#97 Psychiatrische verschijnselen

Er is een breed scala van wat een mens kan overkomen met zijn innerlijk wat óf de omgeving bijzonder vindt en of de mens zelf lastig vindt.

Als psychiatrische verschijnselen zijn te noemen dissociëren, meervoudige persoonlijkheden, psychoses, wanen, hallucinaties, dwanggedachten en allerlei verslavingen.

In een totaal andere cultuur dan de Westerse kan een verschijnsel als hallucineren bijvoorbeeld als een bijzondere gave worden gezien en helpt het die persoon om een gewaardeerde plaatselijke medicijnman te zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.