Wereldwijd

De onderwerpen, die vallen onder dit eerste deel van deze site ‘het ga je goed’, hebben een algemene en universele betekenis. Ze hebben betrekking op alles en iedereen. Daarom is dit eerste deel van de site ‘wereldwijd’ genoemd.

De onderwerpen, die vallen onder het tweede deel van deze site hebben betekenis voor ieder persoonlijk. Ze geven handvatten voor allerlei problemen, die je persoonlijk kunnen treffen en mogelijkheden voor hulp. Deel 2 heet daarom ‘persoonlijk’.

Het eerste en allerbelangrijkst voor ons als mensen is dat er goed nieuws is. En dat komt doordat de hemel naar de aarde komt.

Wie draagt hier allemaal zorgt voor? God de Vader, Jezus en de Geest van God.

De communicatie van de hemel naar de aarde gaat voor een groot deel via de woorden van God.

Die hemel, die naar de aarde komt maakt duidelijk wat de wil van God is met ons. Goed om te weten wat de waarden van God zijn, om vertrouwen in God te kunnen hebben en om jezelf in dezelfde lijn met zijn waarde te brengen.

En tenslotte brengt God de hemel naar de aarde via mensen. Dat is het volk van God. Ze zijn het volk van God als ze hem op een goede manier vertegenwoordigen. Anders niet natuurlijk.

Een mooie ontdekkingstocht toegewenst.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.