#108 Medische wereld

De medische wereld is nog nooit zo omvangrijk geweest als dit jaar en zal de komende jaren naar verwachting nog verder groeien. Ook de kwaliteit neem toe.

Voor degenen, die van de medische wereld gebruik maken fantastisch, maar voor de samenleving als geheel zwaar om te dragen.

Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat de zorg goed en betaalbaar kan blijven?

Als tweede kan worden opgemerkt dat gebruik maken van de medische zorg ook risico’s met zich meebrengt. Hoe kun je als persoon deze risico’s beperken?

Dit artikel gaat er over hoe een ieder van ons goed om kan gaan met de medische zorg.

Leef verstandig

Verstandig leven is de beste manier om gezond te blijven. Zorg dat je goed in je vel zit. Eet gezond. Leef hygiënisch. Beweeg. En ontspan op tijd. Zie link.

Een leven in rust en vrede zorgt voor psychisch en daarmee ook lichamelijk welzijn. Lukt het niet om in de rust en vrede te komen. Zoek dan hulp bijvoorbeeld bij ons. Zie link.

Je kunt ook aan zelfhulp doen. Deze site geeft daarvoor allerlei informatie.

Voor christenen lijkt het toch als eerste vanzelfsprekend om hulp te vragen aan God. God is de beheerder van je lichaam. Je kunt vragen. Wat moet ik doen? Wat moet ik veranderen in mijn leven? Bezinning. En zo nodig je manier van leven veranderen.

Besef: gebruik maken van medische zorg brengt risico’s met zich mee. Voorkomen dat je ziek wordt is veel beter.

Het gebeurt regelmatig dat mensen, die niet hun leven veranderen, maar willen dat de arts en medicijnen hun persoonlijke problemen oplost, dat die mensen nog meer problemen krijgen omdat de behandelingen slecht uitpakken. Triest.

Zo kun je boulimia behandelen met een maagverkleining, maar die kan zorgen voor allerlei complicaties. Wellicht is het mogelijk om aan je zelf te werken en daar hulp voor te zoeken.

Eenzelfde soort afweging geldt ook voor plastische chirurgie of operaties voor verandering van geslacht, ook die kunnen leiden tot grote lichamelijke problemen.

Risico’s medische zorg

Er zijn diverse risico’s als je gebruik maakt van de medische zorg. Welke zijn dat en hoe kun je die risico’s kleiner maken?

1.De juiste behandelaars

2.De juiste behandeling.

Het is altijd goed om bij meer uitgebreide medische zorg met zijn tweeën naar gesprekken te gaan over uitslagen van onderzoeken en adviezen voor een behandeling. De ander kan meer van afstand beoordelen.

Specialisten kunnen jouw ziekte of aandoening interessant vinden. Het kan ook zijn dat je financieel interessant bent en dat men daarom je extra wil behandelen. Soms krijgt iemand in de terminale fase van zijn leven nog een behandeling. Of dit vaak voorkomt weet ik niet, maar dit wordt wel algemeen bij kenners als mogelijke risico’s gezien.

Als er een helper met je meegaat kan die persoon je ook zorgen dat jouw manier van doen goed aansluit op de medische behandeling.

3. Medicijnen

Medicijnen vormen nog een extra punt van aandacht. De farmacie lobby is krachtig en doet er van alles aan om veel te verkopen. De verleiding voor huisartsen en specialisten om teveel medicijnen voor te schrijven is groot. De algemene trend is: teveel medicijnen.

Het Griekse woord voor farmacie, pharmakeia komt ook in de Bijbel voor. Het is Strongnummer G5331. Het woord heeft de betekenis van tovenarij.

Het woord is als zodanig ook in de Bijbel gebruikt, namelijk in de brief van de apostel Paulus voor de Galaten. zie het onderstreepte woord hieronder.

Galaten 5:19-21. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.

Het woord komt verder in de Bijbel nog voor in Openbaring 9:21 en 18:23.

Waren in de Griekse tijd medicijnen met tovenarij verbonden. Nu worden medicijnen gemaakt conform een wetenschappelijk ontwikkeld proces. Maar toch is de verbinding er nog enigszins.

Aan deze negatieve duiding moest in denken toen ik in het dagblad Trouw van zaterdag 7 november 2015 een uitgebreid artikel ‘Het pillenbedrog’ las over het gevaar van medicijnen. Citaten uit het nieuwe boek van de Deense hoogleraar geneeskunde Peter Gøtzsche ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ waren de basis voor het artikel.

Over de gevolgen van medicijnen zegt hij: ‘Van medicijnen kun je beter worden maar de kans is niet denkbeeldig dat je er aan doodgaat. Dat gebeurt zelfs op grote schaal; de pillenindustrie heeft meer doden op haar geweten dan de maffia. De Europese Commissie schat dat jaarlijks 200.000 burgers van EU-lidstaten overlijden aan bijwerkingen’, En verder ‘geneesmiddelen zijn doodsoorzaak nummer drie, na hartziekten en kanker’.

