#16 Leren Vrij Te Zijn

Misschien ervaar je helemaal geen vrijheid. Je bent allerlei afspraken aangegaan, die je moet nakomen. Je hebt allerlei verplichtingen.

Misschien voel je je wel gevangen in jezelf. Je voelt je eenzaam. Je zit niet lekker in je vel.

Misschien heb je ontdekt dat je vast zit aan een verslaving. En er van loskomen is moeilijk, dat lukt je niet zomaar.

Geen paniek. Er is een weg uit die gebondenheid. Daar gaat het bij dit onderwerp over.

Het is wel zo dat het vrij voelen en vrij zijn wel een heel proces kan zijn. Vooral als je aan veel dingen vast zit, dan kan het een hele klus zijn. Maar goed, zoek hulp en maak je samen met je hulpverlener los van alle dingen waar aan je vast zit. Ga op weg naar je vrijheid.

Moet je dan ook je werk of je relaties opzeggen? Nee, natuurlijk niet. Het is mogelijk om je vrij te voelen in je werk. Dat gaat natuurlijk niet bij elke baas en bij ieder werk lukken. Dan is een verandering van werkkring noodzakelijk. Ook voor je relaties kunnen veranderingen nodig zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.