#31 Het begin en het Einde

De Bijbel geeft informatie over het begin van wat er allemaal is. Je kunt dat de wereld noemen, hemel en aarde, de kosmos of de schepping. En de Bijbel geeft ook informatie over het einde van wat er allemaal is.

Trouwens het einde beperkt zich tot wat zichtbaar is en wat bij die zichtbare wereld hoort. De geestelijke wereld was er al en gaat ook ‘gewoon’ door. Hemel en aarde zullen voorbij gaan maar mijn woorden, zegt Jezus, zullen nooit voorbijgaan.

Er lijkt een controverse tussen de Bijbel en de wetenschap. Maar dat valt erg mee. Je kunt het vergelijken als met een film. De wetenschapper kijkt naar de film en de Bijbel laat de maker van de film aan het woord.

De wetenschapper laat zien: eerst was er dit, toen dat en toen dat. Bij de maker van de film kom je er achter waarom het was en wat het doel was.

Er komt nog veel op ons af in de toekomst. Mensen, die massaal zullen opstaan uit de dood. Jezus, die zichtbaar en duidelijk terugkomt uit de hemel om de regering op aarde over te nemen. En voor iedereen een beoordeling. En een vereffening. Onrecht wordt recht getrokken. Je krijgt wat je tekort is gedaan, je moet geven wat je hebt benadeelt.

Het is nog onduidelijk hoe de tijd naar het einde zal verlopen. Zullen de rampen steeds groter worden. Of zal het langzamerhand steeds beter worden. Je kunt uit de Bijbel beide ontwikkelingen lezen. Het is aan ons. Wat willen we. Wat gaan we doen.

En dan is er het eind van dit tijdperk. Dan gaan we over naar een nieuw tijdperk. Een enorme transformatie. Dingen zullen naar hun wezen veranderen. Zonder het kwaad en duisternis. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wil je daar ook bij zijn? Verbindt je met God en hebt je naaste lief.

<<er staan verder enkele studie over het eind op de site, de studie over de schepping staat nog niet op de site>>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.