En over de oorzaken van de negatieve resultaten: ‘In haar streven naar meer omzet laat de farmaceutische industrie zich leiden door perverse prikkels’. Zij proberen universiteiten, patiëntenorganisaties en artsen te verleiden zoveel mogelijk medicijnen voor te schrijven. Meneer Gøtzsche denkt dat als we overbodige en te dure medicijnen niet meer zouden gebruiken, we een besparing van 95% van de kosten zouden kunnen bereiken.

In de tweede week van november gaf meneer Gøtzsche een lezing aan de universiteit in Leiden en is hij in debat gegaan in het debatcentrum in Rotterdam. U had naar deze avonden toe kunnen gaan, maar wellicht had u weinig nieuws gehoord. We kennen toch allemaal wel mensen, die in grote problemen zijn gekomen toen ze een bepaald medicijn gingen gebruiken?

Het is daarom goed dat we ons op dit onderwerp nog eens bezinnen. Wat mij betreft komen we tot zoiets als: ‘we slikken alleen medicijnen als het echt nodig is’. Desnoods nog eens navragen bij de huisarts. Goed de bijsluiter lezen. Beter een slecht medicijn toch maar niet gebruiken, hoewel je ervoor hebt betaalt, dan er ziek van te worden. En vooral als je jezelf als een volgeling van Jezus Christus beschouwt, zoek eerst antwoorden in het gebed.

4. Vaccinatie?

Wat voor medicijnen geldt, geldt ook voor vaccins. Vaccinaties hebben miljoenen levens gered. Dat is mooi, maar het is ook hier goed om je te laten informeren voordat je jezelf laat vaccineren.

Het is goed om na te gaan of het risico op ziekte en lijden door niet een vaccin te ontvangen (veel) groter is dan het risico op bijwerkingen van het vaccin. Als je naar bepaalde landen reist waar je ernstige ziekten kan oplopen is het nemen van een vaccin voor de hand liggend.

Vaccinaties hebben soms het doel om de hele samenleving te beschermen. Dat speelde ook een rol bij de Corona vaccins. Een extra aspect van de afweging om je te laten vaccineren.

Voor christenen is het zaak om over al dan niet vaccineren in gebed te gaan: ‘luisteren wat de Heer zegt’ en daar dan ook met andere christenen, die de stem van de Heer kunnen verstaan van gedachten over te wisselen.

Het beste medicijn

In de Statenvertaling staat in Spreuken 4:20-22 staat: “Gods woorden en uitspraken ……  zijn als een medicijn”. Het Hebreeuwse woord dat hier is gebruikt, is Strongnummer H4832. Een woord dat je ook genezing zou kunnen vertalen.

Gods woorden of ze nu vanuit de Bijbel tot je spreken of direct door de Geest tot je worden gesproken zijn een soort van medicijn maar dan heel zuiver en zonder bijwerkingen.

De Heere God kun je door de Heilige Geest op allerlei vragen antwoorden geven: “Dit kun je doen”, of ” Dit kun je nalaten”, of zaken als “Vraag gebed om genezing” of “Ga naar de huisarts”.

Ook kun je vrede ontvangen over een medicijn gebruik. Je kunt het zelfs gebruiken terwijl je weet dat het een dodelijk ding is, omdat je weet dat de Heer je bescherming biedt, zoals in Marcus 16 staat.

Marcus 16:18. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

Deze tekst is voor mensen tot steun geweest, die een vreselijk medicijn voor chemotherapie gingen gebruiken.

Overwegingen.

In dit artikel is niet gesproken over zorg, die we in principe allemaal nodig hebben en voor het grootste deel ook zelf betalen.

Als onze ogen niet meer scherp kunnen zien gaan we naar een optometrist in een optiek en laten ons een passende bril aanmeten. Naast een medisch hulpmiddel ook wel een sieraad.

Voor ons gebit gaan we naar de tandarts en mondhygiëniste, die zijn een goede hulp om ons gebit goed te houden of te krijgen. Een eigen gebit is fraaier en beter om gezond te eten.

Zo zijn er nog een veelheid van andere zorgaanbieders, van logopedisten tot podologen, en van psychotherapeuten tot fysiotherapeuten.

Lessen

Het allerbeste is om rust en vrede in je leven te hebben. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Als je dat niet hebt, en dat geldt wel voor de meeste mensen, streef en zoek daar dan naar.

Het is niet handig om uit luiheid of gebrek aan moed, in plaats van iets anders voor de medische oplossing te gaan.

Mocht alleen de medische oplossing overblijven zorg dan voor beperking van de risico’s.

Doe wat je kunt om de kosten laag te houden. Daardoor is meer voor anderen beschikbaar.

Zoals in dit artikel beschreven is de medische wereld een onderdeel geworden van het leven als christen als je christen bent. En als je geen christen bent pas je hiermee wel de adviezen voor het leven toe. En dat lijkt me de beste weg. Ik wens iedere lezer van dit artikel een goede gezondheid toe.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.