# 26 Zalving

De aanwezigheid van God in het leven van iemand kan maken dat die persoon kwaliteiten in huis krijgt, die hij of zij eerst niet had. Dat is een geschenk. Een bijzondere geschenk. Dat geschenk kun je zalving noemen.

Het kan een zalving zijn op allerlei gebieden. In de kunst, de muziek of de letteren. Het kan ook zijn op het gebied van organiseren en spreken. De wijze van leiding geven. Of op het gebied van losmaken van mensen uit zaken waarin ze gevangen zitten. Of het op gebied van herstel van gezondheid.

Zalving gaat altijd gepaard met autoriteit. En dan wel op het terrein van de zalving. En die autoriteit zorgt, daar waar nodig voor een geestelijke kracht. Denk bij wijze van spreken aan Sint Joris, die een grote gemene draak versloeg.

Jezus was een mens met wel een heel bijzondere zalving. Het grote voorbeeld van goed leiderschap. Een uitstekende leraar. Een krachtig profeet. Hij bevrijdde en genas mensen.

Jezus is de Christus staat in de Bijbel. Christus is het Griekse woord voor ‘gezalfde’. Jezus is dé gezalfde. Het Hebreeuwse woord voor gezalfde is Messias. Dat woord kennen we ook.

Christenen hebben als het goed is, en dat is lang niet altijd het geval, wat hun naam aangeeft ook een zalving. Misschien is die nog beperkt, misschien is men er zich niet van bewust, maar een zalving is er anders ben je geen christen. En een christen houdt natuurlijk van de grote Gezalfde Jezus Christus, de Messias.

Als mens met een zekere positie in het Koninkrijk van God kun je iemand zalven met zalfolie. Zalving met zalfolie is één van die dingen in het christelijk geloof, waarbij je de hemelse werkelijkheid verbindt met de aardse werkelijkheid.

Er zijn meer voorbeelden van het verbinden van de hemelse werkelijkheid met de aardse werkelijkheid. Zoals het water van de doop mensen geestelijk reinigt. Het brood en de wijn bij de maaltijd van de Heer ons met het lichaam van Christus verenigt en verzoent.

In de Bijbel staat hoe je zalfolie kunt maken. Het is gebaseerd op olijfolie waar andere stoffen zoals nardus en mirre aan kunnen worden toegevoegd. Je kunt ook zalfolie kopen, kijk maar op internet. Bijvoorbeeld zie link

Als de zalfolie gekocht of gereedgemaakt is, dan brengen we de zalfolie in gebed bij God met de vraag om er Zijn kracht aan te verlenen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.