#31 Het begin

De Bijbel geeft informatie over het begin dat God maakte heel lang geleden. Er kwam de aarde, de zon, de maan en de sterren. En op de aarde de planten, de dieren en de mens.

De Bijbel geeft ook informatie over het einde van wat er allemaal is. Het einde beperkt zich overigens alleen tot wat zichtbaar is en wat bij die zichtbare wereld hoort. De geestelijke wereld was er al en gaat ook ‘gewoon’ door. Hemel en aarde zullen voorbij gaan maar mijn woorden, zegt Jezus, zullen nooit voorbijgaan.

Meestal denkt men dat er een tegenspraak is tussen de inhoud van de Bijbel en de wetenschap. Maar dat is niet zo vind ik. De wetenschap en de Bijbel kijken met andere blikken en met verschillende optieken naar het begin.

Een wetenschapper onderzoekt wat er eerst was en wat er daarna was en vervolgens wat er daarna weer was. Hij kijkt hoe het heelal, de geografie en de biologie zich hebben ontwikkeld. Die hele lange tijd.

De Bijbel is geïnteresseerd in andere dingen, zoals wie het was, die schiep en wat de bedoeling was van de schepping.

Als je het met een film vergelijkt, dan is de wetenschapper degene, die kijkt naar de film. Hij ziet: eerst was er dit, toen dat en toen dat. De Bijbel laat de maker van de film aan het woord. Bij de maker van de film kom je er achter wat de gedachte achter de film is.

Eerst was er geen leven op aarde, de aarde was kaal en doods. Toen kwam er leven, de planten, de bomen en de dieren. Ten slotte kwam ook de mens als beeld of afbeelding van God. De mens kreeg de taak om de aarde te beheersen, te beheren en te onderhouden.

Die taak heeft de mens tot de dag van vandaag uitgevoerd. De laatste jaren is het al dan niet goed uitvoeren van díe taak beslissend geworden voor de kwaliteit van het leven op aarde. We kunnen de aarde blijvende schade toebrengen, zowel als het gaat gaat om klimaat en als om oorlog.

Wil je meer weten? Lees dan verder op de onderliggende pagina’s.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.