#31 Het Einde

Je kent misschien wel films of boeken, die gaan over de toekomst. De eindtijd, de apocalips, de grote verdrukking, Armageddon, de opname van de gemeente, het getal 666 etc.

Heel spannend allemaal maar zou het in werkelijkheid ook zo gaan? Dat is de vraag natuurlijk.

Bovenstaande onderwerpen komen uit diverse boeken van de Bijbel. Die boeken staan vol met betrouwbare informatie. Dus dat zou best ook wel kunnen gelden voor uitspraken over de toekomst.

Wel goed om dan te weten wat wel en niet in de Bijbel staat en wat wel of niet speculatie of fantasie is.

Dit zijn een paar dingen, die de Bijbel zegt. Voor meer informatie kunt u terecht op onderliggende pagina’s.

Er komt nog veel op ons af in de toekomst. Mensen, die massaal zullen opstaan uit de dood. Jezus, die zichtbaar en duidelijk terugkomt uit de hemel om de regering op aarde over te nemen. En voor iedereen een beoordeling. En een vereffening. Onrecht wordt recht getrokken. Je krijgt wat je tekort is gedaan, je moet geven wat je hebt benadeelt.

Het is nog onduidelijk hoe de tijd naar het einde zal verlopen. Zullen de rampen steeds groter worden? Of zal het langzamerhand steeds beter worden? Je kunt uit de Bijbel beide scenario’s ontdekken. Het is ook aan ons. Wat willen we? Wat gaan we doen?

En dan is er het eind van dit tijdperk. Dan gaan we over naar een nieuw tijdperk. Een enorme transformatie. Dingen zullen naar hun wezen veranderen. Zonder het kwaad en duisternis. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wil je daar ook bij zijn? Verbindt je met God en hebt je naaste lief.

Wil je meer weten? Lees dan verder op de onderliggende pagina’s. Informatie, die ons allemaal aangaat.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.