#108 Medische wereld

Iedereen zoekt bij ziekten en aandoeningen wel hulp bij de medische wereld. De hulp is door de jaren heen enorm geavanceerd geworden.

Toch is het goed om met de medische wereld verstandig om te gaan.

Relatie geloof en medische wereld

Voor christenen is God in de eerste plaats de grote geneesheer en daarbij ook de gelovige broeders en zusters, die hun gaven van genezingen kunnen gebruiken.

Als je eerst deze weg bent gegaan kun je daarna ook gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn van de medische wereld.

Als onze ogen niet meer scherp zijn en het gebed om genezing niet helpt gaan we naar een optiek en laten ons een passende bril aanmeten. En misschien is het meer een sieraad dan een medisch hulpmiddel.

En onze tandarts en mondhygiëniste zijn ook een geweldige hulp om een goed gebit te houden en te krijgen. Een eigen gebit is ook fraaier en zeker beter om gezond te eten.

Zo zijn er ook de huisartsen, poliklinieken en ziekenhuizen. Ze zullen helpen naar beste weten.

Hier is ook wel een gevaar. Specialisten kunnen jouw aandoening interessant vinden of je bent financieel interessant en willen je daarom extra behandelen. Of dat vaak voorkomt, dat hoop ik van niet, maar het gevaar is er. En ik heb het ook wel van dichtbij meegemaakt dat er onnodige extra hulp werd gegeven.

Een operatie is niet altijd de beste oplossing

Het is wel goed om oplettend te zijn. Algemeen is bekend dat er nog wel eens een operaties wordt uitgevoerd, die niet nuttig zijn of vooral zorgen voor extra problemen.

Een psychisch probleem zoals boulimia oplossen met een maagverkleining kan hiervan een voorbeeldzijn. Een maagverkleining kan zorgen voor allerlei complicaties.

Plastische chirurgie of operaties behandeling voor verandering van geslacht kunnen ook leiden tot grotere problemen.

Terwijl iemand al in de terminale fase van zijn leven is, dan toch nog een operatie uitvoeren kan ook een voorbeeld zijn.

Medicijnen

Medicijnen vormen nog een extra punt van aandacht. De farmacie lobby is krachtig en doet er van alles aan om maar veel te verkopen. De verleiding voor huisartsen en specialisten om teveel medicijnen voor te schrijven is groot. De algemene trend is: teveel medicijnen.

Het Griekse woord voor farmacie, pharmakeia, woordnummer G5331, heeft de betekenis van tovenarij. Het woord is als zodanig ook in de Bijbel gebruikt, namelijk in de brief van de apostel Paulus voor de Galaten. zie het onderstreepte woord hieronder.

Galaten 5:19-21. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.

Aan deze negatieve duiding moest in denken toen ik in het dagblad Trouw van zaterdag 7 november 2015 een uitgebreid artikel ‘Het pillenbedrog’ las over het gevaar van medicijnen. Citaten uit het nieuwe boek van de Deense hoogleraar geneeskunde Peter Gøtzsche ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ waren de basis voor het artikel.

Over de gevolgen van medicijnen zegt hij: ‘Van medicijnen kun je beter worden maar de kans is niet denkbeeldig dat je er aan doodgaat. Dat gebeurt zelfs op grote schaal; de pillenindustrie heeft meer doden op haar geweten dan de maffia. De Europese Commissie schat dat jaarlijks 200.000 burgers van EU-lidstaten overlijden aan bijwerkingen’, ‘geneesmiddelen zijn doodsoorzaak nummer drie, na hartziekten en kanker’.

En over de oorzaken van de negatieve resultaten: ‘In haar streven naar meer omzet laat de farmaceutische industrie zich leiden door perverse prikkels’. Zij proberen universiteiten, patiëntenorganisaties en artsen te verleiden zoveel mogelijk medicijnen voor te schrijven. Meneer Gøtzsche denkt dat als we overbodige en te dure medicijnen niet meer zouden gebruiken, we een besparing van 95% van de kosten zouden kunnen bereiken.

In de tweede week van november gaf meneer Gøtzsche een lezing aan de universiteit in Leiden en is hij in debat gegaan in het debatcentrum in Rotterdam. U had naar deze avonden toe kunnen gaan, maar wellicht had u weinig nieuws gehoord. We kennen toch allemaal wel mensen, die in grote problemen zijn gekomen toen ze een bepaald medicijn gingen gebruiken?

Het is daarom goed dat we ons op dit onderwerp nog eens bezinnen. Wat mij betreft komen we tot zoiets als: ‘we slikken alleen medicijnen als het echt nodig is’. En in geval van ziekte kun je dan beslissen wat je doet. Nog eens navragen bij de huisarts. Goed de bijsluiter lezen. Beter een slecht medicijn toch maar niet gebruiken, hoewel je ervoor hebt betaalt, dan er ziek van te worden. En vooral als je jezelf als een volgeling van Jezus Christus beschouwt, zoek eerst antwoorden in het gebed.

Gods woord is een medicijn

In de Statenvertaling staat in Spreuken 4:20-22 staat: “Gods woorden en uitspraken ……  zijn als een medicijn”. Het Hebreeuwse woord dat hier is gebruikt, woordnummer H4832, kun je ook met het woord genezing vertalen.

Gods woorden of ze nu vanuit de Bijbel tot je spreken of direct tot je worden gesproken door de Heilige Geest zijn voor genezing, een soort van medicijn maar dan heel zuiver.

De Heere God kun je door de Heilige Geest laten weten “Dit kun je doen”, of ” Dit kun je nalaten”, of zaken als “Vraag gebed om genezing” of “Ga naar de huisarts”.

Ook kun je vrede ontvangen over een medicijn gebruik. Je kunt het zelfs gebruiken terwijl je weet dat het een dodelijk ding is, omdat je weet dat de Heer je bescherming biedt, zoals in Marcus 16 staat.

Marcus 16:18. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

Deze tekst is voor mensen tot steun geweest, die een naar medicijn zoals voor chemotherapie gingen gebruiken.

Zoals hier beschreven is de medische wereld een onderdeel geworden van het leven als christen. Dat lijkt me de beste weg. Ik wens jullie allemaal een goede gezondheid.

Vaccinatie?

Wat voor medicijnen geldt, geldt ook voor vaccins.

Vaccinaties hebben miljoenen levens gered. Dat is mooi, maar het is ook hier goed om je te laten informeren voordat je jezelf laat vaccineren.

Het is goed om na te gaan of het risico op ziekte en lijden door niet een vaccin te ontvangen (veel) groter is dan het risico op bijwerkingen van het vaccin. Als je naar bepaalde landen reist waar je ernstige ziekten kan oplopen is een het nemen van een vaccin voor de handliggend.

Vaccinaties hebben soms het doel om de hele samenleving te beschermen. Dat speelde ook een rol bij de Corona vaccins. Een extra aspect van de afweging om je te laten vaccineren.

Voor christenen is het zaak om over al dan niet vaccineren in gebed te gaan: ‘luisteren wat d’e Heer zegt’ en daar dan ook met andere christenen, die de stem van de Heer kunnen verstaan van gedachten te wisselen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.