De BasIs: Zijn als Jezus

Als je een nieuw mens wil worden, dan is het zo dat je gaat zijn, wie je zou moeten zijn. Al het mooie in je, van wie je bent zonder al die butsen en deuken. Een mens, zonder al die butsen en deuken, ziet er uit als een nieuw mens.

Die nieuwe mens worden kan als je Jezus toelaat in je leven. Een mooie stap. Nog beter dat je in Jezus gaat leven.

Hoe dat in Jezus leven kan en hoe dat is, is in de Bijbel beschreven. Daar heet het meestal ‘in Christus’ zijn.

Alle volgende onderwerpen kunnen helpen in dat proces van kwijt raken van dingen, die niet bij je nieuwe mens horen en oppakken van wat wel bij je nieuwe mens horen. En zo leer je langzamerhand ook steeds beter begrijpen wie je nu eigenlijk bent.

Buiten deze weg zijn er in Nederland ook allerlei mogelijkheden om er achter te komen wie je bent. Er zijn testen, in seminars, bladen en boeken, die je kunnen helpen om daar antwoord op te geven.

Uit zo’n test kan komen: je bent introvert of je bent extravert. Uit zo’n test kan komen: je bent mensgericht of je bent taakgericht. Of uit zo’n test kan komen: je hebt een sanguïstisch, een flegmatisch, een melancholisch of een cholerisch temperament.

Er zijn allerlei testen. Een test met het Enneagram is ook bekend. Er zijn zelfs negen typen, die je kunt zijn.

Al die testen zijn er op gericht om er achter te komen wie je nu bent. Dus met al die butsen en deuken. En om te leren daar mee om te gaan.

Je kunt dus ook een heel andere koers kiezen. Door in Jezus te leven ga je steeds meer worden wat het beeld van de Schepper is met jou. Je gaat steeds meer op Jezus lijken terwijl je eigen identiteit, wie jij nu wel specifiek bent, ook steeds meer helder wordt.

Wat ook een effect is, is dat je niet meer druk gaat maken over wie je nou wel precies bent. Je bent meer gericht op Jezus en op andere mensen. Je pakt aan wat je hand vindt om te doen. Je innerlijke stem geeft wel aan of het iets voor je is, wat op je afkomt. Soms denk je: “Oh mag ik dit nu al doen”. “Blijkbaar ben ik gegroeid in mijn ontwikkeling”.

Wat ook een effect is dat je beter kan zien wie andere mensen zijn. Op één of andere manier groei je daar in. Vooral ook in wat ze bij zouden kunnen dragen voor hun medemens.

Was je een introvert mens? Het kan best zijn dat je na enige tijd, enkele jaren bijvoorbeeld, ook heel extravert kan zijn. Dat geldt ook voor die andere uitkomsten uit die testen.

Boeiend voor jou? Ga dan verder met die andere onderwerpen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.