#89 Bevrijdingspastoraat

Er zijn mensen die last hebben van het rijk van de duisternis in hun innerlijk. Een stem, die steeds tot je spreekt, schimmen die je ziet, vreemde geluiden en gebeurtenissen in je huis of zelfs fysiek geweld. Er zijn ook minder duidelijke signalen zoals een naar gevoel, bepaalde woorden niet uit kunnen spreken en vervelende dromen.

Als je last hebt van de duisternis is het goed om van die narigheid af te komen. Dat kan door middel van wat ‘bevrijdingspastoraat’ wordt genoemd. Bevrijding omdat je op één of andere manier gevangen bent genomen en daardoor bent gebonden geraakt aan die duisternis met alle gevolgen van dien.

De oorzaak van die binding met het rijk van de duisternis is dat jij of wellicht ook het gezin waar je uitkomt, de duisternis toegang heeft gegeven. Daardoor is de ooit de deur van je innerlijk voor de duisternis open gezet.

Heel veel mensen hebben die nare verschijnselen niet, die hierboven zijn beschreven. Dat kan dus ook. Dat je daar geen last van hebt is ook de bedoeling.

Hoe gaat het bevrijdingspastoraat in zijn werk, hoe ziet dat pastoraat er uit?

In het kort is het de toegangen van de duisternis naar je innerlijk afsluiten en wat er aan duisternis is in je innerlijk, wegjagen.

Dit klinkt eenvoudig maar de omvang en zwaarte van dit werk is afhankelijk van hoeveel toegang er is in het leven van de hulpvrager. Dikwijls is er snel enig resultaat. Als er veel aan de hand is, is een langere weg. Als iemand niet wil veranderen kan de weg zelfs heel lang worden.

Om van de gebondenheid aan de duisternis af te komen is hulp van het licht nodig. Je raakte, wellicht ongewild en zonder dat je het wist, betrokken bij een geestelijk rijk. Dat was het rijk van de duisternis. En nu om vrij te komen is het nodig dat je onderdeel wordt van een ander rijk, het koninkrijk van het licht. In dat rijk is de Jezus de leider en zijn we gehoorzaam aan God de Vader.

Als je geen deel wilt hebben aan het koninkrijk van het licht en God niet gehoorzaam wil zijn, dan is bevrijding niet mogelijk. Bedenk of je vrij wil worden en wil overgaan naar dat geestelijke rijk van God.

Als je wil overgaan naar de rijk van God, dan kun je mensen zoeken die je willen helpen. Dat kan o.a. bij Healing Rooms Gouda. Voor informatie www.healingroomsgouda.nl. We kennen ook wel adressen elders in Nederland.

Bevrijdingspastoraat bestaat uit drie soorten werk.

A. Inventariseren en analyseren.
1. Inventariseren waar, zo precies mogelijk, de hulpvrager last van heeft, wat de klachten zijn.
2. Zoeken naar wat de oorzaken zijn. Onverstandige dingen, die zijn gedaan of gezegd. Wat, wanneer en wie mogelijk iets op de hulpvrager heeft gelegd. Wat de hulpvrager via de ouders overgeleverd heeft gekregen. Of er trauma’s zijn. Of er deelname aan een nare groep mensen aan de orde is.
3. Bespreken wat de bereidheid van de hulpvrager is om God en de Geest van God toe te laten in het leven.

B. Toegangen dichtdoen.
1. Afstand nemen als hulpvrager van ieder denken en ieder gedrag dat bij de duisternis past en eigen maken wat bij het licht past. Hier hoort ook bij erkennen van schuld naar God toe en vergeving van God ontvangen. Dit kan een uitgebreid werk zijn.
2. Leren om stevig te zijn in het nieuwe leven als hulpvrager en leren om de duisternis niet meer toe te laten.

Afhankelijk of het voor de hulpvrager aan de orde is:
3. Afstand nemen van de zonden van het voorgeslacht.
4. Zoeken naar heling voor diepe innerlijke wonden.
5. Jezelf losmaken en losgemaakt worden van groepen, die met de duisternis verbonden zijn.

Het is belangrijk om samen te beoordelen welke volgorde het beste zal werken voor de hulpvrager om die vervolgens te doen.

C. Afsluiten en borgen.
1. Bij het afsluiten van een fase of van het hele traject is het goed dat de helper en de hulpvrager nog even samenvatten. Daarbij is het goed om alle toegangen, die niet goed waren en die ontdekt en toegesloten zijn te noemen. Ook de keus uitspreken voor de weg van het licht. Bijvoorbeeld: “Ik ga nooit meer naar een waarzegger en ik luister in het vervolg naar de stem van God”.
2. Het verbreken van alle banden met de duisternis als dat aan de orde is. Bijvoorbeeld: “Ik verbreek hierbij <omschrijving van de band>. We snijden dat los in de naam van Jezus.
3. Het noemen van de ontdekte geesten van de duisternis, als dat aan de orde is, en die wegsturen en de toegang ontzeggen. Dat kun je doen door uit te spreken: “Ik stuur hierbij in de naam van Jezus <de naam van de geest> weg en we verbieden je terug te komen. Ga naar de plaats, die Jezus je wijzen zal.

Nog een paar tips voor helpers.
Voor een helper is het noodzakelijk dat hij of zij kennis heeft van wat iemand zou kunnen ervaren van het rijk van de duisternis. Die kennis kun je werkende weg opdoen en door de studie geestelijke wereld op deze site te bestuderen.

Hoe meer een helper afweet van de mogelijke openingen, die wij als mens kunnen bieden aan het rijk van de duisternis, des te beter hij of zij kan helpen. Ook deze kennis zal je werkende weg kunnen opdoen en op deze site staat veel studiemateriaal die na te slaan is.

Hoe meer een helper zelf een autoriteit is in de geestelijke wereld, des te gemakkelijker zal de bevrijding gaan. Autoriteit doe je op door aan het werk te zijn en daarbij gehoorzaam te zijn aan de leiding van de Geest. Mijn ervaring als helper is, dat er alleen hulpvragers komen waarvoor je voldoende autoriteit hebt. Dat is de leiding van onze Heer in de hemel.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.