Wereldwijd

De onderwerpen op dit deel van de site is ‘wereldwijd’ genoemd. Het gaat hier om algemene en universele onderwerpen. Voor alle mensen van toepassing

De onderwerpen op het volgende deel van de site heet ‘persoonlijk’. Daar gaat het om handvatten voor allerlei problemen, die je persoonlijk kunnen treffen.

Als eerste gaat het over het goede nieuws dat er voor de wereld is. En dan zijn er verder drie blokjes van drie onderwerpen.

Het eerste blok gaat over het nieuwe leven wat er mogelijk is. Een nieuw mens zijn, nieuwe gemeenschappen en een nieuwe maatschappij.

Het tweede blok vertelt over God. Hij wil met ons zijn. God de Vader. Jezus en de Heilig Geest.

Het derde blok gaat over de hulp die God geeft. Hij heeft gezorgd dat erin het verleden veel is opgeschreven. Het geeft ons een doel en zin in het leven. Hij helpt ons vanuit de hemel als we hulp nodig hebben.

Een mooie ontdekkingstocht toegewenst.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.