Overzicht Scholen

Er zijn in de loop van de afgelopen jaren diverse scholen gekomen om pastoraat te leren.

Hier een overzicht van de scholen die ik ken. Ik geef ze in de volgorde waarmee ik er zelf kennis mee heb van gemaakt.

1. Vrij Zijn conferenties en scholen. Dit wordt geleid door Wilkin van er Kamp. Is een Nederlandse organisatie. In het begin was dit vooral pastoraat voor bevrijding van de duisternis. Door de jaren heen is er een schat aan boeken en cursusmateriaal verschenen. Wikin’s eerste boek was gelijk een les en naslagwerk “Geboren om Vrij te zijn’ een boek etn … bladzijden. https://www.vrijzijn.nl.

Er zijn meer scholen op dit terrein actief. Ellel Ministries https://ellel.org/nl-nl.
En Cleansing Stream. https://www.cleansingstream.nl

2. Toerusting Pastorale Zorg (TPM). Dit is een Nederlandse school gebaseerd op het gedachtengoed van de Amerikaanse Leanne Payne en anderen uit de Angelsaksische wereld. Ook TPM heeft inmiddels een hele rij boeken uitgegeven. https://tpz.nu/

3. Healing Rooms is een internationale netwerkorganisatie in tal van landen vertegenwoordigd. Hoofdkantoor is in Spokane aan de Westkust van de USA. De plaats waar John G Lake een indrukwekkende bediening voorgenezing had. Nederland in Den Haag. De leider van Healing Rooms is tweemaal met een team in Nederland geweest. In 2007 en 2008 is Call Pierce voor een conferentie in Nederland geweest. https://healingrooms.nl.

Curry Blake geeft op dit terrein ook onderwijs via zijn John G Lake Ministries.

4. Be in Health. De leider is Henri Wright. Zover ik weet is Henri Wright met een deel van zijn team eenmaal in 2008 in Nederland geweest voor een conferentie. Hij heeft ook een standaard werk geschreven. In het Nederlands Een meer van voortreffelijke weg. https://www.beinhealth.com

5. Contextueel Pastoraat. Is een Nederlandse school. Gaat vooral over gezin en familie problematieken. https://www.contextueelpastoraat.nl/

6. Sozo training. Ontwikkeld vanuit de Healing Rooms in Bethel USA. De leiders zijn in 2019 voor het laatst in Nederland geweest voor een conferentie. Ze hebben diverse cursusmateriaal en boeken geschreven. https://www.bethelsozo.nl.

7. Frontrunners onder leiding van Tom de Wal. https://frontrunnersministries.nl.

8. Cursus Pastoraat voor ouderlingen in de PKN kerken. https://protestantsekerk.nl/training/pastoraal-gesprek/

En is er ook nog cursusaanbod, die les geven over een specifiek onderdeel zoals Zegenend Helpen en Living in your Destiny daarbij probeert men mensen te bewaken in profetie.

Annie en Hans de Weert via de cursus en boek Ongedacht Perspectief voor innerlijke genezing. https://www.conpas.nl/
Gerard Feller van de Stichting Promise. https://www.stichtingpromise.com/

Ook is nog te noemen de discipelschap training om gemeenschappen missionair te maken van de 3DM organisatie van Mike Breen. Dit is een https://www.3dmovements.com.

Al dit aanbod wat hierboven staat heb ik als nuttig en zinvol ervaren. Onderling is er wel wat onbegrip over elkaars scholen. De scholen Vrij Zijn, Healing Rooms, Be in Health en Sozo sluiten op elkaar aan.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.