Overzicht Scholen

Er zijn in de loop van de afgelopen veertig jaren diverse scholen gekomen om pastoraat te leren. Hier een overzicht van de scholen die ik ken. Ze staan in de volgorde waarmee ik er zelf kennis mee heb gemaakt.

1. Vrij Zijn conferenties en scholen. Dit wordt geleid door Wilkin van er Kamp. Is een Nederlandse organisatie die vooral in het begin gericht was op pastoraat voor bevrijding van de duisternis. Door de jaren heen is er een schat aan boeken en cursusmateriaal verschenen. Wilkin’s eerste boek was gelijk een naslagwerk “Geboren om Vrij te zijn’ een boek met 900 bladzijden informatie. https://www.vrijzijn.nl.

Er zijn meer scholen op het terrein van bevrijding actief. Ellel Ministries https://ellel.org/nl-nl en Cleansing Stream https://www.cleansingstream.nl

2. Toerusting Pastorale Zorg (TPZ). Dit is een Nederlandse school gebaseerd op het gedachtengoed van de Amerikaanse Leanne Payne en anderen uit de Angelsaksische wereld. Ook TPZ heeft inmiddels een hele rij in het Nederlands vertaalde boeken uitgegeven. https://tpz.nu/

3. Healing Rooms is een internationale netwerkorganisatie in tal van landen vertegenwoordigd. Hoofdkantoor is in Spokane aan de Westkust van de USA. Dit is de plaats waar John G Lake een indrukwekkende bediening voor genezing had. De leider van Healing Rooms, Call Pierce, is in 2007 en 2008 met een team in Nederland geweest. De leiding in Nederland ligt bij CLC in Den Haag. https://healingrooms.nl. Is een genezingsbediening, bevrijding en innerlijke genezing kan daar een onderdeel van zijn.

Curry Blake geeft op dit terrein ook onderwijs via zijn John G Lake Ministries. Zie You Tube. Dit zijn lessen voor gevorderden.

4. Be in Health. De leider is Henri Wright, hij is in 2008 in Nederland geweest voor een conferentie. Hij heeft ook een standaard werk geschreven. In het Nederlands is de titel “Een meer dan voortreffelijke weg”. Het boek geeft aan welke psychische problemen kunnen leiden tot welke lichamelijke ziekten. Zie https://www.beinhealth.com

5. Contextueel Pastoraat. Is een Nederlandse school. Gaat vooral over gezin en familie problematieken en hoe die op te lossen. Zie https://www.contextueelpastoraat.nl/

6. Sozo training. Deze training is ontwikkeld door de Healing Rooms in Bethel USA. De leiders zijn inmiddels regelmatig in Nederland geweest voor een conferentie, voor het laatst in 2023. Ze hebben diverse cursusmateriaal en boeken geschreven. https://www.bethelsozo.nl.

7. Frontrunners onder leiding van Tom de Wal. Diverse opleidingen op het gebied van genezing en bevrijding. https://frontrunnersministries.nl.

8. Cursus Pastoraat voor ouderlingen in de PKN kerken. https://protestantsekerk.nl/training/pastoraal-gesprek/

9. Living in your Destiny. Ze verzorgen een profetenschool. Heel opbouwend. Lessen over de hemelse rechtbank. Sinds kort ook is er ook een school voor apostolische leiders.

En is er ook nog cursusaanbod, die les geven over een specifiek onderdeel zoals Zegenend Helpen. Annie en Hans de Weert via de cursus en boek Ongedacht Perspectief voor innerlijke genezing. https://www.conpas.nl. Gerard Feller van de Stichting Promise. https://www.stichtingpromise.com/

Ook is nog te noemen de discipelschap training om gemeenschappen missionair te maken van de 3DM organisatie van Mike Breen. Dit is de site https://www.3dmovements.com.

Al dit aanbod wat hierboven staat heb ik als leerzaam en opbouwend ervaren. Er is veel overlap en het sluit goed op elkaar aan. Dat geeft de hechte relatie met de bron aan terwijl ieder zijn eigen invalshoek kiest.

Als je in de pastorale zorg wil verdiepen maar dichtbij het seculiere onderwijs wil blijven, dan is de PKN opleiding wel mooi en de school voor contextueel pastoraat en het onderwijs van Gerard Feller.

Als je in de pastorale zorg ook wonderen en tekenen de ruimte wil geven dat zou je de volgende reeks kunnen doen:
1. Ga TPZ dagen volgen.
2. Ga naar een conferentie van Vrij Zijn.
3. Ga naar een dag van Frontrunners.
4. Ga langs voor gebed bij een Healing Rooms.
5. Vraag een Sozo gebed voor jezelf aan.

Je kunt dit uitbreiden door dagen van Zegenend Helpen te volgen, de cursus van Hans en Anne de Weerd en stage te gaan lopen bij een Healing Rooms.

Verder zou ik Sozo conferenties volgens en opleidingen van Healing Rooms en Living in Your Destiny volgen.

We bidden dat deze mogelijkheden voor toerusting je zullen helpen om tot je bestemming te komen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.