#31 Het begin

De Bijbel geeft informatie over het begin van wat er allemaal is. Je kunt aan wat er allemaal is verschillende namen geven. Je kunt dat de wereld noemen of hemel en aarde of de kosmos of de schepping.

De Bijbel geeft trouwens ook informatie over het einde van wat er allemaal is. Het einde beperkt zich overigens alleen tot wat zichtbaar is en wat bij die zichtbare wereld hoort. De geestelijke wereld was er al en gaat ook ‘gewoon’ door. Hemel en aarde zullen voorbij gaan maar mijn woorden, zegt Jezus, zullen nooit voorbijgaan.

Er lijkt een controverse tussen de Bijbel en de wetenschap. Maar dat valt heel erg mee. Men kijkt met een heel verschillende optiek naar het begin.

Een wetenschapper onderzoekt wat er eerst was en wat er daarna was en daar weer na. Hoe het healal, de geografie en de biologie zich hebben ontwikkeld. Die hele lange tijd.

De Bijbel is geïnteresseerd in andere dingen. Wat was en is het idee achter de schepping. En wie is de bron van dit alles, de schepper. En wat was en is de bedoeling van de schepping.

Het idee was iets moois te scheppen, ook toen het chaotisch was. Het experiment mens als afbeelding van God. Wat was de opdracht van de mensen. Hoe moest hij omgaan en ging hij om met thema’s als goed en kwaad.

Als je het met een film vergelijkt, dan is de wetenschapper degene, die kijkt naar de film. Hij ziet: eerst was er dit, toen dat en toen dat.

De Bijbel laat de maker van de film aan het woord. Bij de maker van de film kom je er achter wat de gedachte achter de film is.

Wil je meer weten? Lees dan verder op de onderliggende pagina’s.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.