#78 Gaven van Genezingen

Er zijn aan de mensen ook gaven van genezingen gegeven. Ieder mens kan op een zieke plek van zijn eigen lichaam of van een ander genezing uitspreken. “Spier wordt weer soepel”. “Ontsteking verdwijn”.

Ieder mens heeft iets van de scheppingskracht of de herstelkracht, die destijds voor een mens was bedacht.

Iemand, die de kracht van God in zijn leven toelaat. Of beter gezegd ieder mens, die door te leven zoals God het wil de kracht van God meer en meer kan ontvangen, heeft ook meer geneeskracht. En dat kan een gave zijn, die heel wat genezing uitwerkt.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.