#16 Leren Vrij Te Zijn

Misschien voel je helemaal niet vrij. Je bent allerlei afspraken aangegaan, die je moet nakomen. Je hebt allerlei verplichtingen.

Misschien voel je je wel gevangen in jezelf. Je voelt je eenzaam. Je zit niet lekker in je vel.

Je hebt ontdekt dat je vast zit aan een verslaving. En er van loskomen is moeilijk, dat lukt je niet zomaar.

Geen paniek. Er is een weg uit die gebondenheid. Daar gaat het bij dit onderwerp over.

Het is wel zo dat het vrij voelen en vrij zijn wel een heel proces kan zijn. Je zit aan zoveel dingen vast dat het een hele klus is. Maar goed zoek hulp en maak je los van alle dingen waar aan je vast zit? Ga op weg naar je vrijheid.

Moet je dan ook je werk of je relaties opzeggen? Nee, natuurlijk niet. Het is mogelijk om je vrij te voelen in je werk. Dat gaat natuurlijk niet bij elke baas en bij ieder werk lukken. Dan is een verandering van werkkring noodzakelijk. Ook je relaties of je relaties kunnen een verandering ondergaan.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.