Persoonlijk

Het goede nieuws, het evangelie, heeft ook betrekking op ons persoonlijk leven. We kunnen een nieuw mens worden, een nieuwe schepping. Als het ware opnieuw geboren worden, maar dan als goed mens.

De pagina’s op dit deel van de site willen je op die weg helpen. Het is niet even een trucje, een knop die je in kunt drukken, een wonderpilletje. Nee het is een weg. Soms een grote stap en soms zoeken naar een volgend stapje. Ik wens je een goed reis op je levensweg!

Dan gaan we nu op weg. We beginnen met in kaart te brengen waar je nu staat. Misschien weet je alleen, dat niet zo gelukkig bent, maar hoe dat komt dat, dat weet je niet. Misschien weet je wel van jezelf dat je somber kunt zijn, dat je regelmatig boos bent, dat je je schuldig voelt en weet je ook nog hoe dat is gekomen. Dan weet je al meer.

De eerste onderwerpen gaan over het in kaart brengen van wat er in je leven aan de hand kan zijn. Bij jezelf, of misschien ook wel bij de mensen in je directie omgeven die je wilt helpen.

Er is zoveel narigheid mogelijk in het leven van een mens, dat ik ze gegroepeerd heb. Het is ook niet volledig. Verder op op deze site komen er nog andere problemen aan de orde.

Dit is de narigheid op dit deel van de site. Het staat onder de naam “Wat beter kan”:
– Schaamte, schuldgevoel, zelfhaat (remedie is weten wie je bent in Jezus)
– Zorgen, angst, stress (remedie is vertrouwen op God)
– Boosheid, bitterheid en wrok (remedie is vergeving)
– Somberheid en depressiviteit (remedie is de christelijke hoop)
– Gebondenheid (remedie is vrijheid)
– Eenzaamheid en lijden (remedie is verbinding)
– Teleurstelling, verdriet en rouw (remedie is troost).

Per punt is hier bij vermeld dat de richting van de oplossing is. Wat de remedie is. In het algemeen kun je zeggen voor al deze punten, dat vrede en rust helpt. Daarom kun je tegen iemand altijd “shalom” wensen: vrede en rust.

Om deze narigheid te bestrijden zijn er een veelheid aan ‘medicijnen’ en behandel mogelijkheden. Die komen ook op dit deel van de site aan de orde.

Onder de kop “Hulp met anderen” zijn het ‘medicijnen’, die liggen in de relationele sfeer, die tussen mensen:
– Vergeving geven en ontvangen
– Liefde geven en ontvangen
– Zegen geven en ontvangen
– Troost geven en ontvangen
– Lofprijzing en aanbidding
– Genezing geven en ontvangen
– Komen tot leven in vrijheid
– Rijkdom geven en ontvangen.

Onder de kop “Hulp met God” de ‘medicijnen’ die we ons toe kunnen dienen vanuit de relatie met God:
– Persoonlijke omgang met God/Leven met God
– Zalving ontvangen
– Geloven en Leren vechten
– Danken
– Spreken en doen in de Geest

Maar eerst twee onderwerpen, die vooraf gaan aan alles. Het eerste onderwerp is ‘leren ontvangen’. Als je slecht kan ontvangen, dan kan God of je medemens je ook weinig geven. Leer ontvangen dus.

Het tweede onderwerp gaat over veranderen. Als je niet wil veranderen, dan is het moeilijk om een ander leven te gaan leiden. Leer om te willen veranderen.

Dit is allemaal mogelijk voor een mens. Zijn wie je bent, angst en zorgen verdwijnen, rust en vrede in plaats van stress en onrust, je krijgt hoop in plaats van somberheid, vrijheid in plaats van gebonden door schuld of duistere relaties en je krijgt kracht, moed en volharding bij het lijden wat er is.

Geniet van al deze mogelijkheden!

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.