#23 Komen tot leven in vrijheid

Wij als mensen kunnen elkaar helpen om elkaar uit een nare situatie waarbij iemand zich gevangen voelt, hem of haar te verlossen en te bevrijden.

Natuurlijk de autoriteit en de kracht om te verlossen en te bevrijden hebben we van God gekregen.

Misschien heb je ontdekt dat je vast zit aan een verslaving. En er van loskomen is moeilijk, dat lukt je niet zomaar. Zoek dan hulp bij iemand, die de autoriteit en de kracht van God kan inzetten. Er is een weg uit die gebondenheid. Daar gaat het bij dit onderwerp over.

Het is wel zo dat het vrij voelen en vrij zijn wel een heel proces kan zijn. Vooral als je aan veel dingen vast zit, dan kan het een hele klus zijn. Maar goed, zoek hulp en maak je samen met je hulpverlener los van alle dingen waar aan je vast zit. Ga op weg naar je vrijheid.

Natuurlijk zijn er ook afspraken waarmee je jezelf hebt gebonden en waarbij het ook goed is, dat het zo blijft. In een huwelijk bijvoorbeeld of in verband met werk of een zakelijke overeenkomst. Dan is het de kunst om je toch vrij te voelen, terwijl je verbinding blijft aangaan.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.