#89 Bevrijdingspastoraat

Mensen, die last hebben van het rijk van de duisternis, hoe zich dat dan ook uit, kunnen hulp ontvangen om daar vrij van te komen. Je kunt dit bevrijdingspastoraat noemen.

Het principe bij bevrijdingspastoraat is dat de deuren van je psyche of ziel open zijn gaan staan, waardoor de duisternis kon binnenkomen en dat die deuren moeten worden gesloten.

Als je in een gezin bent opgegroeid waar er geen deuren openstonden zul je er ook geen last van hebben. Hoewel dat nooit 100% is. Er zijn altijd wel kiertjes, Bijvoorbeeld angst kan zo’n kier zijn of wellicht een open deur.

Bij angst is dikwijls een innerlijke wond aan de orde. Er kunnen ook andere redenen zijn voor een innerlijke wond. Het is dan goed om je af te vragen of eerst tijd moet worden genomen voor genezing van de innerlijke wond of dat je direct bevrijdingspastoraat kan gaan doen.

Hoe kun je bevrijdingspastoraat doen?

Bij bevrijdingspastoraat willen we het volgende scherp krijgen.
1. Waar zo precies mogelijk de hulpvrager last van heeft. Wat de klachten zijn.
2. Wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn. Onverstandige dingen, die je hebt gedaan of gezegd. Wat, wanneer en wie mogelijk iets op jou gelegd heeft. Wat je via je ouders zou wellicht overgeleverd hebt gekregen.
3. De bereidheid van de hulpvrager om God en de Geest van God toe te laten in je leven. Vervolgens het hart openstellen voor de Heilige Geest en die ook ontvangen.
4. Het werk van de bevrijding.

Het werk van de bevrijding spitst zich toe, afhankelijk van welk soort oorzaak er is op:
1. Je denken en gedrag veranderen daar waar dat nodig is.
2. Je sterk maken tegen duistere invloeden van buitenaf. Leren om autoriteit te nemen over de duisternis.
3. Afstand nemen van de zonden van het voorgeslacht.

Tenslotte kun je het werk van bevrijding afsluiten met.
1. Het breken van de banden met geesten van de duisternis. Dat kun je doen door uit te spreken: “Ik, of nog beter, wij verbreken hierbij de band met .<naam van de band>, we snijden dat los in de naam van Jezus.
2. Het uitdrijven van geesten van de duisternis. Dat kun je doen door uit te spreken: “Ik, of nog beter, wij sturen hierbij de geest <naam van de geest> weg en we verbieden je terug te komen. Ga naar de plaats, die Jezus je wijzen zal. Dat bidden we in de naam van Jezus.

Nog een paar tips.

Het is noodzakelijk dat de hulpgever enigzins op de hoogte van wat iemand van het rijk van de duisternis zou kunnen ervaren. Een compleet beeld is niet nodig, is vanwege de mogelijke variëteit ook onmogelijk.

Hoe meer de hulpgever zelf een autoriteit is in de geestelijke wereld, des te beter. Maar mijn ervaring is dat er geen mensen komen voor hulp met machten waar je nog niet aan toe ben. Dat is de leiding van onze Heer in de hemel.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.