Les Helen en Genezen

Hoe help je jezelf of anderen om te helen of te genezen?

Adviezen bij het bidden om genezing
Jezus zei: “Genees de zieken”. Hij zei niet: “Bid voor de zieken”, of “Praat met de zieken”.

Als er mensen ziek zijn heb je het recht om in te grijpen. We hebben autoriteit over alle ziekten en alle duivels.

Het is heel raar. Als je zegt: “Ik heb vandaag het evangelie gebracht”, dan zullen de mensen dat mooi vinden. Maar als je zegt: “Ik heb vandaag zieken genezen”, dan kunnen mensen daar een probleem van maken. Mensen zijn dan geneigd om te zeggen: “Jij kunt geen zieken genezen”.

Natuurlijk is het de kracht van God, die geneest, maar bij het brengen van het evangelie is het ook de kracht van God, die aan woorden worden verleend, waardoor het wordt gehoord. De Heer wilt ons voor beide gebruiken.

Het gaat er ook niet om hoe je het precies zegt, maar wat zijn de resultaten. Je kunt beter nadenken over hoe je het beter kunt doen, dan over hoe je het precies moet zeggen.

Jezus zegt ook niet: Ga het proberen. Maar ga het doen. En als ze het niet deden sprak hij hen daar op aan.

Ga geen vrome smoezen gebruiken als het niet gebeurt wat je bad.
Een voorbeeld van een mislukking staat is het verhaal van een bezeten jongen, die de discipelen niet konden genezen. Matteüs 17:14-21, Marcus 9:14-28 en Lukas 9:37-43.

Het gebeurde terwijl Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes op de berg waren waar de verheerlijking van Jezus plaatsvond.

We hebben een theologie dat rekening houdt met ons falen. Als je bidt voor iemand en er gebeurt niets, ga dan niet zeggen: ‘Het is blijkbaar nog niet Gods Wil’ of ‘God heeft een andere weg’.

Echter ons falen bepaalt niet Gods wil. In het verhaal hierboven gaat Jezus de jongen wel bevrijdden. Jezus deed wat blijkbaar de wil van God was.

Bij dat falen zie Jezus niet: “Mooi dat jullie het geprobeerd hebben”. Maar hij gaf de discipelen een waarschuwing.
Matteüs 17:19. En Hij antwoordde hun en zeide: O, ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem tot Mij.

<<tekst moet nog worden aangevuld>>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.