#85 Gods aanwezigheid

Gods aanwezigheid werkt genezend voor zowel onze geest, onze ziel als ons lichaam. Vooral als we bewust zijn van die aanwezigheid en ons ook voor die aanwezigheid van God openstellen.

Het is mooi als het nog verder gaat, ook voor die aanwezigheid van God openstellen, Hem zien of horen of op een andere manier ervaren.

Het is van belang dat dit gebeurt in een sfeer van lofprijzing en aanbidding van God de schepper van hemel en aarde, de God van Israël. Een opstandig iemand tegen God zou namelijk ook één of andere geest kunnen oproepen. We betreden het geestelijke terrein en dat is passend voor christenen, maar het is wel goed om dat voorzichtig te doen.

Als we Hem zien dan is dat meestal Jezus. Hij is voor ons het meest bekend. Hoewel de gestalte van Jezus bij de één vaag zal zijn, bij een ander scherper en bij een derde indrukwekkend. Ook het horen van de stem van Jezus kan nadrukkelijker zijn of zachter.

Het is goed om te beseffen dat het niet zomaar een verzinsel is, een gedachtespinsel, het gaat om de echte Jezus Christus die in de gedachten van iemand verschijnt en in waarheid tot hem spreekt.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.