Zorg spec.

Onder de hoofdpagina Zorg Algemeen gaat het over algemene onderwerpen over de zielszorg voor mensen. Onder deze hoofdpagina, Zorg Specifiek, gaat het over specifieke problemen waar we als mens mee te maken kunnen hebben.

Deze onderwerpen willen helpen hoe je zelf met zo’n specifiek punt kunt om gaan en hoe je anderen kunt helpen om zo’n specifiek om te gaan.

Het gaat onder deze hoofdpagina steeds om een groep van onderwerpen. Hieronder staan ze.

#94 Buitenbeentjes. Wij als mensen hebben allemaal een eigen profiel. Voor het één hebben we aanleg en voor het ander niet. Soms is dat op een punt meer of minder dan we normaal vinden. Dan is het goed om er meer over te weten om jezelf of iemand uit je omgeving te kunnen helpen.

#95 Lichamelijke ziekten. Een mens kan aan een veelheid van lichamelijke ziekten lijden. Lichamelijke ziekten hebben dikwijls een psychische of geestelijke oorzaak en ook een psychische of geestelijk gevolg. Je kunt denken aan auto immuunziekten, allergieën, enzovoorts. Hoe kan men vanuit geestelijke en psychische gezondheid ook weer lichamelijk gezond worden?

#96 Psychische problemen. Er kunnen specifieke problemen zijn met onze psyche, onze ziel en die uiten zich dan ook in klachten: lusteloosheid, stress, slaapproblemen etc. Psychische problemen hebben gevolgen voor onze lichamelijke gezondheid. Hoe kunnen we vanuit geestelijke gezondheid ook weer psychisch gezond worden?

#97 Psychiatrische verschijnselen. Aan de orde komen psychiatrische verschijnselen zoals dissociëren, meervoudige persoonlijkheden, psychoses, wanen, hallucinaties en dwanggedachten en allerlei verslavingen. Hoe kun je het beste omgaan met mensen met een specifieke psychiatrische aandoening?

#98 Psychiatrische aandoeningen. De grens tussen psychische problemen en psychiatrische aandoeningen is niet scherp te trekken. Aan de orde komt hoe je het beste om kunt gaan met mensen met een specifieke psychiatrische aandoening zoals manisch depressief, schizofreen, borderline en anorexia kunt helpen. Psychiatrische aandoeningen hebben gevolgen voor onze psychische en lichamelijke gezondheid.

#99 Demonische banden. Je kunt allerlei bindingen met het niet gezonde deel van de geestelijke wereld oplopen, dat kan allerlei gevolgen hebben. De binding kan zijn ontstaan door betrokkenheid van jezelf of voorouders bij een bepaalde religie. <<nog niet op de site>>

#100 Excessief misbruik. Er is een kleine groep van mensen die excessief misbruik waaronder seksueel misbruik hebben meegemaakt. <<nog niet op de site>>

#101 Problemen i.v.m. een bepaalde geaardheid, hoe kun je dat als buitenstaander beter begrijpen en hoe kun je daarmee omgaan. <<nog niet op de site>>

#102 Ziekmakende overtuigingen. Er zijn overtuigingen waar mensen zowel geestelijk als psychisch en als gevolg daarvan ook letterlijk ziek van kunnen worden. <<nog niet op de site>>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.