat Pinksterfeest de heilige Geest genoemd. Heilig is het woord dat aangeeft hoe het er bij God aan toegaat. De heilige Geest verbindt ons met die heilige wereld en heeft zodanige invloed op ons dat we zelf ook diezelfde houding als God krijgen, een heilige houding dus. De heilige Geest heeft tot doel de mensen ook heilig te maken.

De heilige Geest wordt wel eens vergeleken met een moeder van een huisgezin. Ze verbindt de kinderen met de vader en ze verbindt de broertjes en zusjes met elkaar. Ze zorgt voor je. Ze leert je de dingen. Ze troost en bemoedigd.

De heilige Geest werd een keer zichtbaar als een witte duif. Zo kunnen we een beetje een beeld van de Geest vormen. Andere beelden van de Geest zijn: wind, sprankelend water, vuur en olijfolie. Zo kunnen we zijn werking beter begrijpen.

Het lijkt je misschien eng om de Geest van God dichterbij te laten komen, maar weet dan dat hij al in je is. Anders leefde je niet eens. Je eigen leven lijkt vanzelfsprekend, daar ben je mee vertrouwd. Het meer van de Geest hoef je dan toch ook niet af te schrikken?

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.