#31 Het begin

De Bijbel geeft informatie over het begin van wat God is gaan maken heel lang geleden: het hele heelal, de aarde, de zon, de maan en de sterren. De aarde met alles wat daar op is gekomen.

De Bijbel geeft trouwens ook informatie over het einde van wat er allemaal is. Het einde beperkt zich overigens alleen tot wat zichtbaar is en wat bij die zichtbare wereld hoort. De geestelijke wereld was er al en gaat ook ‘gewoon’ door. Hemel en aarde zullen voorbij gaan maar mijn woorden, zegt Jezus, zullen nooit voorbijgaan.

Meestal denkt men dat er een controverse is tussen de Bijbel en de wetenschap. Maar dat is niet zo vind ik. De wetenschap en de Bijbel kijken met een andere blik met een verschillende optiek naar het begin.

Een wetenschapper onderzoekt wat er eerst was en wat er daarna was en vervolgens wat er daarna weer was. Hij kijkt hoe het heelal, de geografie en de biologie zich hebben ontwikkeld. Die hele lange tijd.

De Bijbel is geïnteresseerd in andere dingen, zoals wie het was, die schiep en wat de bedoeling was van de schepping.

Als je het met een film vergelijkt, dan is de wetenschapper degene, die kijkt naar de film. Hij ziet: eerst was er dit, toen dat en toen dat. De Bijbel laat de maker van de film aan het woord. Bij de maker van de film kom je er achter wat de gedachte achter de film is.

Eerst was er geen leven op aarde, de aarde was kaal en doods. Toen kwam er leven, de planten, de bomen en de dieren. Ten slotte kwam ook de mens als beeld of afbeelding van God. Die mens kreeg de taak om de aarde te beheersen en te onderhouden.

Die mooie taak heeft de mens tot de dag van vandaag en misschien wel vooral de laatste tijd bezig gehouden. De invloed van de mens op het leven op aarde is inmiddels van beslissende op het leven op aarde. We kunnen de aarde blijvende schade aanrichten zowel het gaat gaat om klimaat en oorlog.

Wil je meer weten? Lees dan verder op de onderliggende pagina’s.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.