#6 De Woorden van God

God spreekt iedere dag. Tot veel mensen. Een deel van die woorden, heel belangrijke, zijn in de Bijbel vastgelegd. Daar gaat het bij dit onderwerp over. De in de Bijbel vastgelegde woorden van God.

De Bijbel is een verzameling boeken en boekjes, brieven en briefjes met allerlei soorten inhoud: verhalen, wetten, liederen, gedichten, spreuken, filosofieën en profetieën. In ook nog allerlei stijlen. En in verschillende talen. Grotendeels in het Hebreeuws, een stukje in het Aramees en het Nieuwe Testament in het Grieks.

De boeken zijn gemaakt in een tijdspanne van honderden jaren. Het nieuwste boek is 1950 jaar oud. Bijbelwetenschappers denken dat het boek Job het oudste boek is en dat dit boek ergens tussen 1400 en 1700 voor Christus is opgeschreven.

Het boek Job was een wereldwijde klassieker in zijn tijd. Dat geldt ook voor de Spreuken van Salomo en de boeken Prediker en Hooglied.

De boeken van de Bijbel hebben een enorme invloed gehad. Zo zijn de geboden in de boeken van Mozes als uitgangspunt gebruikt voor de wetten in onze samenleving. De tien geboden uit die boeken werden ook ons moreel en ethisch kompas.

Als het ging om de kijk en visie op het leven, dan domineerden eeuwenlang de geestelijken in onze westerse samenleving. Niet alleen qua denken maar ook in de praktijk. Er waren plekken waar 24 uur per dag de liederen uit het boek van de Psalmen werden gezongen.

In de 16de eeuw kwam door de boekdrukkunst de Bijbel beschikbaar voor iedereen. De Bijbel werd het meest gelezen en het meest nagevolgde boek in onze samenleving.

De verschillen in interpretaties waren het gesprek van de dag in die tijd. Opmerkelijk was dat ons land ook tot grote bloei en welvaart kwam in die tijd.

Nog steeds lezen honderdduizenden mensen in Nederland iedere dag in de Bijbel. Voor troost, rust en ontspanning. Voor inspiratie en steun voor de dag die komt.

Als je dat lezen van de Bijbel tot nu toe niet gedaan hebt, doe dan eens een poging of meer pogingen. En als je er meer van wil weten zijn er op internet allerlei mogelijkheden voor hulp.

Als je eerst wil lezen over de Bijbel, lees dan verder de onderliggende studie en lees bij het onderwerp #105 vorming van de Bijbel.

Sommige mensen beweren dat er veel overschrijffouten in de Bijbel staan, anderen beweren dat de Bijbel foutloos is.

Als je verder onderzoekt, dan kun je opmerken dat schrijvers, overschrijvers en vertalers van de Bijbel hebben gezwoegd voor een mooi resultaat. Maar foutloos dat is niet gelukt. Ook niet als het gaat om de geïnspireerde inhoud.

Zelfs de grote leider, profeet en auteur Mozes laat verschillen in de Bijbel zien. Er staan namelijk twee scheppingsverhalen in het boek Genesis, in het eerste en tweede hoofdstuk.

Genesis 1 en 2. hebben beiden hun mooie inhoud, maar sporen niet helemaal met elkaar. Tenminste zover wij dat kunnen zien.

Als schrijvers van de boeken van de Bijbel de woorden van God moesten opschrijven of beelden van God moesten beschrijven dan hebben ze dat wel knap, maar niet 100% exact gedaan.

En degenen, die de boeken overschreven om ze te vermenigvuldigen hebben het ook niet foutloos gedaan. Zo zijn er onder de honderden oude handschriften kleine onderlinge verschillen.

De grootste verschillen in de tekst ontstaan als je ze gaat vertalen in een andere taal. Ook al heb je een goede vertaling van de Bijbel, dan gaat toch al gauw een flink deel van de inhoud door de vertaling verloren.

Maar de allergrootste afwijking ligt, denk ik, in ons begrijpen van de tekst en nog meer in het toepassen van de tekst..

Dus, de grootste winst is er als je de Bijbel ter harte gaat nemen. Persoonlijk vind ik dat zo’n beetje de belangrijkste beslissing, die ik in mijn leven heb gemaakt, om dit te doen namelijk de tekst leidend laten zijn in je leven.

Er zijn allerlei vertalingen van de Bijbel in het Nederlands, die je kunt lezen. Je kunt ook de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse tekst lezen met daarbij tussen de regels de vertaalde Engelse woorden en een woord voor woord vertaling van de Hebreeuwse, Arameese en Griekse woorden, zie biblehub.com

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.