#46 Leven en Dood

Of iemand leeft is niet zo moeilijk vast te stellen. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, zoals wanneer iemand roerloos op de grond ligt. En als iemands lichaam dood gaat, dan is iemand dood.

Maar in het christelijk geloof is er echter een dimensie extra. Het kan namelijk zijn volgens het christelijk geloof dat je al dood bent, ook al leef je lichaam nog. En het kan ook zijn dat je lichaam dood is, maar dat je wel leeft.

In het christelijk geloof kun je dood zijn terwijl je lichaam nog leeft, bijvoorbeeld als je een gewetenloze schurk bent geworden. Je ziel is dan dood en menselijker wijs niet meer tot leven te brengen.

Aan de andere kant kun je ook leven, ook al ben je gestorven. Je leeft dan in de voor ons onzichtbare werkelijkheid, dat is de hemel of hoe je het dat ook noemt. Trouwens datzelfde soort leven na je dood kan ook al terwijl je lichaam nog leeft. Hier spreekt de Bijbel diverse keren over.

Vind je dat bijzondere soort leven ook een aantrekkelijk perspectief? Lees er dan verder over op de onderliggende pagina’s.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.